International Cultural Centre Library - List of acquisitions - June 2020

Monographs

Author/Editor Title Place of issue/Publisher/Date
Baczkowski Michał Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku. T. 6, Wpływ armii austriackiej na miasta Galicji 1772-1815 Kraków ; Lwów: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2020
Bastek Grażyna Rozmowy obrazów. T. 1 Warszawa: PWN, 2020
Bazak Agata Łucja Kościół pw. świętego Bartłomieja i kaplica Tęczyńskich w Staszowie Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka, 2020
Bednarek Małgorzata Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944-2019 Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy: Wydawnictwo Austeria, 2020
Borkowska-Rychlewska Alina (red.); Okulicz-Kozaryn Radosław (red.) Oddźwięki, odbicia, odcienie : wiek XIX wobec sztuk Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2020
Czaja Dariusz Cena sztuki : tezy o zaczarowaniu Kraków: Wydawnictwo Pasaże, 2020
Czaja Roman (red.) Atlas historyczny miast polskich. T. 1, Prusy Królewskie i Warmia. Z. 8, Toruń Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2019
Duda Anna Turysta wobec porzuconego dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica" z siedzibą w Instytucie Historii UJ, 2020
Dybciak Krzysztof (red.); Kudelski Zdzisław (red.) Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939. T. 1 Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,, 2000
Eisler Jerzy Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989 Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1992
Gabło Mikołaj Olchowiec Łemków utracony Siercza: Wydawca Wiesław Żyznowski, 2020
Garlicki Piotr Plakaty = Posters Olszanica: Bosz, 2020
Gaul Jerzy (red.); Makiłła Dariusz (red.); Morawski Wojciech (red.) Droga do Niepodległości : Polska Odrodzona Warszawa: Archiwum Główne Akt Dawnych : Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 2019
Glica Sebastian Sport robotniczy w Łodzi : 1918-1939 Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2012
Głażewska Ewa (red.); Grabias Magdalena (red.) Wizualność w kulturze : sztuka, kultura popularna i media cyfrowe Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020
Góra Sylwia Ewa Kierska : malarka melancholii Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020
Grodziski Stanisław Feliksa Boronia pielgrzymka do historii Kraków: Karolina Grodziska, 2020
Gwaharia Gogi Załzawione okulary : 4 dekady historii Gruzji w 34 scenach Wojnowice: KEW, 2018
Jach-Chrząszcz Artur Motyw Trianon w węgierskiej polityce historycznej po 1989 roku Kraków: Wydawnictwo Naukowe Artur Jach-Chrząszcz, 2020
Jakubowska Agata (red.); Radomska Magdalena (red.) After Piotr Piotrowski : art, democracy and friendship Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019
Janowska Barbara Wędrówki przez czas : nieoczywiste rozmowy o dziejach Europy Gliwice: Editio, 2020
Jasiołek Katarzyna Asteroid i półkotapczan : o polskim wzornictwie powojennym Warszawa: Marginesy, 2020
Jurczenko Iwona; Kilijanek Krzysztof Ludzie z "żelaza" : największa afera w polskim wywiadzie Warszawa: "BGW", 1991
Kania Marta Projekt Qhapaq Ñan : wyzwania nowego modelu polityki wobec dziedzictwa kulturowego ludów tubylczych Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2019
Karczmarzyk Małgorzata Polska sztuka współczesna w oczach dzieci i dorosłych Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020
Kargol Tomasz Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku. T. 5, Rzymskokatolickie instytucje religijne w miastach Galicji, przełom XVIII i XIX wieku Kraków ; Lwów: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2020
Kargol Tomasz (red.); Patryszak Bogdan (red.); Ślusarek Krzysztof (red.) Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku. T. 1, Władza i społeczeństwo Kraków ; Lwów: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2020
Kargol Tomasz (red.); Petryszak Bogdana (red.); Ślusarek Krzysztof (red.) Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku. T. 2, Gospodarka i przestrzeń miejska Kraków ; Lwów: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2020
Kargol Tomasz (red.); Petryszak Bogdana (red.); Ślusarek Krzysztof (red.) Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku. T. 7, Miasta na pograniczach - konteksty i odniesienia Kraków ; Lwów: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2020
