Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających
11.06.2013-14.06.2013

2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Granice dziedzictwa

A-
A+
Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Krakowska konferencja jest głosem Europy Środkowej w zakresie jego filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego i politycznego.
Tematem przewodnim odbywającego się w 2013 roku 2. Forum były Granice dziedzictwa. Druga dekada XXI wieku sprzyja nie tylko rozważaniom nad samym systemem ochrony dziedzictwa, ale także nad jego wymiarem i filozofią: Co należy chronić? W jaki sposób budować relacje współczesności do historii? W kontekście międzynarodowych i lokalnych list obiektów, miejsc i form dziedzictwa kulturowego – gdzie kończy się to dziedzictwo oraz kiedy współczesność staje się dziedzictwem?

Obradytoczyły się w sześciu równoległych sesjach tematycznych: Granice dziedzictwa, Dziedzictwo i polityka, Jak sprzedać dziedzictwo?, Miasta atrakcyjne – rola dziedzictwa, Zarządzanie wielkoskalowymi obiektami dziedzictwa kulturowego, Niematerialne dziedzictwo kulturowe. Wprowadzeniem do spotkań tematycznych była dyskusja panelowa zatytułowana Granice rekonstrukcji?, poświęcona ważnemu współcześnie problemowi przywracania obiektom dziedzictwa materialnego ich pierwotnego kształtu. Podczas dwóch dni obrad wystąpiło niemal osiemdziesięciu prelegentów, którzy reprezentowali dziewiętnaście krajów świata.

2. Forum zorganizowane zostało w ramach Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszegradzkiej. Partnerami Międzynarodowego Centrum Kultury byli: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Narodowe Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula Forster w Budapeszcie oraz Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie. Ceremonię zamknięcia Forum, podczas której wręczona została Międzynarodowa Nagroda Wyszegradzka za 2011 rok, uświetniła obecność ministrów kultury Czech, Węgier, Polski i Słowacji.

Efektem Forum będzie recenzowana książka z artykułami powstałymi w oparciu o wygłoszone referaty. Jej wydanie planowane jest na 2014 rok.

Forum odbyło się w ramach Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszegradzkiej.

Zobacz filmDyskusja panelowa: Granice rekonstrukcji?
Problematyka rekonstrukcji stała się w ostatnim czasie jednym z najczęściej podejmowanych zagadnień z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i konserwacji, jest także istotnym elementem budowania marki miast oraz narodowych polityk kulturalnych. Kwestie dbałości o prawdę historyczną w panoramie miast nierzadko konkurują z wizjami marketingowymi urzędników, polityków i planistów. Można spytać:
  • Czy jest złoty środek w tej dyskusji?
  • Czy zrekonstruowana architektoniczna „wydmuszka” przeszłości rzeczywiście jest miastu potrzebna?
  • Co wolno, a co nie powinno być dozwolone?
  • Jakie są granice dobrego smaku? Jakie są granice rekonstrukcji?
Do dyskusji zaprosiliśmy badaczy i praktyków dziedzictwa z krajów Europy Środkowej, którzy mówić będą o rekonstrukcji i jej granicach z perspektywy różnych dyscyplin i różnych obszarów geograficznych.

Moderator dyskusji:
Profesor Małgorzata Omilanowska (Polska)
Uczestnicy dyskusji:
Doktor Tamás Fejérdy (Węgry)
Kristína Markušová (Słowacja)
Profesor Bogusław Szmygin (Polska)
Doktor Jiří Vajčner (Czechy)


Granice dziedzictwa
Dziedzictwo jest pojęciem nieostrym, obejmującym różne dziedziny i kategorie. Nieostra jest również granica między tym, co już jest dziedzictwem, i tym, co jeszcze nim nie jest. Wydaje się, że granica nieustannie się przesuwa w kierunku współczesności i to, co powstało relatywnie niedawno, już jest uznawane za „historyczne”. Najlepszym tego przykładem jest architektura postindustrialna, która od lat 80. przeżywa swój renesans jako przestrzeń zasiedlana przez kulturę. Punktem wyjścia dla rozważań na temat granic dziedzictwa są pytania: Kiedy współczesność staje się dziedzictwem? Gdzie leży i jak przesuwa się granica między dziedzictwem historycznym i współczesnym? Jak wykorzystać współczesne dziedzictwo? Czy w miastach i regionach wypełnionych historycznym dziedzictwem potrzebne nam dziedzictwo współczesności? Czy za chwilę wszystko zacznie być postrzegane jako dziedzictwo – gdzie są granice?

