International Cultural Centre Library - List of acquisitions - June 2020

Serials

Title Number Place of issue/Publisher
Artysta i Sztuka 32 Warszawa: MUELLER, 2020
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 127, nr 1 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2020
Mówią Wieki nr 6 (725); nr 5 (724) Warszawa: Bellona, 2020
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 64 Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2019
Rocznik Historii Sztuki T. 44 Warszawa: Komitet Nauk o Sztuce PAN, 2019
Spotkania z Zabytkami nr 5-6 (399-400) Warszawa: Fundacja HEREDITAS, 2020
Studia Miejskie 34 Opole: Uniwersytet Opolski. Wydział Ekonomiczny. Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 2019
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny nr 4 (174) Kraków: Uniwersytet Jagielloński - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 2019
Studia Muzealne Z. 24 Poznań: MN, 2019