International Cultural Centre Library - List of acquisitions - February 2020

Monographs

Author/Editor Title Place of issue/Publisher/Date
Mon ami Colas - les tableaux de Stanisław Sobolewski, salle d'art contemporain du Musée d'art et d'histoire Romain Rolland [S.l.]: [s.n.], 2019
Liber Romani : studia ofiarowane Romanowi Michałowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Quelques tableaux... - Stanisław Sobolewski = Kilka obrazów [s.l.]: [s.n.], 2019
Problemy ekologiczne miasta Krakowa Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2018
Adamski Łukasz (red.) O ziemię naszą, nie waszą : ideowe aspekty procesów narodowotwórczych w Europie Środkowej i Wschodniej Warszawa: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2017
Augustyn Wofgang Die Sibyllen : zu einem antiken Thema in der Kunst des Mittelalters und der Neuzeit. 2 Passau: Dietmar Klinger Verlag, 2019
Augustyn Wolfgang Die Sibyllen : zu einem antiken Thema in der Kunst des Mittelalters und der Neuzeit. 1 Passau: Dietmar Kinger Verlag, 2019
Bajcar Adam Lwów wielu kultur Lublin: Werset, 2019
Baraniuk Tomasz Bojkowszczyzna : pogranicze czasów i przestrzeni Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2020
Barańska Anna (red.); Niebelski Eugeniusz (red.) Od Paryża do Irkucka... i dalej : niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2017
Beczała Tomasz [et al.] Skarby ukryte w Parku Kossaków Górki Wielkie: Fundacja im. Zofii Kossak, 2012
Berlând Irina (red.); Finberg Leonid (red.); Andreêva Olena (red.) Pol's'ka solìdarnìst' z majdanom Kiïv: Duh ì Lìtera, 2020
Besala Jerzy Zygmunt Stary i Bona Sforza Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2012
Białek Jacek [et al.] Rozwój regionalny w Polsce : raport 2009 Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009
Biliszczuk Jan (red.); Onysyk Jerzy (red.) Mosty a środowisko : Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, Wrocław, 28-29 listopada 2019 Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2019
Bińczyk Ewa Epoka człowieka : retoryka i marazm antropocenu Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Błażewska Elżbieta (tekst); Kalarus Tomasz (fot.) Mechaniczne zegary domowe w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Kraków: Muzeum Krakowa, 2019
Bochenek-Dobrowolski Ryszard W labiryncie historii II Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014
Bocheńska Agnieszka (red.); Mrozowski Przemysław (red.) Wielkie murowanie : zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego Warszawa: Arx Regia Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum, 2019
Bojarska-Cieślik Joanna (red.); Pinker Magdalena (red.); Popkowska Joanna (red.) Splendor i finezja : duch i materia w sztuce Korei : przewodnik po wystawie Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2019
Bojarska-Cieślik Joanna (red.); Pinker Magdalena (red.); Popkowska Joanna (red.) Splendor i finezja : duch i materia w sztuce Korei Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2019
Borkowski Wojciech (red.); Brzeziński Wojciech (red.); Wysocki Jacek (red.) Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 5, Dziedzictwo militarne Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 2017
Boroń Piotr; Ślusarczyk Krzysztof Chorał polski : Czesław Dźwigaj Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018
Brix Emil; Busek Erhard Nowe spojrzenie na Europę Środkową : czy od niej zależy przyszłość Europy? Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
Brzeżańska Agnieszka Cała ziemia parkiem narodowym : przewodnik po wystawie Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2019
Budzyńska Natalia Ja nie mam duszy : sprawa Barbary Ubryk, uwięzionej zakonnicy, której historią żyła cała Polska Kraków: Wydawnictwo Znak, 2020
