International Cultural Centre Library - List of acquisitions - October 2015

Monographs

Author/Editor Title Place of issue/Publisher/Date
Chrześcijańska myśl społeczna na emigracji Londyn ; Lublin: Odnowa : Norbertinum, 1991
PRL w klimacie absurdu Warszawa: Ringier Axel Springer Polska, [2011]
Ostatnia wojna Austro-Węgier 1914-1918. T. I/1, Rok 1914 Oświęcim: Napoleon V, 2015
Dziedzictwo kulturowe - teraźniejszość - przyszłość : markowy produkt turystyczny Pomorza : XI Konferencja Kaszubsko-Pomorska Słupsk: Muzeum Pomorza Środkowego, 2010
Adamczyk-Szmid Bożena Dziedzictwo Fryderyka Chopina : Kolekcja Boutroux-Ferrà w Valldemossie Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2015
Andrusiewicz Andrzej Aleksander I : wielki gracz, car Rosji - król Polski Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2015
Arcimowicz Krzysztof [et al.] Gender w sztuce Kraków: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej, 2015
August Jochen (red.) "Sonderaktion Krakau" : die Verhaftung der Krakauer Wissenschaftler am 6. November 1939 Hamburg: Hamburger Edition, 1997
Bagińska Agnieszka Pracownia artysty w polskiej sztuce i kulturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2015
Banach Andrzej [et al.] Nikifory : Nikifor Krynicki, Edward Dwurnik, Marek Krauss, Alina Dawidowicz Kraków: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej, 2015
Baniak Jacek; Podsiadło Rafał; Zaczek Piotr Fortyfikacje linii Stellung a2 w Bochni i zdobycie miasta w styczniu 1945 r. Warszawa: Agencja Wydawnicza CB, 2015
Barycz Henryk J. S. Bandtkie a Śląsk : z dziejów pierwszych zainteresowań się nauki polskiej Śląskiem Katowice: Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, 1936
Bergmann Petr Broumovsko na historických zobrazeních. Díl 1 = Die Region Braunau auf historischen Abbildungen. T. 1 Broumov: Broumovsko Organic : Nakladatelství Juko, 2013
Bończa-Szabłowski Jan (wybór) W stronę Schulza Tarnów: EM-Press, [ca 2008]
Bukowiecki Łukasz Czas przeszły zatrzymany : kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce Warszawa: Campidoglio, 2015
Byrska Helena (red.); Bednarz Antoni (red.) Święta Jadwiga Królowa : abyśmy byli godni tego dziedzictwa Kraków: Parafia pw. św. Jadwigi Królowej : Katolickie Centrum Kultury, 2006
Byrska Helena (red.); Dziasek Jan (red.) Św. Jadwiga Królowa : fides et ratio = wiara i rozum Kraków: Parafia pw. św. Jadwigi Królowej, 2008
Caban Wiesław (oprac.); Szczepański Jan (oprac.) Polak w carskim mundurze : wspomnienia Aleksandra Skolimowskiego (1817-1895) Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015
Centek Jarosław (red.); Kułacz Sławomir (red.); Ruszała Kamil (red.) Bitwa pod Gorlicami : studia z perspektywy stulecia Gorlice: Urząd Miejski w Gorlicach : Gorlickie Centrum Kultury, 2015
Chrobak Józef (red.) Krzysztof Niemczyk : przypadek twórczy Kraków: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej, 2014
Chudziak Wojciech (red.); Moździoch Sławomir (red.) Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce - 15 lat później Toruń [etc.]: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006
Cieślak Edmund (red.) Historia Gdańska : opracowanie zbiorowe. T. 3. 1, 1655-1793 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1993
Cieślak Edmund (red.) Historia Gdańska : opracowanie zbiorowe. T. 3. 2, 1793-1815 Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1993
Czarnecki Roland Kronika Namysłowa autorstwa Johannesa Froben jako utwór dziejopisarstwa miejskiego Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015
Czubiński Antoni Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : geneza, charakter, znaczenie Powstania polskie 1918 Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 2002
Davies Norman Szlak nadziei : armia Andersa : marsz przez trzy kontynenty Izabelin-Warszawa: Rosikon Press, 2015
Dąbrowski Jan Wielka Wojna 1914-1918. T. 2 Oświęcim: Napoleon V, 2015
