International Cultural Centre Library - List of acquisitions - July 2020

Serials

Title Number Place of issue/Publisher
Archeologia : rocznik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 68 Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN, 2019
Architektura & Biznes 6 (335); 5 (334) Kraków: Firma Wydawniczo-Reklamowa RAM, 2020
Architektura Murator 5 (308); 1 (280); 2 (281); 3 (282); 6 (285); 5 (260); 7 (262); 6 (309) Warszawa: ZPR Media, 2016-2020
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni 2 (69) Kraków: Małopolski Instytut Kultury, 2020
Bibliotekarz : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 6 Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność 39 Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020
Karta : kwartalnik historyczny 103 Warszawa: Fundacja Ośrodka Karta, 2020
Kunstchronik Jg. 73 H. 7; Jg. 73 H. 6 Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2020
Kurier Galicyjski nr 11 (351); nr 9-10 (349-350) Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2020
Lehahayer : czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich 6 Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019
Mówią Wieki nr 7 (726) Warszawa: Bellona, 2020
Pamiatky a Múzeá 1; 2 Bratysława: Slovenské Narodné Múzeum, 2020
Przegląd Biblioteczny 2 Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Przekrój 3 (3570) Warszawa: "Przekrój", 2020
Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 1 (55) Wrocław: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020
Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2019 Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2019
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny nr 1 (175) Kraków: Uniwersytet Jagielloński - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 2020
Szum 29 Warszawa: Fundacja Kultury Miejsca, 2020
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury T. 47 Kraków: Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 2019
Život : kultúrno-spoločenský časopis č. 7; č. 6 Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2020