Bunsch Franciszek; Gościej-Lewińska Joanna Franciszek Bunsch : grafika, rysunek, malarstwo = prints, drawings, paintings Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury : przy współpracy wydawniczej Przedsiębiorstwa Społecznego Agencji Artystycznej GAP, 2018
Bylina Stanisław Rewolucja husycka. T. 2, Czas chwały i czas zmierzchu Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne [etc.], 2015
Bylina Stanisław Na skraju lewicy husyckiej Warszawa: Instytut Historii PAN, 2005
Bylina Stanisław Rewolucja husycka : przedświt i pierwsze lata Warszawa: Neriton : IH PAN, 2011
Całus Kamil Mołdawia : państwo niekonieczne Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2020
Chudzio Hubert; Solarz Mariusz Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny : polskie cmentarze w Afryce Wschodniej i Południowej 1942-1952 Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Citkowska-Kimla Anna [et al.] (red.) Polska w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków : stosunki polsko-czeskie Kraków: AT Wydawnictwo, 2018
Czyż Piotr Paweł (red.) Wystawa, której nie było... : Ignacy Łopieński (1865-1941) : odnowiciel sztuki graficznej Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2019
Danowska Ewa (oprac.); Dziewulska Joanna M. (oprac.); Sieraczyńska Bożena (oprac.) Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie : sygnatury 11 500 - 11 970 Kraków: Polska Akademia Umiejętności - Wydawnictwo, 2007
Danowska Ewa (oprac.); Knapek Elżbieta (oprac.) Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie : sygnatury 6551 - 6880 Kraków: Polska Akademia Umiejętności - Wydawnictwo, 2008
Danowska Ewa [et al.] (oprac.) Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie : sygnatury 4887-5587 Kraków: PAU, 2001
Danowska Ewa [et al.] (oprac.) Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie : sygnatury 7281-7780 Kraków: Polska Akademia Umiejętności - Wydawnictwo, 2012
Danowska Ewa [et al.] (oprac.) Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie : sygnatury 7781-8180 Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2019
Dąbrowska Agnieszka Herse : warszawski dom mody Warszawa: Muzeum Warszawy, 2019
Demereckas Kęstutis (oprac.) Klaipėdos fachverkas = Half-timbered houses in Klaipėda = Fachwerk in Klaipėda Klaipėda: "Libra Memelensis", 2005
Deptuła Czesław Archanioł i smok : z zagadnień legendy miejsca i mitu początku w Polsce średniowiecznej Lublin: Wydawnictwo "Werset", 2003
Dubiel-Dmytryszyn Sebastian (red.) O Rusi Krośnieńskiej : wspomnienia Krosno: Oficyna Wydawnicza RuthenicArt, 2020
Dużyk Józef (oprac.) Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie : sygnatury 6195-6550 Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1999
Dużyk Józef (oprac.) Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie : sygnatury 4797-4886 Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1996
Dużyk Józef (oprac.); Schnaydrowa Bogumiła (oprac.); Staszel Jan (oprac.) Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie : sygnatury 6001-6194 Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1991
Eysymontt Rafał (red.); Galewski Dariusz (red.) Fara w mieście od średniowiecza do współczesności : społeczność, duchowość, architektura, wystrój : studia z historii sztuki Wrocław: Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019
Fluda-Krokos Agnieszka Ex musicis : ekslibrisy muzyczne ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie : katalog wystawy Kraków: Biblioteka Naukowa PAU i PAN : Archiwum Nauki PAN i PAU, 2019
Gaczoł Ewa (oprac.); Gellner Joanna (oprac.) Amalia Krieger Kraków: Muzeum Krakowa, 2019
Gaczoł Ewa (oprac.); Kwiatek Anna (oprac.) Natan Krieger Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018
Gerecka-Żołyńska Anna (red.) Restytucja zabytków w Polsce : ograniczenia i perspektywy Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019
Gil Andrzej (red.); Bobryk Witold (red.) On the border of the worlds : essays about the Orthodox and Uniate Churches in Eastern Europe in the Middle Ages and the Modern Period Siedlce ; Lublin: Akademia Podlaska : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010
