International Cultural Centre Library - List of acquisitions - June 2021

Monographs

Author/Editor Title Place of issue/Publisher/Date
Redefining the lobby of MACBA Study Center : selection of proposals Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 2013
Abriszewski Krzysztof [et al.] Smutek konkretu : materializacja idei : dziury w całym Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, 2015
Achimescu Bogdan Pojemność Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019
Allen Jamie (red.); Lupo Eleonora (red.) Representing museum technologies Milano: Politecnico di Milano. Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, 2012
Bartnik Monika Wojewódzki konserwator zabytków jako oskarżyciel posiłkowy w polskim prawie karnym Lublin: Wydawnictwo KUL, 2021
Böhm Aleksander Krajobraz w czasach populizmu i postprawdy Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
Borowiec Anna Formy w przestrzeni : poznańska rzeźba plenerowa lat 60. i 70. XX wieku Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2020
Bożyk Marta (red.) Śmieć/śmierć = Waste/death Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, 2019
Bożyk Marta [et al.] The elements Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, 2020
Bułhak Jan [et al.] Polska w krajobrazie i zabytkach. T. 1 Warszawa: Wydawnictwo dra Tadeusza Złotnickiego, 1930
Bułhak Jan [et al.] Polska w krajobrazie i zabytkach. T. 2 Warszawa: Wydawnictwo dra Tadeusza Złotnickiego, 1930
Bzowski Krzysztof Kraków : ucieczki z miasta : 60 wycieczek po Małopolsce i nie tylko! : ilustrowany przewodnik weekendowy Gliwice: Helion S. A., 2021
Celadyn Magdalena Komponenty wnętrza architektonicznego w środowiskowo zrównoważonym projektowaniu Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2020
Chambers Iain (red.); Grechi Giulia (red.); Nash Mark (red.) The ruined archive Milano: Politecnico di Milano, 2014
Colombo Cristina F. (red.); Leveratto Jacopo (red.) Contested spaces, concerted projects : designs for vulnerable memories Siracusa: LetteraVentidue, 2020
Czocher Anna (red.); Klich-Kluczewska Barbara (red.) Pytać mądrze : studia z dziejów społecznych i kulturowych : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Chwalbie Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" z siedzibą w Instytucie Historii UJ, 2020
Dembosz Jacek [et al.] (red.) Wspominając Akademię Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2020
Demko Iwona (oprac.) Ciałaczki : 8.III. - 11.III.2020 ; 4.V. - 15.V.2020, Kraków Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2020
Dyrda Zuzanna [et al.] Zanurzenie, naznaczenie, interpolacje : cykl wystaw "Laureaci w centrum uwagi 2019" = Immersion, marking, interpolations : series of exhibitions "Laureates in the centres of attention 2019" Kraków: SMTG : ASP, 2019
Ferrara Beatrice (red.) Cultural memory, migrating modernities and museum practices Milano: Politecnico di Milano. Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, 2012
Fisz Gennady Wyprzedzamy legendę Warszawa: Książka i Wiedza, 1950
Florkowska Marzena Na rogu Łobzowskiej i Słowackiego : Dom profesorów UJ Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Hnídková Vendula (red.) Duch, který pracuje = A spirit at work Praha: Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, 2020
Innocenti Perla (red.) European crossroads : museums, cultural dialogue and interdisciplinary networks in a transnational perspective Milano: Politecnico di Milano. Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, 2012
Jankowska-Marzec Agnieszka Czarno na białym : 200 lat rysunku w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych = In black and white : 200 years of drawing at the Academy of Fine Arts in Krakow Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki : Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Krakowie, 2019
Jankowski Jerzy Ludwinów dawniej i dziś Kraków: [wydawca nieznany], 2020
Jara Karolina (red.); Paradowska Aleksandra (red.) Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce Poznań ; Wrocław: Wydawnictwo Nauka i Innowacje [etc.], 2019
Jasiński Mirosław; Bator Manfred Imperatyw Wrocław: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 2020
Kamysz Kamil; Anzulewicz Anna Dostępność w projektowaniu interakcji Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019
Kerski Basil (red.); Knoch Konrad (red.) Europejskie Centrum Solidarności : przewodnik po wystawie stałej Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, 2016
Kerski Basil (red.); Knoch Konrad (red.) Wystawa stała Europejskiego Centrum Solidarności : katalog Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, 2019
Kluczwajd Katarzyna (red.); Pszczółkowski Michał (red.) Secesja w Toruniu : architektura i plastyka, twórcy i dzieła Toruń: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2021
Kobylińska Anna (red.); Falski Maciej (red.) Architects and their societies : cultural study on the Habsburg-Slavic area (1861-1938) Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
Kołodziej Jacek; Gancarczyk Marek Krakowska komunikacja miejska wczoraj i dziś Rybnik: Eurosprinter, 2021
Kowalewska Dominika Eugeniusz Geppert - W nierzeczywistość : twórczość Eugeniusza Gepperta po 1945 roku = Eugeniusz Geppert - Towards the unreal : Eugeniusz Geppert's work after 1945 Wrocław: Ośrodek Kultury i Sztuki. Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego : Muzeum Miejskie Wrocławia, 2013
Kuźmicz Marika (red.) Zdzisław Jurkiewicz : zdarzenia = occurances Wrocław: OKiS, 2019
Laskowski Andrzej Budując system : ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020
Lasocki Zygmunt Polacy w austrjackich obozach barakowych dla uchodźców i internowanych : (wspomnienia z czasów wojny światowej byłego posła do parlamentu austrjackiego) Kraków: nakł. autora, 1929
