International Cultural Centre Library - List of acquisitions - February 2020

Serials

Title Number Place of issue/Publisher
Artium Quaestiones T. 30 Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii Sztuki, 2019
Bibliotekarz : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 2; 1 Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność 37-38 Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020
Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka 4 (327); 3 (326) Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2019
Kunstchronik Jg. 72 H. 12; Jg. 73 H. 2 Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2019-2020
Kurier Galicyjski nr 2 (342); nr 3 (343) Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2020
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 4; 3 Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAU, 2019
Mówią Wieki nr 2 (721); nr 1 (720) Warszawa: Bellona, 2020
Ochrona Zabytków 2 (275) Warszawa: Bellona, 2019
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej z. 36 Poznań: Biblioteka Kórnicka PAN, 2019
Polski Słownik Biograficzny T. 53 z. (1) 216 Warszawa: Instytut Historii PAN, 2019
Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 4 (54) Wrocław: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny nr 3 (173) Kraków: Uniwersytet Jagielloński - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 2019
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne T. 28 Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2019
Život : kultúrno-spoločenský časopis č. 2 Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2020