Acquisitions of International Cultural Centre Library
March 2015

 

Monographs

Author/Editor Title Place of issue : Publisher, Year
Badach Artur The Royal Castle in Warsaw - Museum, The Collections of the Ciechanowiecki Fundation, The Teresa Sahakian Foundation : a complete catalogue of sculptures Warsaw : Arx Regia Publishing House of the Royal Castle, 2014
Badziak Kazimierz, Chylak Karol, Łapa Małgorzata Łódź wielowyznaniowa : dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku Łódź : Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
Barańska Anna (red.), Matwiejczyk Witold (red.), Ziółek Jan (red.) Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku Lublin : TN KUL, 2001
Barszczewska Alina Szymon Konarski Warszawa : Wiedza Powszechna, 1976
Bendza Marian Tendencje unijne względem cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674-1686 : rozprawa habilitacyjna Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1987
Białynicka-Birula Joanna Międzynarodowy handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej : podejście grawitacyjne i sieciowe Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Bohosiewicz Andrzej Ormiańska rodzina Bohosiewiczów Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012
Browarny Wojciech (red.), Wolting Monika (red.) Opcja niemiecka : o problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2014
Brzostek Błażej Paryże innej Europy : Warszawa i Bukareszt, XIX i XX wiek Warszawa : Dorota Nowak, 2015
Cetera Bronisław Proletariacki nurt rewolucji krakowskiej 1848 roku Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977
Chazbijewicz Selim, Czerwonnaja Swietłana Tatarzy krymscy - Tatarzy polsko-litewscy Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Chorążyczewski Waldemar (red.), Piasek Wojciech (red.), Rosa Agnieszka (red.) Nowa archiwistyka - archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Cimała Bogdan (red.), Pogorzelska Marzanna (red.) Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu : rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014
Custine Astolphe de Listy z Rosji : Rosja w 1839 roku [Warszawa] : Editions Spotkania, 2015
Czaban Anna (red.), Czubała Sylwia (red.), Popławska Magdalena (red.) W stronę instytucji krytycznej Poznań : Galeria Miejska Arsenał, 2014
Czacharowski Antoni (red.), Czaja Roman (red.) Prusy Królewskie i Warmia. Z. 5, Malbork Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002
Czaja Roman [et al.] (oprac.) Prusy Królewskie i Warmia. Z. 6, Świecie Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012
Czapliński Władysław Polska a Bałtyk w latach 1632-1648 : dzieje floty i polityki morskiej Wrocław : nakł. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1952
Czyżewska Elżbieta Krótka ulica, długa historia : Próżna, Plac Grzybowski i okolice Warszawa : Trygon, 2014
Dabrowski Patrice M. Poland : the first thousand years Dekalb : NIU Press, 2014
Dajnowicz Małgorzata (red.) Zachodnie wzorce i wschodnie realia : przedstawicielki elit prowincjonalnych w XIX i pierwszej połowie XX wieku Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku ; Drozdowo : Muzeum Przyrody, 2009
Dąbkowski Przemysław Roman Fryderyk Jacimirski miecznik sanocki : studjum historyczno-obyczajowe z XV wieku Przemyśl : nakł. autora z zasiłkiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1923
Dąbrowski Jan Z czasów Łokietka : studya nad stosunkami polsko-węgierskimi w XIV w. Kraków : nakł. Akademii Umiejętności : skł. Gł. W Księgarni G. Gebethnera i Sp., 1916
Deles Przemysław (red.), Mrozowski Przemysław (red.) The orders of St. John and their ties with Polish territories Warsaw : Arx Regia Publishing House of the Royal Castle, 2014
Deszczyński Marek (red.), Pawłowski Tymoteusz (red.) Kampania polska 1939 r. : polityka, społeczeństwo, kultura : praca zbiorowa. T. 2, Polityka i społeczeństwo : imponderabilia, pamięć, kultura Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wydawnictwo Neriton, 2014
Diec Joachim (red.), Jach Anna (red.) Fenomen Rosji : pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Cz. 2, Kontekst polityczny i gospodarczy Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014
Duschek Bernhard Lokalbahnen Ostgaliziens. Bd. 1, Die Lokalbahn Lemberg – Podhajce L'wiw : Wolfarm Wendelin, 2013
Dymarski Mirosław Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii : 1939-1945 Wrocław : Wydawnictwo UW, 1999
Dyras Magdalena (red.), Kwoka Tomasz (red.), Suchoń-Chmiel Barbara (red.) Symbole władzy - władza symboli Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2014
Dzieszyński Ryszard Kraków 1768-1772 Warszawa : Bellona, 2015
Eisenbach Artur Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim Warszawa : Książka i Wiedza, 1972
