International Cultural Centre Library - List of acquisitions - September 2015

Serials

Title Number Place of issue/Publisher
Architektura Murator 9 (252); 10 (253) Warszawa: ZPR Media, 2015
Art & Business nr 7 Warszawa: Art. & Business, 2015
Cracovia-Leopolis 3 (83); 3a (83a) Kraków: Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 2015
Kontexty : časopis o kultuře a společnosti R. 7, nr 4 Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014
Kurier Galicyjski nr 16; nr 17 Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2015
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1 Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAU, 2015
Mówią Wieki nr 9 (668) Warszawa: Bellona, 2015
New Eastern Europe 5 (18) Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2015
Nowa Europa Wschodnia 5 (41) Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2015
Orońsko : kwartalnik rzeźby 1-2 (98-99) Orońsko: Centrum Rzeźby Polskiej, 2015
Renowacje i Zabytki 3(55) Kraków: Agencja Informacyjno-Promocyjna "raport", 2015
Spotkania z Zabytkami nr 9-10 (343-344) Warszawa: Fundacja HEREDITAS, 2015
The Art Newspaper Vol. 24, no 271 Londyn: Umberto Allemandi & Co., 2015
Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 3; 4-5; 6-7 Warszawa: Katedra Filologii Ukraińskiej UW, 1996
Život č.9 Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015