Lis Wojciech (red.) Kultura polska na Litwie Lublin: Wydawnictwo KUL, 2021
Liśkiewicz Małgorzata Orawa 1918-1924 : skąd przybywamy, kim jesteśmy Lipnica Wielka: Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie, 2020
Markowska Anna (red.); Twardowski Lech (red.) Generator : Lech Twardowski Wrocław: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 2019
Matyja Rafał Miejski grunt : 250 lat polskiej gry z nowoczesnością Kraków: Karakter, 2021
Mazur Andrzej Syntezy : eseje krytyczne = Syntheses : critical essays Wrocław: OKiS, 2019
Miodunka Piotr Społeczność małych miast południowej małopolski od końca XVI do końca XVIII wieku Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021
Niedzielska Karina Ewa Analiza porównawcza zapraw iniekcyjnych do podklejania malowideł ściennych - produktów handlowych i mieszanek własnych = Comparative analysis of injection mortars for gluing of wall paintings - commercial products authorial mixtures Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, 2020
Noack Ruth (red.) Agency, ambivalence, analysis : approaching the museum with migration in mind Milano: Politecnico di Milano, 2013
Nowak Daniel Krzysztof Austriackie katastry gruntowe na terenie Galicji : Metryka Józefińska (1785-1789), Metryka Franciszkańska (1819-1820) i Stały Kataster Galicyjski (1844-1854) : studium źródłoznawcze Krosno: Wydawnictwo Ruthenus, 2020
Organisty Adam [et al.] 200 lat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1818-2018. T. 2 Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2020
Pawluczuk Ewa; Javorík Peter; Łodej Jakub Patryk Studenci KKW WFP ASP Kraków Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2020
Pawluczuk Ewa; Javorík Peter; Łodej Jakub Patryk Nauczyciele KKW WFP ASP Kraków Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2020
Peressut Luca Basso (red.); Colombo Cristina F. (red.); Postiglione Gennaro (red.) Museum multiplicities : field actions and research by design Milano: Politecnico di Milano, 2014
Peressut Luca Basso (red.); Lanz Francesca (red.); Postiglione Gennaro (red.) European museums in the 21st century : setting the framework. Vol. 1 Milano: Politecnico di Milano, 2013
Peressut Luca Basso (red.); Lanz Francesca (red.); Postiglione Gennaro (red.) European museums in the 21st century : setting the framework. Vol. 3 Milano: Politecnico di Milano, 2013
Peressut Luca Basso (red.); Lanz Francesca (red.); Postiglione Gennaro (red.) European museums in the 21st century : setting the framework. Vol. 2 Milano: Politecnico di Milano, 2013
Peressut Luca Basso (red.); Pozzi Clelia (red.) Museums in an age of migrations : questions, challenges, perspectives Milano: Politecnico di Milano. Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, 2012
Pietrasik Agata Art in a disrupted world : Poland, 1939-1949 Warsaw: Academy of Fine Arts in Warsaw : Museum of Modern Art in Warsaw, 2021
Pilikowski Michał Architekt Akademii : Adolf Szyszko-Bohusz w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2020
Regulski Wojciech (red.) Dydaktyka typografii : uczyć litery / uczyć literą = Didactics of typography : teaching the letter / teaching with the letter Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019
Reznik Zofia; Śnieciński Marek Witold Liszkowski : fluktuacje = fluctuations Wrocław: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, 2019
Rodzińska-Chorąży Teresa (et al.) Rotunda na górze zamkowej w Cieszynie : badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017 Cieszyn ; Kraków: Muzeum Śląska Cieszyńskiego : Instytut Historii Sztujki UJ : Archeologicky ustav AV CR : Agencja reklamowa Imedius, 2020
Rudolf Wawrzyniec Zarządzanie publiczne w lokalnym sektorze kultury Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
Sadulski Bartosz Rzeszot : biografia romantyczna Wrocław: Książkowe Klimaty, 2021
Schuster-Gawłowskiej Małgorzata [et al.] (red.) Hodegetrie Krakowskie i ich odmiany. T. 4, 1550-1750. T. 5, 1750-2018 Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019
Skalska Agnieszka August Zamoyski : myśleć w kamieniu Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2020
Szmida-Półbratek Magdalena (red.) Stan Wys : kiedy kobieta steje się rzeźbą = When a woman becomes a sculpture = Wenn die frau zu einer Skulptur wird Wrocław: Muzeum Miejskie Wrocławia : Ośrodek Kultury i Sztuki, 2020
Trzeciak Andrzej Stocznia Gdańska : miejsca, ludzie, historie Gdańsk: ECS Europejskie Centrum Solidarności, 2019
Tyro Stanisław Por. Stanisław Tyro - naoczny świadek walk o Twierdzę Przemyśl Przemyśl: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2020
Ujma Magdalena (red.); Kwiatek Łukasz (red.) Czas = Time Kraków: Fundacja Centrum Kopernika : Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka : Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2020
Walczak Marek (red.); Wolska Agata (red.) Jako serce pośrodku ciała… : kultura artystyczna kościoła Mariackiego w Krakowie Kraków: Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2020-2021
Warchałowski Jerzy O muzeum przemysłowe w Krakowie Kraków: nakł. Towarzystwa "Polska Sztuka Stosowana", 1906
Weber-Faulhaber Magdalena Szkło : męskie rysy Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2020
Whitehead Christopher [et al.] (red.) "Placing" Europe in the museum : people(s), places, identities Milano: Politecnico di Milano, 2013
Whitehead Christopher; Eckersley Susannah; Mason Rhiannon Placing migration in European museums : theoretical, contextual and methodological foundations Milano: Politecnico di Milano. Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, 2012
Włosowicz Dorota; Dembosz Jacek Wspominając Akademię Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2020