Dąbrowski Jan Wielka Wojna 1914-1918. T. 1 Oświęcim: Napoleon V, 2015
Dobosz Józef (red.); Strzelczyk Jerzy (red.) Chrystianizacja Europy : kościół na przełomie I i II tysiąclecia Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2014
Duda Katarzyna (red.); Dudek Andrzej (red.) Rosyjskie dzieciństwo = russkoe detstvo Kraków: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 2015
Ekielska Anna Akt w malarstwie Warszawa: Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., 2015
Fast Omer; Jałowik Delfina; Potocka Maria Anna Omer Fast Kraków: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej, 2015
Faszcza Dariusz Zapomniany sojusznik kajzerowskich Niemiec : armia bułgarska w czasie pierwszej wojny światowej Oświęcim: Napoleon V, 2015
Franaszek Andrzej (red.) Zbigniew Herbert : ludzie Zbigniew Herbert : people Kraków: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej, 2015
Francastel Pierre Sztuka a technika w XIX i XX w. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966
Gabryś-Sławińska Monika Konflikty zbrojne na łamach "Tygodnika Ilustrowanego" w latach 1904-1918 Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Gałęzowski Marek [et al.] (red.) Polska pod okupacją 1939-1945. T. 1 Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015
George Pierre Miasto Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956
Giddens Anthony Europa : burzliwy i potężny kontynent Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014
Giergiel Tomisław Rycerstwo Ziemi Sandomierskiej : podstawy kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2004
Grzybowski Marian Norwegia : zarys systemu ustrojowego Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
Gumińska Bronisława Niech żyje sztuka! : od Japonii do Europy, rzeczy piękne i użyteczne : Kolekcja Feliksa Jasieńskiego : przewodnik Long live art! : from Japan to Europe, beautiful and useful objects : Feliks Jasieński's Collection : guide Kraków: Muzeum Narodowe, 2015
Hałoń Edward Towarzystwa naukowe w Polsce : przeszłość i teraźniejszość Warszawa: Centrum Upowszechniania Nauki PAN, 2003
Hanne Olivier; Flichy de La Neville Thomas Państwo islamskie : geneza nowego kalifatu Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2015
Henning Władysław Rzeszowski alfabet miejsc często już zapomnianych i osób z nimi związanych Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012
Hueckel Stanisław Inżynierskie wspomnienia Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1981
Ilkosz Barbara Historia szopek Bożego Narodzenia na Dolnym Śląsku Wrocław: Muzeum Narodowe, 2014
Janik Maciej Świat łaciński i Królestwo Armenii cylicyjskiej w latach 1199-1375 : zarys problemu Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014
Janiszewski Ludwik (red.) Obozy hitlerowskie na Pomorzu Zachodnim i Gdańskim w latach drugiej wojny światowej : materiały z konferencji naukowej Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1989
Jeśman Joanna Żywa sztuka : wielowymiarowość bioartu w kontekście posthumanistycznym Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2015
Jewuła Łukasz; Kargol Tomasz; Ślusarek Krzysztof Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815 Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2015
Jezierski Piotr Wektory wyobraźni : przekraczanie granic w tekstach kultury popularnej Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014
Jones Denna (red.) Historia architektury Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2015
Kargol Tomasz (red.); Petrišak Bogdana Igorìvna (red.); Ślusarek Krzysztof (red.) Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku : zbiór studiów Kraków ; Lwów: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2015
Karnaukh Alla Pomiędzy ukraińskością a sowieckością : Ukraińcy, Rosjanie i Bułgarzy na Zaporożu Kraków: NOMOS, 2015
Karwatowska Małgorzata (red.); Litwiński Robert (red.); Siwiec Adam (red.) Człowiek i kultura w komunikacji miejskiej Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Kershaw Ian (red.); Lwein Moshe (red.) Stalinizm i nazizm : porównanie dyktatur Gdańsk: Harmonia Universalis, 2015
Kiryk Feliks (red.) Ożarów : dzieje miasta i gminy Kraków: Secesja, 2009
Kłoczowski Jerzy (oprac.) L'héritage historique de la Res Publica de Plusieurs Nations Lublin: Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2004
Koj Aleksander Trzy kadencje : wspomnienia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków: TAiWPN Universitas, 2014
Kolendo Ireneusz T. Unia polsko-czechosłowacka : projekt z lat 1940-1943 : ukochane dziecko premiera gen. Władysława Sikorskiego Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2015
Komorowski, Ryszard T. Ilustrowany przewodnik heraldyczny Pelplin ; Warszawa: "Bernardinum" : "Bellona", 2007
Kondrotaité Gabrielé [et al.] M. K. Čiurlionis : litewska opowieść = M. K. Čiurlionis : Lithuanian tale Kraków ; Kowno: Międzynarodowe Centrum Kultury : Narodowe Muzeum Sztuki M. K. Čiurlionisa, 2015
Kościałkowski Stanisław Antoni Tyzenhauz : podskarbi nadworny litewski. T. 2 Londyn: Wydawnictwo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego, 1971
Kościałkowski Stanisław Antoni Tyzenhauz : podskarbi nadworny litewski. T. 1 Londyn: Wydawnictwo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego, 1970
Kowalski Jacek M.; Kudelski Robert J.; Sulik Robert Lista Grundmanna : tajemnice skarbów Dolnego Śląska Warszawa: Melanż, 2015
Kozłowski Włodzimierz Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993
Kranz Tomasz Edukacja historyczna w miejscach pamięci : zarys problematyki Lublin: Stowarzyszenie "Dialog i Współpraca", 2002
Krawiec-Złotkowska Krystyna (red.) Rzeczpospolita domów. 4, Domy miejskie Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2015
Kryszczukajtis Wiktor Jego ekscelencja miasto Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1967
Kubik Damian Południowosłowiańska "kultura wyobrażona" : projekt Mickiewiczowski a dziewiętnastowieczne dyskursy kulturowe w Serbii i Chorwacji Kraków: NOMOS, 2015
Kulig-Janarek Krystyna Niech żyje sztuka! : kolekcja Feliksa Jasieńskiego : grafika francuska od impresjonizmu do art nouveau Long live art! : Feliks Jasieński's collection : French prints from impressionism to art nouveau Kraków: Muzeum Narodowe, 2015
Kulikowska K. (red.); Obracht-Prondzyński C. (red.) Śmierć w kulturze Gdański: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015
Labuda Gerard Mieszko II król Polski (1025-1034) : czasy przełomu w dziejach państwa polskiego Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2008
Lach-Szyrma Krystyn Anglia i Szkocja : przypomnienia z podróży roku 1820-1824 odbytej Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981
Lam Władysław Malarstwo na przestrzeni stuleci Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Lamparska Joanna Dolina Królów : [zamki i pałace u stóp Karkonoszy] Wrocław: "Asia-Press", 2010
Lasch Christopher Kultura narcyzmu : amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2015
Lawrence Schrad Mark Imperium wódki : pijana polityka od Lenina do Putina Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
Libera Zbigniew (tekst); Ossadnik Hubert (tekst); Reinfuss Roman (fot.) Karpacki świat Bojków i Łemków Olszanica: Bosz, 2015
Linek Bernard (wybór) Zwyczaje i obyczaje górnośląskie : życie religijne = Oberschlesische Sitten und Bräuche : religiöses Leben Gliwice ; Opole: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej : Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturowych w Polsce, [2014]
Link-Lenczowski Andrzej (red.); Polański Tomasz (red.) Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej : materiały z konferencji "Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej" : Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce Uniwersytet Jagielloński 22-26 IX 1986 Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1991