Karpiński Andrzej Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe : katalog Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Kedzia Piotr Sport w Polsce międzywojennej : działalność oświatowa stowarzyszeń sportowych w Łodzi Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
Klukowski Bogdan (oprac.) My deportowani : wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR Warszawa: "Alfa", 1989
Koprowski Marek A. Bestie Bandery : kaci Małopolski Wschodniej Poznań: Wydawnictwo Replika, 2020
Kosiński Władysław Sprawa polska z roku 1846 przed sąd opinii publicznej wytoczona Poznań: nakładem Jana Konstantego Żupańskiego, 1850
Kostkiewicz Janina (red.) Crime without punishment… : the extermination and suffering of Polish children during the German Occupation 1939-1945 Kraków: Jagiellonian University Press, 2020
Kostyrko Weronika Tancerka i zagłada : historia Poli Nireńskiej Warszawa: Czerwone i Czarne Sp. k., 2019
Krawczak Michał Ikona : eseje o sztuce Mariny Abramović Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2020
Kucia Marek Auschwitz jako fakt społeczny : historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2005
Kupisz Dariusz Smoleńsk 1632-1634 Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2001
Kuta Cecylia (red.); Marecki Józef (red.) The European crucible of diversities Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2020
Kwiatkowska-Frejlich Lidia Funkcje potrydenckiej sztuki kościelnej : nowożytny wystrój kościoła Brygidek w Lublinie Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
Leciejewski Jan Runy i runiczne pomniki słowiańskie Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka, 2019
Lewicka Barbara Obraz i społeczeństwo : społeczne ramy kultury artystycznej Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Lijka Justyna (red.) W przededniu wielkiej odbudowy : zamek malborski na kartach berlińskiego albumu Johanna Friedricha Fricka z przełomu XVIII i XIX wieku : katalog wystawy czasowej w Muzeum Zamkowym w Malborku, 28 maja - 31 sierpnia 2019 Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, 2019
Lipoński Wojciech Dzieje kultury europejskiej : średniowiecze Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020
Liske Xawery Studia z dziejów wieku XVI Poznań: nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1867
Losik-Sidorska Aleksandra (oprac.) Katalog nagrobków piastowskich Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020
Mamontowicz-Łojek Bożena Terpsychora i lekkie muzy : taniec widowiskowy w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939) Kraków: Polskie Wydaw. Muzyczne, 1972
Maślak-Maciejewska Alicja (red.); Strokowski Wojciech (red.); Wasilewska-Prędki Kamila (red.) Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego) Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy: Wydawnictwo Austeria, 2020
Michalska-Bracha Lidia (red.); Szczepański Jerzy (red.) Chęciny przez stulecia Chęciny ; Warszawa: Wydawnictwo DIG, 2019
Mierzwiński Mariusz Katalog rysunków architektonicznych dawnego Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku : (1817-1945) Malbork: Muzeum Zamkowe, 2019
Mikołajczak Aleksander Wojciech Design kleksa : społeczna historia wiecznych piór Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020
Miłosz Czesław W cieniu totalitaryzmów : publicystyka rozproszona z lat 1945-1951 oraz teksty z okresu II wojny światowej Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018
Moszczyński Adam Pamiętnik do historyi polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego Poznań: nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1863
Naimark Norman M. Ludobójstwo Stalina Warszawa: Instytut Solidarności i Męstwa im Witolda Pileckiego, 2020
Niebelski Eugeniusz (red.) Polacy w Irkucku w XIX i XX wieku Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2020
Nowakowska-Sito Katarzyna Sztuka dwudziestolecia : formy i konteksty Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2020
Nowakowski Andrzej (red.) Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego : sfery i cienie = ©ollegium Maius of the Jagiellonian University : spheres and shadow Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2008
