International Cultural Centre Library - List of acquisitions - February 2021

Monographs

Author/Editor Title Place of issue/Publisher/Date
CXIV. Ausstellung der Vereinigung bildender Künstler Wiener Secession : Herbstausstellung mit Kollektionen: Robert Eigenberger, Richard Harlfinger, Ferdinand Kitt, Leopold Stolba : 8. November 1930 bis 21. Dezember 1930 [s.l.]: [s.n.], [1930]
Ende und Aufbruch : die politischen Folgen des Ersten Weltkrieges : Symposium 8. November 2019 Wien: Republik Österreich/Bundesminister für Landesverteidigung, BMLV, 2020
Adamska Magdalena; Motyka Jan Katalog Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie : szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 10, Adolf van der Laan-Lucas van Leyden Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2020
Anderson Ian [et al.] (tł.) Sacha Stawiarski : malarstwo = peinture = painting = Malerei Miechów: Biuro Wystaw Artystycznych "U Jaksy", 2020
Antanavičius Darius (red.) Lietuvos Metrika (1579-1580) : 59-oji Teismų bylų knyga Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019
Augustyn Wolfgang (red.); Worm Andrea (red.) Visualisieren, Ordnen, Aktualisieren : geschichtskonzepte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit im Bild Passau: Dietmar Klinger Verlag, 2020
Benjamin Walter Podróże wyobraźni Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2021
Betlej Andrzej (red.); Zaucha Tomasz (red.) Geniusz Baroku Szymon Czechowicz 1689-1775 = genius of the Baroque Szymon Czechowicz 1689-1775 Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020
Bojarov Andrij (red.); Polit Paweł (red.); Szymaniak Karolina (red.) Montaże : Debora Vogel i nowa legenda miasta Łódź: Muzeum Sztuki, 2017
Brandt Annalena [et al.] (red.) Pantheon und Boulevard. Künstler in Porträtserien des 19. Jahrhunderts : druckgrafik und Fotografie Passau: Dietmar Klinger Verlag, 2021
Brzozowska Zofia Impresje czombrowskie Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 1997
Bujak Adam (fot.) Kraków mistyczny Kraków: Oficyna Wydawnicza Parol, 1996
Chramiec Mateusz Muzeum Książąt Czartoryskich : przewodnik = The Princes Czartoryski Museum : guidebook Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019
Czyżewski Krzysztof J. [e al.] Skarby Orientu w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu Kraków: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, 2020
Czyżewski Krzysztof J. [et al.] Sztuka Wschodu : nowa odsłona Kraków: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, 2020
Dubonis Artūras (red.) Lietuvos Metrika (1536-1537) : užrašymų knyga 21 Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019
Dworzak Agata Polejowscy : karta z dziejów lwowskiego środowiska artystycznego w drugiej połowie XVIII wieku Warszawa ; Kraków: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika ; Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" : Uniwersytet Jagielloński, 2020
Gazur Łukasz (red.) Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 DIALOGI : malarstwo, rzeźba, rysunek : katalog wystaw głównych = Krakow Art Meetings 2019 DIALOGUES : painting, sculpture, drawing : main exhibitions catalogue Kraków: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, 2019
Govdâ P. Ì. (red.) Kiïvsʼkij deržavnij muzej ukraïnsʼkogo mistectva : katalog hudožnih tvorìv (ekspozicìâ) Kiïv: Deržavne vidavnictvo obrazotvorčogo mistectva ì muzičnoï lìteraturi URSR, 1958
Grincheva Natalia Museum Diplomacy in the digital age London ; New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2021
Hökerberg Håakan (red.) Architecture as propaganda in twentieth-century totalitarian regimes : history and heritage Firenze: Edizioni Polistampa, 2018
Jagiełło Michał (oprac.); Woźniakowski Jacek Tatry w poezji i sztuce polskiej ; Tatry i malarze Kraków: Wydaw. Literackie, 1975
Jones Kay Bea (red.); Pilat Stephanie (red.) The Routledge companion to Italian fascist architecture : reception and legacy London ; New York: Routledge, 2020
Kaczka Mariusz; Kołodziejczyk Dariusz Turecki pasza i szlachta: korespondencja osmańskiego gubernatora Chocimia Iliasza Kołczaka paszy ze szlachtą Rzeczypospolitej z lat 1730‒1739 Warszawa: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2020
Karalius Laimontas (red.) Lietuvos Metrika (1532-1534) : 7-oji Teismų bylų knyga Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2019
Kawalla-Lulewicz Iwona Kupiectwo i handel w międzywojennym Krakowie (1918-1939) Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa : Księgarnia Akademicka, 2020
Kłodziński Andrzej (oprac.) Przywileje lokacyjne Krakowa i Poznania Poznań: Księgarnia Akademicka, 1947
Kostuch Bożena Czarodziej z Łysej Góry : opowieść o Bolesławie Książku Warszawa: Wydawnictwo Marginesy, 2020
Kovács István; Mitrovits Miklós Węgierskie pamiątki w Polsce Budapeszt: Antall József Tudásközpont, 2019
Kowalski Wojciech W. Majolika niderlandzka i fajans z Delft : kolekcja prof. Wojciecha W. Kowalskiego Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2018
Kozlovsʹkij Mikola Kiïv Kiïv: „Mistectvo”, 1987
Kravčuk L. M. (red.) Ukraina Moskva: Planeta, 1986
Kubiak Hieronim U progu ery postwestfalskiej : szkice z teorii narodu Kraków: "Universitas", 2007
Kusal Paweł; Kryciński Stanisław Cerkwie Galicji Wschodniej i Zakarpacia Rzeszów: Wydawnictwo Libra, 2020