Fiut Aleksander We władzy pozoru Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015
Fras Zbigniew Florian Ziemiałkowski : (1817-1900) : biografia polityczna Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1991
Gajewski Kazimierz [et al.] Leksykon polskich i słowackich fotografów tatrzańskich i zakładów fotograficznych w Tatrach, na Pohalu, Orawie, Spiszu i Liptowie do roku 1939 Nowy Targ : Miejski Ośrodek Kultury, 2011
Galizien Wien : Druck und Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1889
Gawlas Sławomir [et al.] (red.) Ecclesia regnum fontes : studia z dziejów średniowiecza Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
Gąsiorowski Stefan [et al.] (oprac.) Bibliografia Historii Polskiej za Rok 2012 Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014
Górzyński Sławomir Unia w Horodle : na tle stosunków polsko-litewskich : od Krewa do Zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015
Guzek Mariusz Co wspólnego z wojną ma kinematograf? : kultura filmowa na ziemiach polskich w latach 1914-1918 Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
Gwiazdowska Ewa, Kacprzak Dariusz, Probst Volker Wandlungen : von Klinger bis Kanoldt - Graphik deutschsprachiger Länder aus der Sammlung des Nationalmuseums Stettin Szczecin : Muzeum Narodowe, 2014
Hoffman Heinrich Z Hitlerem na Zachodzie Warszawa : Wydawnictwo HISTORYCZNA, 2015
Jach Sławomir [et al.] Wizualne reprezentacje : Zbigniew Romańczuk Szczecin : Muzeum Narodowe, 2013
Jacobs Jane Śmierć i życie wielkich miast Ameryki Warszawa : CA Centrum Architektury, 2014
Jakubowski Tomasz Portrety artystów w grafice : ryciny z kolekcji Adama Broża Warszawa : Zamek Królewski - Muzeum, 2015
Janowski Maciej (red.) Drogi odrębne, drogi wspólne : problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2014
Jarmiński Leszek Bez użycia siły : działalność polityczna protestantów w Rzeczypospolitej u schyłku XVI wieku Warszawa : Semper, 1992
Jarochowski Kazimierz Dzieje panowania Augusta II. T. 1, Od śmierci Jana III do chwili wstąpienia Karola XII na ziemię polską Oświęcim : Napoleon V, 2015
Józefczuk Grzegorz (oprac.) Księga wyznawców mitu intrygi Brunona Schulza Lublin : Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza, 2011
Judycka Agata (red.), Judycki Zbigniew (red.) Ilustrowany Słownik Biograficzny Polonii Świata. T. 1 Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014
Kacperski Andrzej Noblesse oblige : rzecz o szlachcie polskiej Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2015
Kacprzak Dariusz (red.), Kubiak Szymon Piotr (red.) 1913 - Święto wiosny Szczecin : Muzeum Narodowe, 2013
Kadłuczka Andrzej (red.) Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce : praca zbiorowa. T. 2 Kraków : Wydawnictwo PK, 2014
Kalina Dariusz Miasto Busko i jego zdrój Busko Zdrój [etc.] : Księgarnia Akademicka, 2014
Kawalec Krzysztof Roman Dmowski Warszawa : Editions Spotkania, 1996
Kawski Tomasz Żydowskie gminy wyznaniowe w II Rzeczypospolitej : studium historyczno-administracyjne Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
Kisztelińska-Węgrzyńska Agnieszka (red.), Kuczyński Krzysztof A. (red.) Austria i relacje polsko-austriackie w XX i XXI wieku : polityka - kultura - gospodarka Łódź : Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
Klasik Andrzej (red. nauk.), Kuźnik Florian (red. nauk.) Miasta - metropolie - regiony : nowe orientacje rozwojowe Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Klim Andrzej Polska Niemcy 1:0 czyli 1000 lat sąsiedzkich potyczek Warszawa : PWN, 2015
Kluczewska-Wójcik Agnieszka Feliks Manggha Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2014
Kłudkiewicz Kamila (red.), Mencfel Michał (red.) Miłośnictwo rzeczy : studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2014
Kocurek Danuta, Korzeniowska Wiesława Śląsk Cieszyński w latach 1741-1918 w aspekcie czynników integrujących i dezintegrujących region : studium monograficzne Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2013
Kołodziejczyk Arkadiusz Maciej Rataj 1884-1940 Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1991
Kołodziejska Zuzanna Izraelita (1866-1915) : znaczenie kulturowe i literackie czasopisma Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014
Kotyńska Katarzyna Lwów : w odczytywaniu miasta na nowo Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Kowalska Martyna (red.), Kuryłowicz Michał (red.) Fenomen Rosji : pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Cz. 1, Pamięć o przeszłości w idei i kulturze Rosji Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014
Kowalski Waldemar (red.) Stefan Czarniecki : żołnierz, obywatel, polityk Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1999
