International Cultural Centre Library - List of acquisitions - July 2019

Serials

TitleNumberPlace of issue/Publisher
Archæologia Historica40/2015/2; 40/2015/1Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015
Artysta i Sztuka30Warszawa: MUELLER, 2019
Bibliotekarz : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy6Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019
Cracovia-Leopolis1 (94)Kraków: Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 2019
Kurier Galicyjskinr 12 (328); nr 13 (329)Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2019
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej1Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAU, 2019
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa HistorycznegoR. 126, nr 1Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2019
Midrasz : pismo żydowskienr 2 (208)Warszawa: Stowarzyszenie Midrasz, 2019
Monumentorum Tutela28; 27; 29Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018
Mówią Wiekinr 7 (714)Warszawa: Bellona, 2019
Orońsko : kwartalnik rzeźby2-3 (115-116)Orońsko: Centrum Rzeźby Polskiej, 2019
Renowacje i Zabytki : konserwacja, renowacja, adaptacja : kwartalnik ogólnopolski2 (70)Kraków: Agencja Informacyjno-Promocyjna "raport", 2019
Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Serianr 7 (43)Warszawa: Muzeum Narodowe, 2018
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijnynr 1(171)Kraków: Uniwersytet Jagielloński - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 2019
W+B : Wallonie + Bruxelles : revue trimestrielle internationale éditée par Fédération Wallonie-Bruxelles et la WallonieWAB Summer 2019Bruxelles: Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie, 2019
Wiadomości ASP85Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019
Život : kultúrno-spoločenský časopisč. 7Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2019