International Cultural Centre Library - List of acquisitions - October 2019

Serials

TitleNumberPlace of issue/Publisher
Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis.T. 58, Fasc. 2Praha: Univerzita Karlova, 2018
Cracovia-Leopolis3 (96); 2 (95)Kraków: Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 2019
Der Donauraum : Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und MitteleuropaJg. 58/3-4Wien: Böhlau Verlag, 2018
Ikonotheka28Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
Konteksty : polska sztuka ludowa : antropologia kultury, etnografia, sztuka1-1 (324-325)Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2019
Krakowski Rocznik ArchiwalnyT. 24Kraków: Archiwum Narodowe w Krakowie, 2018
KunstchronikJg. 72 H. 9/10Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2019
Kurier Galicyjskinr 19 (335); nr 18 (334)Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2019
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa HistorycznegoR. 126, nr 2Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2019
Midrasz : pismo żydowskienr 3 (209)Warszawa: Stowarzyszenie Midrasz, 2019
Mówią Wiekinr 10 (717)Warszawa: Bellona, 2019
Ochrona Zabytków1 (274)Warszawa: Bellona, 2019
Porta Aurea : rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego17Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
Renowacje i Zabytki : konserwacja, renowacja, adaptacja : kwartalnik ogólnopolski3 (71)Kraków: Agencja Informacyjno-Promocyjna "raport", 2019
Spotkania z Zabytkaminr 7-8 (389-390); nr 9-10 (391-392)Warszawa: Fundacja HEREDITAS, 2019
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijnynr 2 (172)Kraków: Uniwersytet Jagielloński - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 2019
Život : kultúrno-spoločenský časopisč. 10Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2019