Giza Andrzej Polacy z Mandżurii : dzieje polskiej kolonii w Harbinie w latach 1895-1966 Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2019
Godłowski (red.) What has created our identity? Wieliczka: Cracow Saltworks Museum in Wieliczka, 2018
Gołota Janusz (red.); Mironczuk Jan (red.) Kurpiowszczyzna : kultura, historia, gospodarka : wybrane zagadnienia Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, 2019
Górzyński Sławomir (red.) Metryka Koronna - pamięć państwa = The Polish and Lithuanian Metrica - memory of the state Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2018
Grau Engelbert; Manselli Raoul; Romano Sarena Franciszek i jego świat w malarstwie Giotta Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2020
Grochala Anna (red.); Kopszak Piotr (red.) Na jednej strunie Malczewski i Słowacki : obrazy i rysunki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2019
Gromala Monika (red.); Papier Sylwia (red.); Świetlik Marta (red.) Identyfikacje Zagłady : szkice historyczne i praktyki kulturowe Kraków: AT Wydawnictwo, 2017
Gryczyński Adam (red.) Czas zatrzymany 3 : nie tylko o szkole... : wybór tekstów oraz fotografie z terenów Nowej Huty i okolic. T. 2 Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury, 2019
Gryczyński Adam (red.) Czas zatrzymany 4 : z kart historii Pleszowa : wybór tekstów oraz fotografie z terenów Nowej Huty i okolic Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury, 2019
Gryczyński Adam (red.) Czas zatrzymany 3 : nie tylko o szkole... : wybór tekstów oraz fotografie z terenów Nowej Huty i okolic. T. 1 Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury, 2019
Hadamik Czesław Zamek Olsztyn krok po kroku : spacerkiem po historycznej ruinie średniowiecznej warowni Kielce ; Olsztyn: Spółka do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn, 2019
Hankus Michał Koronka : tradycja - reaktywacja Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018
Harasimowicz Jan (red.) Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, Województwo wrocławskie. Z. 7, Powiat trzebnicki : ilustracje Warszawa ; [Wrocław]: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018
Harasimowicz Jan (red.) Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, Województwo wrocławskie. Z. 7, Powiat trzebnicki : tekst Warszawa ; [Wrocław]: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018
Hodge Susie Krótka historia sztuki współczesnej : kieszonkowy przewodnik po kierunkach, dziełach, tematach i technikach Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press, 2020
Ingarden Roman Wykłady i dyskusje z estetyki Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981
Jabłoński Zbigniew (oprac.); Preissner Alojzy (oprac.); Schnaydrowa Bogumiła (oprac.) Katalog rękopisów : sygnatury 2631-2906e. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969
Jabłoński Zbigniew (oprac.); Preissner Alojzy (oprac.); Schnaydrowa Bogumiła (oprac.) Katalog rękopisów : sygnatury 2299-2630 Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967
Jakubowska Alicja; Królikiewicz Magdalena 36x Rembrandt : wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie - Muzeum, 5 października - 3 listopada 2019 r. Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, 2019
Jastrząb Łukasz (oprac.) Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w zbiorach Biblioteki Kórnickiej : antologia dla celów dydaktycznych, oświatowych i edukacyjnych. T. 2 Kórnik: Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, 2019
Jastrząb Łukasz (oprac.) Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w zbiorach Biblioteki Kórnickiej : antologia dla celów dydaktycznych, oświatowych i edukacyjnych. T. 1 Kórnik: Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, 2019