Mackiewicz Michał Bratanków dzieje wspólne : unikaty ze zbiorów budapesztańskich = Magyar-lengyel két jó barát - közös történelmünk : ritka kincsek budapesti közgyűjteményekből Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 2019
Mencwel Andrzej Przedwiośnie czy potop 2 : nowe krytyki postaw polskich Warszawa: Wydawnictwo "Krytyki Politycznej", 2019
Mossakowski Stanisław Wawel Zygmuntowski : przewodnik historyczny po pałacu królewskim w XVI wieku Warszawa: Liber pro Arte, 2020
Musiał Janusz (red.) Wybrane konteksty współczesnej fotografii w Polsce 1947-2017 Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020
Nahlik Stanisław Edward (oprac.) Międzynarodowa ochrona dóbr kulturalnych : ochrona prawna w razie konfliktów zbrojnych : zbiór tekstów Warszawa: Min. Kultury i Sztuki. Zarząd Muzeum i Ochrony Zabytków. Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1962
Noga Zdzisław (red.); Purchla Jacek (red.) Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa : Księgarnia Akademicka, 2020
Nowinowski Sławomir M. (oprac.); Stobiecki Rafał (oprac.) "Mam na Pana nowy zamach..." : wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000. T. 2 Łódź ; Paryż: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Association Institut Littéraire "Kultura", 2019
Nowinowski Sławomir M. (oprac.); Stobiecki Rafał (oprac.) "Mam na Pana nowy zamach..." : wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000. T. 3 Łódź ; Paryż: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Association Institut Littéraire "Kultura", 2019
Nowinowski Sławomir M. (oprac.); Stobiecki Rafał (oprac.) "Mam na Pana nowy zamach..." : wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000. T. 1 Łódź ; Paryż: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Association Institut Littéraire "Kultura", 2019
Ożoga Krzysztof (red.); Skowron Ryszard (red.) Sztuka roztropności : dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata w epoce nowożytnej i XX wieku : zbiór studiów Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2020
Pasek Bogdan (fot.) Osiem wieków opactwa Wieliczka: Starostwo Powiatowe, 2016
Plicka Karel Slovensko vo fotografii Karola Plicku Martin: Osveta, 1956
Płonka-Bałus Katarzyna (red.); Koziara Natalia (red.) Muzeum Książąt Czartoryskich Kraków: Muzeum Narodowe, 2019
Podemski Piotr (red.); Prola Dario (red.) Rok 1968 w Europie : badania i pamięć = The year 1968 in Europe : research and memory Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Pollakówna Joanna Malarstwo polskie : między wojnami 1918-1939 Warszawa: Auriga, 1982
Poprzęcka Maria Impas : opór, utrata, niemoc, sztuka Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2020
Potocka Anna Maria Malarstwo, rzeźba, złote media sztuki Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2020
Purchla Jacek (red.); Komar Żanna (red.) Dissonant heritage? : the architecture of the Third Reich in Poland Kraków: International Cultural Centre, 2021
Schwarz Werner Michael (red.); Spitaler Georg (red.); Wikidal Elke (red.) Das Rote Wien 1919-1934 : Ideen, Debatten, Praxis Wien ; Basel: Wien Museum : Birkhauser, 2019
Shved Viachaslau; Grzybowski Jerzy Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do roku 1991 Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Solarz Ewa; Szafraniec Karol; Miśkowiec Małgorzata Elementarz polskiej kultury : [44 dzieła / 44 twórców / 44 plakaty / 11 dziedzin / 11 grafików] Warszawa: Wytwórnia, 2020
Srokowski Stanisław Z krainy Czarnego Krzyża Olsztyn: Pojezierze, 1980
Srp Karel (red.); Bydžovská Lenka (red.) Rozlomená doba 1908-1928 : avantgardy w strednej Európe = Years of disarray 1908-1928 : avant-gardes in Central Europe [Řevnice] ; Bratislava: Arbor vitae societas : Gakéria mesta Bratislavy, 2019
Stablewski Tertulian Pamiętnik z Zakopanego 1956-1968 Kórnik: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, 2020
Szawłowski Ryszard Rafał Lemkin : biografia intelektualna Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2020
Szmetler Iwona O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Szyma Marcin (red.); Walczak Marek (red.) Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020
Toeplitz Krzysztof Teodor Najkrótsze stulecie : szkic o XX wieku Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 2000
Trzciński Andrzej (red.) One : Anna Nawrot, Irena Nawrot Bielsko-Biała: Galeria Bielska BWA, 2020
Voznâk Taras [et al.] Venecìâ - stan dušì : katalog vistavki L'vìv: L'vìvs'ka nacìonal'na galereâ mistectv ìmenì B. G. Voznic'kogo : Vidavnictvo Rastr 7, 2018
Voznâk Taras; Ralko Vlada Vlada Ralko : kiïvs’kij ŝodennik L’viv: L’vivs’ka nacional’na galereâ mistectv im. B.G. Voznic’kogo, 2019
Warchoł Joanna Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 DIALOGI : malarstwo, rzeźba, rysunek : katalog wystaw towarzyszących Kraków: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, 2019
Wiłkojć Ewa (red.) Badania i konserwacja obrazów z wieków XIV-XVI z kolekcji Lanckorońskich = Study and conservation of paintings of the 14th through 16th centuries from the Lanckoroński collection Kraków: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe zbiory Sztuki, 2020
Wołkanowski Waldemar Wileńskie ABC : ludzie, miejsca, historie Wilno: Wydawnictwo Artprint, 2019