Kowecki Jerzy (red.) Sejm Czteroletni i jego tradycje Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991
Kozera Andrzej (red.), Prażuch Wojciech (red.), Szyja Paulina (red.) Polska, Europa Środkowa, Europa zjednoczona : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Józefowi Łaptosowi Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014
Kozubel Marek Bogdan Ukraińscy strzelcy siczowi 1914-1920 Oświęcim : Napoleon V, 2015
Król-Mazur Renata (red.), Lubin Michał (red.) Na wschód od linii Curzona : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Mieczysławowi Smoleniowi Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014
Kubiak Szymon Piotr Postscriptum 1914 : Wojna / Krieg Szczecin : Muzeum Narodowe, 2014
Kubiak Szymon Piotr (red.), Probst Volker (red.) Figura : Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus dem Bestand des Nationalmuseums Stettin Szczecin : Muzeum Narodowe, 2012
Kuczyński Stefan Krzysztof (red.) Społeczeństwo Polski średniowiecznej : zbiór studiów. T. 1 Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
Kuczyński Stefan Krzysztof (red.) Społeczeństwo Polski średniowiecznej : zbiór studiów. T. 3 Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985
Kuczyński Stefan Krzysztof (red.) Społeczeństwo Polski średniowiecznej : zbiór studiów. T. 4 Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
Kuzicki Jerzy Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi : polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno-społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831-1863) Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014
Leduff Charlie Detroit : sekcja zwłok Ameryki Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015
Lepszy Kazimierz Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyjnego : (1589-1592) Oświęcim : Napoleon V, 2015
Libiszowska Zofia Odsiecz Wiednia : prace poświęcone trzechsetnej rocznicy zwycięstwa Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1986
Litwin-Lewandowska Dorota O polską rację stanu w Austrii : Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej (1867-1918) Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
Lower Wendy Furie Hitlera : Niemki na froncie wschodnim Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015
Łazuga Waldemar Michał Bobrzyński : myśl historyczna a działalność polityczna Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Maciejewski Jacek Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320 Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana ; Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003
Makowska Beata Kamienice krakowskie z przełomu XIX i XX w. i okresu międzywojennego położone na obszarze pomiędzy pierwszą i druga obwodnicą : charakterystyka form i ich ewolucja Kraków : Wydawnictwo PK, 2014
Małecki Marian Wydział Krajowy Sejmu Galicyjskiego : geneza, struktura i zakres kompetencji, następstwo prawne Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014
Małłek Janusz Mikołaj Kopernik : szkice do portretu Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Mascaro Cristiano (fot.), Rumiak Sławomir (oprac.), Stroux Stephan (oprac.) Ślady ludzi Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Men'ok Vìra (red.) Antologìâ naukovih materìalìv tr'oh mìžnarodnih festivalìv Bruno Šul'ca v Drogobičì Drogobič : Polonìstičnij naukovo-ìnformacìjnij centr im. Ìgorâ Men'ka Drogobic'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìm. Ìvana Franka : Vidavnictvo Kolo, 2008
Men'ok Vìra (red.) Bruno Šul'c âk fìlosof ì teoretik lìteraturi : materìali V Mìžnarodnogo Festivalû Bruno Šul'ca v Drogobičì Drogobič : Polonìstičnij naukovo-ìnformacìjnij centr ìm. Ìgorâ Men'ka Drogobic'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitety ìm. Ìvana Franka, 2014
Men'ok Vìra (red.) Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza : materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu Drohobycz : Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, 2009
Michalak Henryk Stanisław Józef Szujski, 1835-1883 : światopogląd i działanie Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1987
Mikulski Krzysztof Mikołaj Kopernik : środowisko społeczne, pochodzenie i młodość Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Mikulski Krzysztof Tarcze herbowe z Kościoła Mariackiego w Toruniu Toruń : Wydawnictwo DiG, 2015
Mirowski Roman Album buski Busko-Zdrój [etc.] : Księgarnia Akademicka, 2014
Musiał Jerzy (red.) Stanisław Orzechowski - pisarz polityczny : materiały z konferencji naukowej w pięćsetlecie urodzin renesansowego humanisty, Przemyśl - Żurawica, 17-18 października 2013 Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014