Jeżowski Grzegorz; Sadowski Piotr Bitwa, której nie było : w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Kraków: Muzeum Krakowa, 2019
Jędraszewski Marek [et al.] Mesco dux Polonie baptizatur : Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim na 1050. rocznicę Chrztu Polski Poznań: Święty Wojciech Dom Medialny, 2016
Jodko Anna (red.) Skąd jesteśmy, czyli Jak rodził się polski Gorzów Gorzów Wielkopolski ; [Warszawa]: Archiwum Państwowe : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2015
Kalinowska Anna (red.); Tyszka Paweł Ludwika Maria Gonzaga (1611-1667) : między Paryżem a Warszawą Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, 2019
Kastory Andrzej (red.) Pożegnanie z Galicją : wkład Małopolski w budowę niepodległej Polski. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2019
Kąsinowska Róża (red.) Zamek w Kórniku Kórnik: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, 2019
Kerneder-Gubała Katarzyna (red.) Orońskie kopalnie krzemienia czekoladowego : skarb społeczności epoki kamienia Orońsko ; Warszawa: Urząd Gminy w Orońsku : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2018
Kępski Michał (red.) Z rzeką w tle : biografia Śluzy Katedralnej Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej Trakt, 2015
Kierys Arkadiusz Autorytecie, jak ci na imię? : o światopoglądzie Pawła Jasienicy ; w 50-lecie Marca 68 Toruń: Stowarzyszenie Rojsty, 2018
Knorowski Mariusz (red.); Warda Michał (red.); Krawczyk Maria (red.) Tożsamość polska = Polish National Identity Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2019
Kobylińska-Bunsch Weronika (red.); Kobyliński Zbigniew (red.); Nebelsick Louis Daniel (red.) Preventive conservation of the human environment. 6, Architecture as an element of the landscape Warsaw: Res Publica Multiethnica Foundation : Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2017
Kobyliński Zbigniew; Charowska Ewa Magdalena; Kowalczyk Łukasz Teoria i praktyka prezentacji reliktów archeologiczno-architektonicznych Warszawa ; Zielona Góra: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2016
Kohlrausch Martin Brokers of modernity : East Central Europe and the rise of modernist architects 19101-1950 Leuven: Leuven University Press, 2019
Kolańczuk Aleksander Ukraińscy emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym Drugiej Rzeczypospolitej Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2019
Komorowski Jarosław Teatr i widowiska na Podolu do 1863 roku Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019
Korta Joanna [et al.] 70 lat Nowej Huty : 1949-2019 Kraków: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Komunikacji Społecznej, 2019
Kosińska Elżbieta; Kosiński Tadeusz Kielce w pierwszym roku Wielkiej Wojny Kielce: nakł. U. M. Kielce : Muzeum Historii Kielc, 2016
Kotowski Robert (red.) Galeria malarstwa polskiego i europejskiej sztuki zdobniczej Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, 2019
Kotowski Robert (red.); Miziołek Jerzy (red.) W kręgu Quo vadis Kielce: Muzeum Narodowe, 2017
Krakowiak Anna (red.); Sadowska Aleksandra (red.) Strach Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, 2019
Kubala Agata Filhellenizm a rodząca się nowoczesność : kolekcja starożytności Eduarda Schauberta w świetle zachodzących zmian Kraków ; Wrocław: Księgarnia Akademicka, 2019
Kubinka Anna (red.); Kumala Aleksadnra (red.); Sobesto Joanna (red.) In(ter)wencje : analizy kulturoznawcze Kraków: AT Wydawnictwo, 2019
Kukliński Antoni (red.); Pawłowski Krzysztof (red.); Woźniak Jacek (red.) Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2009
Kuler Andrzej (red.); Strojnowska Dorota (red.) W jedną stronę : Marzec '68 Kraków: Muzeum PRL-u, 2018
Kuźmina Dariusz (red.) Dziedzictwo narodowe poza granicami Polski : Francja Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019
Lewiński Jerzy (red.) Jerzy Duda Gracz : malarstwo i grafika Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury, 2019
