International Cultural Centre Library - List of acquisitions - February 2021

Serials

Title Number Place of issue/Publisher
Bibliotekarz : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 1; 2 Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021
Biuletyn Historii Sztuki 2; 3 Warszawa: Instytut Sztuki PAN : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2020
Cieszyńskie Studia Muzealne 4 Cieszyn: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2010
Cracovia-Leopolis 3-4 (100-101) Kraków: Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 2020
Der Donauraum : Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa Jg. 60/4 Wien: Böhlau Verlag, 2020
Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka 4 (331) Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2020
Kronika Zamkowa SN 6 (72) Warszawa: Zamek Królewski, 2019
Kunstchronik Jg. 74 H. 2 Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2021
Kurier Galicyjski nr 24 (364) + nr spec. 25; nr 23 (363); nr 22 (362) Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2020
Lubuskie Materiały Konserwatorskie T. 15 Zielona Góra: WUOZ, 2018
Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Metodologii Badań nad Sztuką R. 6 nr 1-2 (21-22) Warszawa: Sp. Wyd.-Ośw. Czytelnik, 1955
Mówią Wieki nr 2 (733); nr 1 (732) Warszawa: Bellona, 2020
New Eastern Europe 1-2 (45) Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2021
Nowa Europa Wschodnia 6 (72) Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2020
Pamiatky a Múzeá 4 Bratysława: Slovenské Narodné Múzeum, 2020
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej z. 11; z. 37 Poznań: Biblioteka Kórnicka PAN, 1974, 2020
Polska Sztuka Ludowa R. 3 Warszawa: PIBSzL, 1949
Polski Słownik Biograficzny T. 53 z. (2) 217 Warszawa: Instytut Historii PAN, 2019
Porta Aurea : rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego 16 Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
Pro Lusatia : opolskie studia łużycoznawcze T. 18 Opole: TP-S. Oddział Opolski, 2019
Przegląd Artystyczny : organ Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie 4 (26); 2 (24); 6 (34); 3 (37); 5 (33); 1 (35); 5 (75) Warszawa: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1965-1967, 1973
Rocznik Krakowski t. 86 Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2020
Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa T. 12 2019 Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019
Studia Miejskie 36 Opole: Uniwersytet Opolski. Wydział Ekonomiczny. Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 2019
Studia Muzealne Z. 6; Z. 1; Z. 15 Poznań: MN, 1953, 1968, 1992
Studia Sandecjana 1 Nowy Sącz: Muzeum Okręgowe, 2020
Sztuka i Dokumentacja 2; 3; 7 Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych, 2010, 2012
Život : kultúrno-spoločenský časopis č. 1 Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2021