Liżewska Iwona (red.) Zabytek zadbany : co to znaczy? Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2015
Lunde Henrik O. Dynastia wojowników : wojny Szwecji 1611-1721 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2015
Łopatkiewicz Piotr Drewniany kościół w Haczowie : pomnik światowego dziedzictwa kultury Kraków ; Haczów: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego : nakładem Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP, 2015
Łosowski Janusz (oprac.) Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Mańkowska-Grin Ewa (red.) Architektura jest najważniejsza : rozmowy Kraków: EMG, 2015
Mazurkiewicz-Szczyszek Anna W asyście jakich dzwonów : obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2008
Miklaszewski Bolesław Grzegorz Pamiętnik Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007
Mikocka-Rachubowa Katarzyna Canova, jego krąg i Polacy (około 1780-1850). T. 2, Katalog Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2001
Minakowski Marek Jerzy Elita płocka : województwo płockie wraz z potomkami króla Stanisława Augusta Kraków: Dr Minakowski, 2015
Molenda Marcin Regionalny przemysłowy produkt turystyczny Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
Montgomery Charles Miasto szczęśliwe : jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta Kraków: Wysoki Zamek, 2015
Możejko Beata (red.) Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku Gdańsk: Oficyna Gdańska, 2015
Mucha Bogusław Artyści polscy w nowożytnej Rosji Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994
Müller Friedrich Fax Czego mogą nauczyć nas Indie? i inne pisma Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015
Nowakowski Zygmunt Wieczory pod dębem : gawędy historyczne Warszawa: Wydawnictwo Myśl, 1990
Pabich Łukasz Krajobraz górniczy ziemi częstochowskiej Częstochowa: Muzeum Częstochowskie, 2011
Pagaczewski Stanisław Z tobołkiem za Kraków Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979
Paluszkiewicz-Misiaczek Magdalena Najeźdźcy w sukniach : awans społeczny i zmiana wiktoriańskiego wizerunku kobiety w Kanadzie na przełomie XIX i XX wieku Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Pomykalska Beata; Kiełkowski Tomasz; Pomykalski Paweł Górnośląscy potentaci - dziedzictwo Ballestremów = Die oberschlesischen Großindustriellen - das Erbe der Ballestrems Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2014
Pomykalska Beata; Pomykalski Paweł; Oczko Joanna Śląscy potentaci - dziedzictwo Schaffgotschów = Die schlesischen Großindustriellen : das Erbe der Schaffgotsch Gliwice ; Opole ; Łódź: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Księży Młyn Dom Wydawniczy, Michał Koliński,, 2014
Pullat Raimo Stosunki polsko-fińskie w okresie międzywojennym Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1998
Pullat Raimo Brief history of Tallinn Tallinn: Estopol, 1999
Purchla Jacek (red.); Sepioł Janusz (red.) Form follows freedom : architecture for culture in Poland 2000+ Kraków: International Cultural Centre, 2015
Rees Laurence Auschwitz : naziści i "ostateczne rozwiązanie" Warszawa: Prószyński i S-ka, 2005
Rosenbaum Monika (red.); Rosenbaum Sebastian (red.) Górny Śląsk i Wielka Wojna = Oberschlesien und der Grosse Krieg Gliwice: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2014
Rosnowska Janina (wybór) Polacy przez siebie samych odmalowani : szkice fizjologiczne, 1833-1862 Kraków: Wydaw. Literackie, 1979
Sempoliński Jacek Siedem czarodziejskich miast Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980
Sierakowska Katarzyna Śmierć, wygnanie, głód w dokumentach osobistych : ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 Warszawa: Instytut Historii PAN, 2015
Sikora Tomek Wilanów - Genius loci Warsaw: Muzeum Pałac w Wilanowie, 2011
Składanek Bogdan Wieki milczenia Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2015
Smagacz-Poziemska Marta Czy miasto jest niepotrzebne? (nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015
Sordylowa Barbara (red.) Słownik polskich towarzystw naukowych. T. 1, Towarzystwa naukowe działające obecnie w Polsce Warszawa: Biblioteka PAN, 2004
Spoerer Mark Praca przymusowa pod znakiem swastyki : cudzoziemscy robotnicy, jeńcy wojenni i więźniowie w Niemczech i okupowanej Europie w latach 1939-1945 Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej, 2015
Suchcitz Andrzej (red.); Maik Ludwik (red.); Rojek Wojciech (red.) Wybór dokumentów do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 1939-1991 Londyn: Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, 1997
Surzyńska-Błaszak Anna (red.) Fundusze unijne w muzeach : materiały z konferencji zorganizowanej przez Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu Poznań: Biblioteka Raczyńskich, 2015
Taczanowska Michalina (red.); Barańska Katarzyna (red.); Brzoskowski Jarosław (red.) Dependence : let's talk about it openly = Uzależnienia : porozmawiajmy o tym głośno Uzależnienia : porozmawiajmy o tym głośno Kraków: Polish Academy of Arts and Sciences, 2011
Tomaszewski Longin Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945 Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2010
Topolski Jerzy Rzeczpospolita Obojga Narodów 1501-1795 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2015
Treder Jerzy (red.) Historia Redy Wejherowo: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2006
Tryczyk Mirosław Miasta śmierci : sąsiedzkie pogromy Żydów Warszawa: Wydawnictwo RM, 2015
Tyszkiewicz Jan (red.) Dzieje Mazowsza : praca zbiorowa. T. 2, Lata 1527-1794 Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015
Urban Janina Mniejszości narodowe krajów Grupy Wyszehradzkiej w procesach integracyjnych Europy - tożsamość młodzieży mniejszości autochtonicznych Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
Waltoś Stanisław Grabież ołtarza Wita Stwosza Warszawa: Wolters Kluwer, 2015
Wiech Stanisław; Legieć Jacek Królestwo Polskie i jego mieszkańcy w świetle rosyjskich wspomnień, pamiętników, relacji i dzienników : zbiór bibliograficzny Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2015
Wiesiołowski Jacek (red.) Władze miasta Poznania. T. 2, 1793 - 2003 : wykaz członków władz miasta 1253-2003 Poznań: Wydawnictwo Miejskie, 2003
Wiesiołowski Jacek; Wojciechowska Zofia Władze miasta Poznania. T. 1, 1253-1793 Poznań: Wydawnictwo Miejskie, 2003
Winiarczyk Katarzyna Przepis na Kraków Jerzego Dobrzyckiego : folder wystawy Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2014
Wisłocka Izabella Awangardowa architektura polska 1918-1939 Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1968
Witko Andrzej (red.) W przedsionku niebios : sztuka Hiszpanii doby El Greca Kraków: Wydawnictwo AA, 2015
Wołczański Józef (red.) Pasterz i twierdza : księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynariuszowi diecezji w Kamieńcu Podolskim Kraków ; Kamieniec Podolski: Wydaw. Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac., 2001
Zalewska-Pawlak Mirosława (red.); Soszyński Paweł (red.) Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji : wyzwoleni i zagubieni Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
Zawistowska-Toczek Dagmara Stary poeta : Ars moriendi w późnej twórczości Zbigniewa Herberta Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2008
Zdanowski Jerzy Państwo na muzułmańskim Bliskim Wschodzie : procesy genezy i czynniki trwania Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014
Zemanek Alicja (red.); Zemanek Bogdan (red.) Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania = Scientific botanical schools in Cracow - traditions and new tasks Kraków: nakładem Ogrodu Botanicznego Instytutu Botaniki UJ, 2007
Ziejka Franciszek W drodze do sławy : studia i szkice Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015
Żaki Andrzej Alpejskie szlaki św. Wojciecha-Adalberta = Die Alpenwege des hl. Adalbert Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, [ca 1988]