International Cultural Centre Library - List of acquisitions - July 2017

Serials

TitleNumberPlace of issue/Publisher
Architektura & Biznes6 (299)Kraków: Firma Wydawniczo-Reklamowa RAM, 2014
Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa1Kraków: Urząd Statystyczny, 2015
Cracovia-Leopolis2 (87)Kraków: Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 2015
Der Donauraum : Zeitschrift des Institutes für den Donauraum und MitteleuropaJg. 55/1-2Wien: Böhlau Verlag, 2015
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność27Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Ikonotheka26Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
ISG Magazin2Graz: Internationales Städteforum in Graz, 2015
KunstchronikJg. 70 H. 7Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2015
Kurier Galicyjskinr 12; nr 13Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2015
Małopolska : regiony, regionalizmy, małe ojczyznyT. 16; T. 12; T. 17; T. 15; T. 18; T. 14; T. 13Kraków: Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury, 2010
Monumentorum Tutela25Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2015
Mówią Wiekinr 7 (690)Warszawa: Bellona, 2015
Polski Słownik BiograficznyT. 51 z. (3) 210Warszawa: Instytut Historii PAN, 2014
Prace Historyczne144, z. 2Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Przegląd Biblioteczny2Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
Renowacje i Zabytki : konserwacja, renowacja, adaptacja : kwartalnik ogólnopolski2 (62)Kraków: Agencja Informacyjno-Promocyjna "raport", 2015
Studia Miejskie24Opole: Uniwersytet Opolski. Wydział Ekonomiczny. Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 2014
Yearly of the International Cultural Centre25Krakau: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Život : kultúrno-spoločenský časopisč. 6; č. 7Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015