International Cultural Centre Library - List of acquisitions - November 2019

Serials

TitleNumberPlace of issue/Publisher
Bibliotekarz : miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy10; 11Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019
Biuletyn Historii Sztuki1Warszawa: Instytut Sztuki PAN : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019
ISG Magazin3-4Graz: Internationales Städteforum in Graz, 2019
Krzysztofory : Zeszyty Naukowe35Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2017
KunstchronikJg. 72 H. 11Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2019
Kurier Galicyjskinr 21 (337); nr 20 (336)Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2019
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej2Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAU, 2019
Mówią Wiekinr 11 (718)Warszawa: Bellona, 2019
Przegląd Biblioteczny3Warszawa: Bellona, 2019
Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego3 (53)Wrocław: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019
Zeszyty Artystyczne26; 27; 24; 1 (34); 2 (33); 1 (32); 2 (31); 23; 22Poznań: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, 2012-2019
Život : kultúrno-spoločenský časopisč. 11Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2019