Muzyczuk Daniel (red.), Polit Paweł (red.) Konstelacje : sztuka i doświadczenia nowoczesności : materiały z międzynarodowej konferencji towarzyszącej wystawie Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm : Muzeum Sztuki w Łodzi, 11-12 kwietnia 2013 Łódź : Muzeum Sztuki, 2014
Nadolska-Styczyńska Anna Ludy zamorskich lądów : kultury pozaeuropejskie a działalność popularyzatorska Ligi Morskiej i Kolonialnej Wrocław : PTL, 2005
Niemirowski Wieńczysław Für Führer, Volk und Reich : Schriftsteller und Literaturpolitik im nationalsozialistichen Deutschland Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Nowosielski Jerzy Listy i zapomniane wywiady Kraków : Wydawnictwo Znak, 2015
Nycz Kazimierz Patriotyzm w katolickiej nauce społecznej Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2014
Orzechowski Marian Wojciech Korfanty : biografia polityczna Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975
Paczkowski Andrzej Rozpoczęcie wielkiej zmiany : uwarunkowania i okoliczności zewnętrzne Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015
Pater Mieczysław Duchowieństwo katolickie wobec spraw polskich na Górnym Śląsku (1891-1914) Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2004
Perdenia Jan Stanowisko rzeczypospolitej szlacheckiej wobec sprawy Ukrainy na przełomie XVII-XVIII w. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN, 1963
Perez de Arce Rodrigo [et al.] My i oni : przestrzenie wspólne : projektowanie dla wspólnoty Warszawa : Fundacja Bęc Zmiana, 2014
Petsch Joachim Baukunst und Stadtoplanung im Dritten Reich : Herleitung : Bestandsaufnahme : Entwicklung : Nachfolge Munchen ; Wien : Carl Hanser Verlag, 1976
Piech Zenon (red.) Dawne pieczęcie : typologia - metody badań - interpretacje Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015
Pilarska Justyna Wielowymiarowa tożsamość współczesnych Bośniaków Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014
Piszczkowski Tadeusz Anglia a Polska 1914-1939 w świetle dokumentów brytyjskich Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1975
Piwarski Kazimierz Pomysły odzyskania Śląska za Jana III Sobieskiego Katowice : Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, 1938
Plucińska Aldona Polskie zwyczaje rodzinne Łódź : Dom Wydawniczy Księży Młyn, 2014
Pogorzelski Piotr Ukraina : niezwykli ludzie w niezwykłych czasach Gliwice : Wydawnictwo HELION, 2015
Przyboś Adam, Rożek Michał Biskup krakowski Andrzej Trzebicki : z dziejów kultury politycznej i artystycznej w XVII stuleciu Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
Ptak Olga (oprac.) Zdzisław Beksiński : Listy do Jerzego Lewczyńskiego Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2014
Pudłocki Tomasz Ambasadorzy idei : wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918-1939 Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2015
Ronikier Jerzy Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze : studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725 Kraków : Universitas, 1992
Rosenbaum Sebastian (red.) Górny Śląsk i Górnoślązacy : wokół problemów regionu i jego mieszkańców w XIX i XX wieku Katowice : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Gliwice : Muzeum w Gliwicach, 2014
Rosenbaum Sebastian (red.), Węgrzyn Dariusz (red.) Wywózka : deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku : faktografia, konteksty, pamięć Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2014
Rosenbaum Sebastian, Węgrzyn Dariusz Deportacje z Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku : katalog wystawy stałej w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSSR w 1945 roku w Radzionkowie Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2015
Rościszewska Danuta Grafika niemiecka XV i XVI wieku Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2014
Rydzkowska-Kozak Joanna Ormiańskie malarstwo miniaturowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2014
Santayana George Poczucie piękna : zarys teorii estetycznej Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
Semczyszyn Magdalena Galicyjskie wybory : działalność Centralnego Komitetu Wyborczego w Galicji Wschodniej w latach 1867-1906 Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014
Seroka Henryk Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2002
Simms Brendan Taniec mocarstw : walka o dominację w Europie od XV do XXI wieku Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2015
Skok Henryk Polacy nad Bajkałem 1863-1883 Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Skórzyński Jan Na przekór geopolityce : Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976-1989 Warszawa : Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 2014