Lis Daniel (red.) 18. znaczy Nowa Huta : reportaże o najmłodszej dzielnicy Krakowa Kraków: Krakowskie Biuro Festiwalowe, 2019
Lubicz-Miszewski Michał Polonia na Słowacji : położenie, kultura, tożsamość : studium socjologiczne Wrocław: Deltapress, 2012
Markiewicz Grzegorz Opera w Polsce w latach 1635-1795 Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Mataniak Mateusz Rada Administracyjna miasta Krakowa i jego okręgu (1846-1853) Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2019
Naumann Małgorzata; Zuchowicz Zofia Terrain vague w Polsce : nieoczywisty potencjał terenów porzuconych = Terrain vague in Poland : the unobvious potential of abandoned areas Warszawa: Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, 2019
Norwid Cyprian Kamil Katalog prac plastycznych. Dział pierwszy, Prace zachowane. t. 4, Prace luźne 2 Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL : Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL, 2019
Nowak Janusz Tadeusz Wieża Wolności 1918 r. : w 100. rocznicę wyzwolenia Krakowa Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018
Nowak Maciej J. Narutowicz Niewiadomski : biografie równoległe Warszawa: Wydawnictwo ISKRY, 2019
Nowakowski Jacek W poszukiwaniu niezależności w filmie i kulturze okresu PRL : szkice Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019
Nowotny Feliks (red.); Stwora Stanisław (red.) Jubileuszowa księga pamiątkowa krakowskich straży pożarnych 1873-1925, 1865-1925 Kraków: nakładem Komitetu Jubileuszowego, 1925
Olszewski Łukasz Szopki krakowskie = The Kraków nativity scene Kraków: Muzeum Krakowa, 2019
Organisty Adam Bernard Buffet : la Passion du Christ = Pasja = Passion of Christ Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019
Orłowski Hubert (red.); Wryka Ryszard (red.) Sąsiedztwo zobowiązuje... : 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019
Otręba Ryszard; Gościej-Lewińska Joanna Ryszard Otręba : grafika i rysunek = prints and drawings Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury : przy współpracy wydawniczej Przedsiębiorstwa Społecznego Agencji Artystycznej GAP, 2019
Pałubicki Janusz Artyści i rzemieślnicy artystyczni Gdańska, Prus Królewskich oraz Warmii epoki nowożytnej : skorowidz kwerendalny Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2019
Piech Zenon (oprac.) 650 lat herbu miasta Krakowa : wystawa dedykowana Profesorowi Marianowi Friedbergowi w pięćdziesiątą rocznicę śmierci : katalog wystawy Kraków: Archiwum Narodowe, 2019
Piotrowska Bogumiła (oprac.); Ślusarczyk Cecylia (oprac.); Zalwowska Anna (oprac.) Rola Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Brzeszcze w pierwszych demokratycznych wyborach parlamentarnych i samorządowych : 1989-1990 Brzeszcze ; Kraków: Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze "Brzost" : Wydawnictwo "Nofis", 2009
Płonka-Bałus Katarzyna Średniowieczne rękopisy iluminowane Biblioteki i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. T. 2, Bawaria, Czechy - Polska Kraków: Muzeum Narodowe, 2018
Podsiadły Anna (oprac.) Międzynarodowa Płaszczyzna Współpracy Akademickiej Orońsko 2018-2019 = International Platform of Academic Cooperation Orońsko: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2020
Pollesch Konrad K. Kantor Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury, 2020
Połujan Katarzyna Pasy kontuszowe : katalog zbiorów Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, 2019
Puciata-Pawłowska Jadwiga Jacek Malczewski Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968
Radłowska Justyna (red.); Białek Edward (red.) Studia do dziejów polsko-austriackiego transferu kulturowego Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020
Radzio Bożena Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, 2019
Rafalʹsʹkij Oleg Oleksìjovič (red.); Kotigorenko Vìktor Oleksìjovič (red.); Pančuk Maj Ivanovič (red.) Galičina v etnopolìtičnomu vimìrì Kiïv: IPIEND im. I.F. Kurasa, 2017