Pabis-Cisowska Katarzyna Postęp kontra tradycja : kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX w. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Pankiewicz Aleksandra Pottery at the borderland : southern influences in Silesia and Lesser Poland in 9th and 10th century Wrocław: Yellow Point Publications, 2020
Patryshak Bohdan (red.); Kargol Tomasz (red.); Ślusarek Krzysztof (red.) At the meeting point of cultures and nations : Galician towns and small towns in the Josephiniana Cadastral Survey Kraków ; Lviv: "Historia Iagellonica" Publishing House, 2020
Ravini Sinziana; Johansson Peter; Gajewska Halina Terapia narodowa : Peter Johansson = National therapy Orońsko: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2020
Rolke Tadeusz Tadeusz Rolke : w kolorze = in colour Olszanica: Bosz, 2019
Rosińska Iwona Czarno na białym w kolorze Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2018
Rzeźnicka Zofia; Kokoszko Maciej Milk and diary products in the medicine and culinary art of antiquity and early Byzantium (1st-7th Centuries AD) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
Salamon-Radecka Agnieszka (red.) M jak mistrzowie : kolekcja : Irena Hochman, Tadeusz Mysłowski Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2019
Sosnowski K. [et al.] O Łemkowszczyźnie Krosno: Oficyna Wydawnicza RuthenicArt, 2020
Stryjek Tomasz Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2020
Suchanek Lucjan (red.) Etos i etyka w badaniach i nauczaniu : Tomaszowice, 16-17 listopada 2019 Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2020
Szczygieł Mariusz Osobisty przewodnik po Pradze Warszawa: Dowody na Istnienie, 2020
Szpak Jacek Polska prowincja paulinów od XVII wieku do 1864 roku : dzieje gospodarcze: klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020
Ślusarek Krzysztof Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku. T. 4, Typologia funkcjonalna miast Galicji, przełom XVIII i XIX wieku Kraków ; Lwów: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2020
Takaahaj Künnej Jakuckie prace Wacława Sieroszewskiego i zmiany kulturowe narodu Sacha Warszawa: Wydawnictwo DiG : Wydział "Artes Liberales", 2020
Tyszkiewicz Jan Pogańska Polska : wierzenia, kalendarz, zwyczaje : zbiór studiów Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020
Ujma Magdalena Relacje Jana Zamoyskiego z magistratem Miasta Lwowa (1577-1594) Opole: Uniwersytet Opolski, 2020
Varga Bálint The monumental nation : Magyar nationalism and symbolic politics in fin-de-siècle Hungary New York ; Oxford: Berghahn, 2016
Vargas Witold Bestiariusz : zwierzęta Kraków: Wydawnictwo BOSZ, 2020
Voelker Ulysses Porządek w projektowaniu : siatki w projektowaniu graficznym - teoria i praktyka Kraków: wydawnictwo i pracownia d2d.pl, 2020
Voznâk Taras [et al.] Povernennâ kartini Žorža de La Tura z kolekcìï LNGM pìslâ restavracìï Lʹvìv: Lʹvìvsʹka nacìonalʹna galereâ mistectv ìmenì B.G. Voznicʹkogo, 2019
Wawrzyńczak Marcin (oprac.) Podróżnicy w Górach Olbrzymich : antologia tekstów źródłowych z XVII-XX wieku Chromiec ; Görlitz: Wydawnictwo Wielka Izera : Schlesisches Museum zu Görlitz, 2020
Włodek Przemysław Lwów. Cz. 12/3, Ulica Leszczyńskiego [Kraków]: [Wydawnictwo Kresów Wschodnich], 2020
Wróblewski Bogusław (oprac.); Janicki Łukasz (oprac.) Na pograniczu narodów i kultur : Polska - Europa - Ameryka Warszawa ; Lublin: Czytelnik : Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent", 2020
Wypustek Andrzej Rzymskie graffiti seksualne, erotyczne i miłosne z Pompejów i Herkulanum (I wiek n.e.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2019
Zamoyski Grzegorz Miasta i miasteczka wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku. T. 3, Przestrzeń fizyczna miast Galicji, przełom XVIII i XIX wieku Kraków ; Lwów: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2020
Zawadzka Danuta (red.); Sawicka-Mierzyńska Katarzyna (red.); Radecka Marzena (red.) Naród i regiony : tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX-XXI wiek) Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020
Żaryn Jan Polska wobec zagłady [Warszawa]: Oficyna Wydawnicza Volumen : Fundacja Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 2019
Żerwe Małgorzata Życie grobowe = Grave life Gdańsk: Wydawnictwo Części Proste, 2020