Sławińska Kamila Nowy Jork : przewodnik niepraktyczny Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2015
Smarduch Maria Łopuszna - mała ojczyzna Kraków : Wydawnictwo JAK, 2008
Smolka Stanisław Polska i Brandenburgia : za czasów Jagiełły Warszawa : Druk Józefa Sikorskiego, 1896
Sroczyński Zbigniew Żeleńscy : rodowód : dzieje rodu Żeleńskich z Żelanki Warszawa : Oficyna Wydawnicza Adiutor, 1997
Stolicki Jarosław Egzulanci podolscy (1672-1699) : znaczenie uchodźców z Podola w życiu politycznym Rzeczypospolitej Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994
Swianiewicz Jan Józef Możliwość makrohistorii : Braudel, Wallerstein, Deleuze Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ; Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2014
Szczepański Marek S. (red.), Śliz Anna (red.) Dostojny uniwersytet? Warszawa : Oficyna Naukowa, 2014
Szerszeń Tomasz Podróżnicy bez mapy i paszportu Gdańsk : słowo/obraz terytoria, 2014
Świątek Adam Gente Rutheni, natione Poloni : z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014
Talbierska Jolanta (red. nauk.) Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku : teoria i praktyka Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego : Wydawnictwo Semper, 2015
Terlecki Ryszard Polska w niewoli 1945-1989 : historia sowieckiej kolonii Kraków : Wydawnictwo AA, 2015
Tittenbrun Jacek Kolonizacja nauki i świata przez kapitał : teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2014
Tymieniecki Kazimierz Kolonizacja a germanizacja Śląska w wiekach średnich Katowice : Wydawnictwa Instytutu Śląskiego ; Warszawa : Nasza Księgarnia, 1937
Wandycz Piotr Stefan Aleksander Skrzyński, minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2006
Wapiński Roman Ignacy Paderewski Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999
Wapiński Roman Świadomość polityczna w Drugiej Rzeczpospolitej Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1989
Wesołowski Maciej Szpagat w pionie : w drodze przez Indie Warszawa : The Facto, 2015
Węcławowicz-Gyurkovich Ewa (red.) Historia i współczesność w architekturze i urbanistyce. T. 3 Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2014
Wicha Marcin Jak przestałem kochać design Kraków : Karakter, 2015
Wojdyło Witold Stanisław Grabski (1871-1949) : biografia polityczna Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003
W przestrzeni Smoka : sztuka chińska Muzeum Narodowego w Krakowie Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2015
Wyszczelski Lech Polska mocarstwowa : wizje i koncepcje obozów politycznych II Rzeczypospolitej : Międzymorze, federalizm, prometeizm, kolonie i inne drogi do wielkości Warszawa : Bellona, 2015
Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony : praca zbiorowa Kraków : Katedra Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Wydawnictwo JAK, 2011
Zahorski Andrzej Wiek XVIII : Polska i świat : księga poświęcona Bogusławowi Leśnodorskiemu Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974
Zajewski Władysław Czy historycy piszą prawdę Kraków : Arcana, 2015
Zajęcki Maurycy Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014
Załuski Tomasz (red.) Skuteczność sztuki Łódź : Muzeum Sztuki, 2014
Zamoyski Adam Święte szaleństwo : romantycy, patrioci, rewolucjoniści 1776-1871 Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015
Zieliński Marek Grzegorz Cudzoziemcy w życiu codziennym Rzeczypospolitej doby stanisławowskiej Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004

 

Serials

Title Number Place of issue : Publisher
Artibus et Historiae : an art anthology 69-70 (2014) Cracov ; Vienna : IRSA
Art & Business 3 (2015) Warszawa : Art & Business Magazin
The Art Newspaper Vol. 24, no 266 (2015) Londyn : Umberto Allemandi & Co.
Artium Quaestiones (2014) Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii Sztuki
Cracovia-Leopolis 1 (81) (2015) Kraków : Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność 17-18 (2015) Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury
Kontexty : časopis o kultuře a společnosti 3, 6 (2014), 1 (2015) Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury
Kunstchronik Jg. 68, H. 3 (2015) Monachium : Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Kurier Galicyjski Nr 4,5 (2015) Iwano-Frankowsk : Mirosław Rowicki
Mówią Wieki Nr 3 (2015) Warszawa : Bellona
New Eastern Europe No 2 (2015) Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego
Novaâ Pol'ša No 2 (2015) Warszawa : Instytut Książki
Nowa Europa Wschodnia Nr 2 (2015) Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jeziorańskiego
Studia Interkulturowe Europy Środkowo Wschodniej (2015) Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Život Č. 2,3 (2015) Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce