Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, Część V, tom 1

Praca zbiorowa, Marcin Zgliński (red. nauk.)
Data wydania: 2013
Format: 25 × 17.5 cm
Oprawa: twarda
Objętość: 510

ISBN 978-83-63463-10-6
50.00 PLN
25.00 PLN
Do koszyka
Publikacja inauguruje nową, piątą część wydawanej przez MCK w Krakowie serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, poświęconą województwu brzeskolitewskiemu. Została ona opracowana w ramach dwóch projektów naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez zespół pracowników naukowych Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.

W niniejszym tomie czytelnik znajdzie opracowania kościołów, klasztorów i kaplic miasta Brześcia oraz 6 miejscowości z obszaru dawnego powiatu brzeskolitewskiego. Otwiera go historia Brześcia, zawierająca dzieje i problematykę artystyczną świątyń które zostały zniszczone lub przebudowane przez Rosjan podczas przekształcania miasta na twierdzę w l. 1833-1842 (kościoły zakonne z klasztorami Jezuitów, Brygidek, Trynitarzy, Dominikanów, Bernardynów, Bernardynek oraz świątynia szpitalna Księży Komunistów).

Wg przyjętego w serii schematu osobno opracowano zachowane świątynie Brześcia (kościoły parafialne p.w. Podwyższenia Krzyża Św., kaplica w gimnazjum im. Romualda Traugutta, kościół par. p.w. Najśw. Serca Jezusowego na Kijówce, kościół garnizonowy p.w. Św. Kazimierza Królewicza – dawny kościół i klasztor Augustianów) oraz świątynie w miejscowościach Domaczewo, Małoryta, Rakowica, Raśna, Wołczyn, Wysokie Litewskie (kościół parafialny oraz kościół i klasztor Bonifratrów).

Oferta ważna tylko dla klientów indywidualnych.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka