International Cultural Centre Library - List of acquisitions - March 2020

Monographs

Author/Editor Title Place of issue/Publisher/Date
Algarotti Francesco Wybór pism Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Andruszkiewicz Barbara (red.); Oszczanowski Piotr (red.) Wyrzeźbiony Wrocław : rzeźbiarze wrocławscy pierwszej połowy XX wieku Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2019
Banaś Barbara; Skorek Aleksandra W pogoni za kolorem : Jerzy Słuczan-Orkusz Wrocław: Muzeum Narodowe, 2019
Bigos Dorota Iwona Po/wy/miary = Measure-/assess-/ments : Dorota Nieznalska, Jörg Herold, Katarina Pirak Sikku Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2019
Chachaj Jacek O początkach lubelskiej wieży zamkowej Lublin: Wydawnictwo Werset, 2020
Chądzyński Wojciech Wrocław : wydarzenia niezwykłe Wrocław: Via Nova, 2019
Chmielewska Agnieszka Wyobrażenia polskości : sztuki plastyczne w II Rzeczpospolitej w perspektywie społecznej historii kultury Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Ciepiela Agnieszka; Kania Olga; Łabuz Rita Małe miasta o układach historycznych w Polsce Południowej Kraków: Wydawnictwo PK, 2019
Derejczyk Marta; Kurpiel Anna Otwarty teren sztuki : informator do wystawy Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2019
Fert Małgorzata (oprac.) Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka : kronika X-lecia = Michał Spisak International Music Competition : 10th anniversary chronicle Dąbrowa Górnicza: Pałac Kultury Zagłębia, 2016
Folga-Januszewska Dorota (et al.) Leonardiana w kolekcjach polskich : co jest czym: oryginał, replika, kopia Wilanów: Muzeum Pałacu Króla Jana III, 2019
Gah Ìrina Epoha Mitropolita : ukraïnsʹke obrazotvorče mistectvo peršoï polovini XX stolìttâ : Velikomu Mitropolitovì prisvâčuêtʹsâ L'viv: Manuskrit-L'viv, 2017
Gembický Juraj; Lunga Radek Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku : metodika Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2014
Hrehorowicz-Gaber Hanna; Węcławowicz-Bilska Elżbieta; Wójckowski Wojciech Karpackie miasta, miasteczka i wsie Kraków: Wydawnictwo PK, 2019
Ilkosz Barbara (red.) Grupa Krakowska 1932-1937 Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2018
Kurz Iwona; Lasota Ewelina; Östlind Niclas Joanna Helander : baby patrzą : fotografie = ladies looking : photographs : 1976-2019 Katowice: Fundacja Kultura Obrazu, 2019
Lusek Joanna (red.) Oświata i nauka na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku Bytom ; Poznań: Muzeum Górnośląskie : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2018
Łaskarzewska Hanna Tam, gdzie przeszła burza... : losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914-1920 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019
Łubocki Jakub Maciej Propedeutyka języków deskryptorowych = Introduction to thesauri and descriptors Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019
Martyniszyn Ewa Opowieści spoza obrazów Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2019
Michałowska Grażyna UNESCO sukcesy, porażki, wyzwania Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Mikulová Agáta [et al.] (red.) 100 rokov Bratislavskej župy (1919-2019) : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá sa konala w rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v hoteli Zochova chata (Modra-Piesok) dňa 24. septembra 2019 Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj : v spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou, 2019
Nowak-Dziemianowicz Mirosława (red.); Konopnicki Adam (red.) Pamięć - historia - tożsamość : edukacja i polityka historyczna w procesie konstruowania narracji naszej wspólnoty Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019
Pelczar Roman Polskie i ruskie (ukraińskie) szkoły gminne w systemie oświaty ludowej w Galicji (do 1875 r.) Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
Piotrowska Joanna Zabytek zadbany A.D. 2019 Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019
Plotka Bartosz Historia chińskiej porcelany Toruń: Time Marszałek Group, 2019
Polak Wojciech Dla Niepodległej : szkice z dziejów walki o Polskę wolną i bezpieczną Gdańsk: Patria Media, 2018
Ronikier Krystyna (oprac.) Widziane z Czerniowiec : sztuka bukowińskiego pogranicza Kraków: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Krakowie, 2006
Šenkirik Rastislav (red.) Dejiny bývania v Bratislavskej župe : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2012 Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2014
Šenkirik Rastislav (red.) Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy : zbornžík príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013 Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, 2014
Šenkirik Rastislav [et al.] (red.) Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015 Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj : v spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou, 2015
Snopko Ladislav (red.) Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj : v spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou : Krajským pamiatkovým úradom ; a Mestským ústavom ochrany pamiatok, 2012
Supińska Agata (red.) Lepiej nie będzie? : Europa w dobie przesilenia Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2018
Sutarski Konrad Cztery nieba : wystawa polskich artystów plastyków z krajów wyszegradzkich Kraków: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział w Krakowie, 2006
Syska Anna (red.); Górska-Nieć Zdzisława (red.) Tak, pałac! : Pałac Kultury Zagłębia 1958-2018 Dąbrowa Górnicza ; Katowice: Pałac Kultury Zagłębia : Regionalny Instytut Kultury, 2018
Wielgus Krzysztof; Środulska-Wielgus Jadwiga; Staniewska Anna Krajobraz warowny Polski : procesy rewaloryzacji i percepcji : próba syntezy Kraków: Wydawnictwo PK, 2019
Witecki Jacek (red.) Skarb Średzki : trzydziestolecie odkrycia Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2018
Wójtowicz Aleksandra [et al.] Miejsca trudne - transdyscyplinarny model badań : o przestrzeni Placu Piłsudskiego i Placu Defilad Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2019
Zahel Dorota "...szumią knieje..." : z tradycji myśliwskich wczoraj i dziś : informator wystawy : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, lipiec-wrzesień 2019 Przemyśl: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, [2019]
Ziętkiewicz-Kotz Joanna (red.) Tendit in ardua virtus : studia ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi w siedemdziesięciolecie urodzin Kraków: Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2017
Ziętkiewicz-Kotz Joanna (red.) Skarby epoki Piastów : w siedemsetną rocznicę koronacji Władysława Łokietka 1320-2020 : katalog wystawy, styczeń-kwiecień 2020 Kraków: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, 2020