International Cultural Centre Library - List of acquisitions - February 2019

Serials

TitleNumberPlace of issue/Publisher
Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis11Opava: Slezká Universita v Opavě. Ústav historyckých věd, 2018
Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis.T. 58, Fasc. 1Praha: Univerzita Karlova, 2018
Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka4Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2018
Krakowskie Pismo KresoweR. 9Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2017
KunstchronikJg. 72 H. 2Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2019
Kurier Galicyjskinr 3 (319); nr 2 (318)Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2019
Kurier Konserwatorski15; 16Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej4Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAU, 2018
Museion Poloniae MaiorisT. 4Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2017
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiejz. 35Poznań: Biblioteka Kórnicka PAN, 2018
Rocznik Biblioteki KrakówR. 2Kraków: Biblioteka Kraków, 2018
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie63Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2018
Rocznik Krakowskit. 84Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2018
Rocznik Stowarzyszenia Miłośników JarosławiaT. 10Jarosław: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, 1983
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijnynr 4 (170); nr 3 (169); nr 2 (168)Kraków: Uniwersytet Jagielloński - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 2018
Studia MuzealneZ. 23; Z. 20; Z. 21; Z. 22Poznań: MN, 2013-2018
Studia Środkowoeuropejskie i BałkanistyczneT. 27Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2018
Sztuka i Kultura : [rocznik Katedry Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych UMK]T. 4; T. 3Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015-2016
W+B : Wallonie + Bruxelles : revue trimestrielle internationale éditée par Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie142 (Hiver 2018)Bruxelles: Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie
Život : kultúrno-spoločenský časopisč. 2Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2019