Dziedzictwo i polityka
Sesja dotyczyć będzie szeroko pojętych związków dziedzictwa i polityki: wkraczania w sferę dziedzictwa polityk kulturalnych, ale też wykorzystania dziedzictwa do doraźnych celów politycznych. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. roli dziedzictwa w promowaniu wizji historii, jego wybiórczego traktowania. Punktem wyjścia dla rozważań na temat związków dziedzictwa i polityki są pytania: W jaki sposób współczesne społeczeństwa wykorzystują dziedzictwo dla budowania własnej tożsamości? Na czym polega wybór propagowanych tradycji narodowych, legend, mitów? Jakie przesłanki decydują o niszczeniu bądź odbudowywaniu zabytków, o rekonstruowaniu nieistniejących obiektów bądź skazywaniu ich na zapomnienie?

Jak sprzedać dziedzictwo?
W XXI wieku nie trzeba nikogo przekonywać, że dziedzictwo to kapitał, który można wykorzystać w strategiach promocyjnych miast i regionów. Dobro narodowe staje się produktem, który w sposób umiejętny należy „opakować” i „sprzedać”. Świadomość marketingowej orientacji, która przesuwa punkt ciężkości z samego miejsca dziedzictwa w kierunku odbiorcy – zaspokojenia jego potrzeb i oczekiwań – nie zawsze przekłada się jednak na praktyczne działanie. Sesja w szczególności dotyczyć będzie kwestii związanych z nadawaniem dziedzictwu wymiaru marketingowego.

Miasta atrakcyjne – rola dziedzictwa
Mimo głoszonych od lat tez o niechybnym upadku miast (w wyniku globalizacji i postępu technologicznego fizyczne miejsce miałoby stracić na znaczeniu), ta forma organizacji geograficznej, społecznej i ekonomicznej w dalszym ciągu jest podstawą funkcjonowania współczesnej cywilizacji. Co jednak sprawia, że niektóre miasta się rozwijają, a inne nie? Dlaczego do niektórych miast ściągają nowi mieszkańcy, a inne się wyludniają? Co przyczynia się do tego, że firmy, m.in. z sektora kreatywnego i innowacji, uważanego za jedną z najbardziej przyszłościowych gałęzi przemysłu, lokują swoje siedziby w konkretnych miastach? Sesja będzie okazją do dyskusji nad rolą dziedzictwa w kreowaniu współczesnych miast oraz sposobów wykorzystania go do zwiększenia jakości życia w danym miejscu.

Zarządzanie wielkoskalowymi obiektami dziedzictwa kulturowego
Sesja będzie poświęcona wzrostowi znaczenia przestrzennych wymiarów dziedzictwa: pod tym pojęciem rozumiane są już nie tylko pojedyncze zabytki, ale również kompleksy obejmujące nawet więcej niż tradycyjnie pojmowane historyczne centra miast, a mianowicie historyczne krajobrazy miejskie i kulturowe. Większy zakres przestrzenny oznacza konieczność rozszerzenia pojęcia zarządzania dziedzictwem, tak aby z jednej strony dawało nadzieję na skuteczniejszą, długookresową, kompleksową i stabilną ochronę dziedzictwa, a z drugiej strony pozwalało odpowiedzieć na pytania wykraczające poza tradycyjny zakres zarządzania dziedzictwem.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe
Na środkowoeuropejskie dziedzictwo kulturowe należy dzisiaj patrzeć przez pryzmat nie tylko Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego z 1972 roku., ale również Konwencji o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Niematerialne dziedzictwo kulturowe nabiera coraz większego znaczenia i może mieć wpływ na nasze rozumienie materialnego dziedzictwa kulturowego. Punktem wyjścia dla rozważań na temat niematerialnego dziedzictwa kulturowego są pytania: Jakie są relacje pomiędzy dziedzictwem materialnym i niematerialnym w Europie Środkowej? Jakie są w poszczególnych krajach praktyki inwentaryzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego? W jaki sposób niematerialne dziedzictwo kulturowe może sprzyjać partycypacji społeczności lokalnej, kreatywności, rozwojowi długookresowemu? Jak Europa Środkowa postrzega potencjał swojego dziedzictwa niematerialnego?

Patronat medialny

               
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka
echo '
pg slot ทดลองเล่นสล็อต pg slot สล็อตเว็บตรง m98 m98 PG SLOT ทดลองเล่นสล็อต สล็อต เว็บตรง สล็อต pg สล็อต สล็ออ ทดลองเล่นสล็อต PGSLOT สล็อต
';