Reemtsma Jan Philipp Zaufanie i przemoc : esej o szczególnej konstelacji nowoczesności Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2011
Reszka Paweł Piotr Płuczki : poszukiwacze żydowskiego złota Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2019
Rolska Irena (red.) Twórca i dzieło Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2019
Rubinger Krystyna (oprac.) Karl Peter Röhl : Bauhaus Weimar : Ausstellung vom 31. Januar bis Ende März 1975 Köln: galerie gmurzynska, 1975
Rubinger Krystyna (oprac.) Die 20er Jahre in Osteuropa = The 1920s in Eastern Europe : Ausstellung vom 3. Juni bis Mitte September Köln: galerie gmurzynska, 1975
Rzeuska Teodozja I.; Łyżwa-Piber Aneta; Molga Katarzyna Haremy : skryty świat kobiet Orientu na starych pocztówkach poznany i opisany przez polskich podróżników, pielgrzymów, wagabundów i ekspatriantów Warszawa: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, 2016
Salwiński Jacek (red.) Mój drugi dom? Huta im. Lenina Kraków: Muzeum Krakowa, 2019
Sandauer Artur Teoria i historia : pisma o sztuce Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973
Schilling Heinz Marcin Luter : buntownik w czasach przełomu Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017
Schmidt Piotr Rola samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego Kraków: AT Wydawnictwo, 2019
Schnaydrowa Bogumiła (oprac.); Staszel Jan (oprac.) Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie : sygnatury 4004-4567 Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1979
Schramm Tomasz Długie i krótkie stulecie : szkice z historii XIX i XX wieku Poznań: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, 2019
Siatka Krzysztof W kierunku sztuki ukrytej : historia Janusza Kaczorowskiego Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Sieraczyńska Bożena [et al.] (oprac.) Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie : sygnatury 4716-4796 Wrocław ; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998
Sierchuła Rafał; Muszyński Wojciech Jerzy Józef Dowbor-Muśnicki 1867-1937 Poznań ; Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2018
Skìra Ûrìj Poklikanì : monahi studìjs'kogo ustavu ta Golokost Kiïv: Duh ì Lìtera, 2019
Skorupa Andrzej Zakopane : Stary Kościółek na Pęksowym Brzyzku Kraków: Wydawnictwo Astraia, 2019
Smaga Magdalena Osiedleni : Teatralne Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2018
Smełka-Leszczyńska Zofia Usunąć do 30 dni : semiotyka polskich plakatów wyborczych Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Stasiak Ludwik Rewindykacye własności naszej Kraków: nakł. autora ; Gebethner i Spółka, 1911
Stępień Stanisław (red.) Wołyń za "pierwszych Sowietów" : losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego : zbiór dokumentów. T. 1, Lata 1939-1941 Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2019
Strzałkowski Jacek Polska fotografia w archiwach Petersburga Łódź: nakładem własnym autora, 2009
Strzelczyk Jerzy (oprac.); Krawiec Adam (oprac.) Powojenna mediewistyka niemiecka Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2017
Sulkowska-Tuszyńska Krystyna Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII - XVI wiek) : sacrum i profanum Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Szelągowska Grażyna; Szelągowska Krystyna Historia Norwegii XIX i XX wieku Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019
Świątek Adam Gente Rutheni, Natione Poloni : the Ruthenians of Polish nationality in Habsburg Galicia Edmonton, Toronto : Cracow: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press : Księgarnia Akademicka, 2019
Świtała-Trybek Dorota (red.); Przymuszała Lidia (red.) Dziedzictwo kulturowe Śląska : materiały, analizy, interpretacje Opole: Uniwersytet Opolski, 2019
Targosz Karolina Rodowód Lajkonika Kraków: Muzeum Krakowa, 2019
Tilden Freeman Interpretacja dziedzictwa Poznań ; [Warszawa]: Centrum Turystyki Kulturowej Trakt : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019
Tomicka Joanna (red.) Bruegel : w towarzystwie : Pieter Bruegel Starszy, dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2019
Tomicka Joanna A. (red.) Rembrandt : osobiście : Rembrandt van Rijn, dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, 2019
Tracz Bogusław Gliwice : biografia miasta Gliwice: Muzeum w Gliwicach, 2019
Trupinda Janusz (red.) Sapientia ædificavit sibi domum = Mądrość zbudowała sobie dom... = Wishdom has built her house... Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, 2019
Tryczyk Mirosław Drzazga : kłamstwa silniejsze niż śmierć Kraków: Znak Litera Nova, 2020
Ulanowski Tomasz O powstawaniu Polaków Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2020
Urošević Nataša (red.); Afrić Rakitovac Kristina (red.) Models of valorisation of cultural heritage in sustainable tourism Pula: Juraj Dobrila Univeristy of Pula, 2017
Warda Michał (red.); Szelegejd Jacek (red.) Odkłamywanie mitów? : plakaty kubańskie lat 60. i 70. XX wieku na tle twórczości plakatowej w Polsce i Czechosłowacji Warszawa: Muzeum Plakatu w Wilanowie, 2019
Wawrzyński Cezary Żegluga i kanały żeglowne dawnej Rzeczypospolitej Olsztyn: Edytor "Wers", 2019
Wiśnicka Anna Simo Heikkilä : designer's life and work Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2020
Włodarczyk Tamara (red.) Przewodnik po żydowskim Wrocławiu Wrocław: Wydawnictwo-Poligrafia AD REM, 2019
Wojenka Michał (red.); Langner Stanisław (red.) Konwent klarysek skalskich a dziedzictwo kulturowe i religijne bł. Salomei Kielce: Jedność, 2019
Wódz Bożena Ewa Sendomiria : Sandomierz w nowożytnym dziele Civitates orbis terrarum Sandomierz: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 2019
Wrede Maria (oprac.) Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2018
Wszołek Grzegorz Służba Bezpieczeństwa w Krakowie na tle przemian w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 1989-1990 Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
Wysocki Jacek (red.) Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 4, Dziedzictwo kulturowe w lasach Warszawa ; Zielona Góra: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2017
Wywiał Przemysław Garnizon wojska polskiego w Krakowie w latach 1918-1939 Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019
Zajchowski Zbigniew Guziki herbowe, zamki i pałace czyli Guziki liberyjne z herbami szlacheckimi oraz zamki, pałace, dwory na dawnych pocztówkach : [katalog] Elbląg: [s.n.], 2008
Zajchowski Zbigniew Guziki herbowe, zamki i pałace : czyli Guziki liberyjne z herbami szlacheckimi oraz zamki, pałace, dwory na dawnych pocztówkach. Cz. 2 Elbląg: [s.n.], 2013
Zalewska Anna I. Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie w rejonie Rawki i Bzury (1914-1915) Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Zanoziński Jerzy Piotr Michałowski : życie i twórczość 1800-1855 Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965
Zdeb Katarzyna (red.); Rabiega Kamil (red.) Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 7, Dziedzictwo techniki Warszawa: Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018
Zdrenka Joachim (oprac.) Miasto i powiat Gorzów Wielkopolski : (do 1815 roku) Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Zimmer Emanuel Wambierzyce : historia miejsca pielgrzymkowego od jego początku aż do lat 20. XX w. Wambierzyce: [s.n.] : Wydawnictwo Świętego Krzyża, 2019
Zychowicz Piotr Pakt Ribbentrop-Beck : czyli Jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis", 2020
Żukowski Jacek (red.) Świat polskich Wazów : przestrzeń, ludzie, sztuka : katalog wystawy Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, 2019
Żukowski Jacek (red.); Hundert Zbigniew (red.) Świat polskich Wazów : eseje Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie : Arx Regia, 2019