Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury
16.06.2021-18.06.2021

6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej. Dziedzictwo i rozwój

A-
A+
6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej – największe w naszej części kontynentu spotkanie ekspertów zajmujących się dziedzictwem zostało poświęcone omówieniu i analizie powiązań i wzajemnych zależności między dziedzictwem a rozwojem.

Okres transformacji ustrojowej i gospodarczej w krajach Europy Środkowej dał początek szerokiemu wykorzystaniu dziedzictwa, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, dla celów rozwoju gospodarczego. Współcześnie, globalnie postępujące zmiany wymuszają potrzebę dostrzeżenia w dziedzictwie kulturowym narzędzia głębszego i bardziej zrównoważonego rozwoju – nie tylko materialnego, ale także społeczno-kulturowego, wykraczającego poza dotychczasowy punkt widzenia zorientowany na gospodarkę. 

Zajmując się takimi kwestiami, jak na przykład znaczenie dziedzictwa dla zrównoważonego rozwoju lub zaangażowanie obywatelskie i integracja społeczna, 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej skupiało uwagę na zaprezentowaniu nowych, możliwych do wdrożenia narzędzi i polityk, które odpowiadają wyzwaniom, przed jakimi stoi obecnie Europa. 

Podczas konferencji odbyły się zarówno wykłady plenarne, do wygłoszenia których zaproszeni zostali polscy i zagraniczni eksperci (m.in. prof. Jerzy Hausner i prof. David Throsby), jak i sesje równoległo, podzielone na następujące tematy:

 Dziedzictwo i  postwzrost

 Dziedzictwo i integracja społeczna

 Dziedzictwo i odnowa miast

 Dziedzictwo i katastrofa klimatyczna

 Dziedzictwo i adaptacja 

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to cykliczna, odbywająca się co dwa lata konferencja organizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Krakowska konferencja to interdyscyplinarna platforma spotkań i dyskusji na temat relacji między przeszłością a teraźniejszością, oparta na szerokim rozumieniu dziedzictwa. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego V4, w skład której wchodzą Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Kancelaria Premiera Węgier, Rada ds. Zabytków Republiki Słowackiej oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 6. Forum towarzyszy 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej.


Organizator:Partnerzy:

 

   

Wsparcie finansowe:

   

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka