International Cultural Centre Library - List of acquisitions - September 2017

Serials

TitleNumberPlace of issue/Publisher
Almanach Muszyny2017Muszyna: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 2015
Artysta i Sztuka23Warszawa: MUELLER, 2017
Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa2Kraków: Urząd Statystyczny, 2015
Der Donauraum : Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und MitteleuropaJg. 52/3-4; Jg. 50/3-4Wien: Böhlau Verlag, 2015
Kontexty : časopis o kultuře a společnostiR. 9, nr 4Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014
Kurier Galicyjskinr 17; nr 16Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2015
Kurier Konserwatorski14Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki1Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Architektury i Urbanistyki, 2014
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa HistorycznegoR. 124, nr 2Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2015
Mówią Wiekinr 9 (692)Warszawa: Bellona, 2015
New Eastern Europe5 (28)Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2015
Nowa Europa Wschodnia5 (51)Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2015
Polski Słownik BiograficznyT. 51 z. (4) 211Warszawa: Instytut Historii PAN, 2014
Przekrój4 (3559)Warszawa: "Przekrój", 2017
Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego1-2(43-44)Wrocław: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015
Rocznik Stowarzyszenia Miłośników JarosławiaT. 20Jarosław: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, 1966
Sprawozdanie Muzeum Warszawy …2014Warszawa: Muzeum Warszawy, 2015
Szum18Warszawa: Fundacja Kultury Miejsca, 2013
Zeitschrift fur Ostmitteleuropa-ForschungH. 2Marburg: Herder-Institut, 2015
Život : kultúrno-spoločenský časopisč. 9Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015