International Cultural Centre Library - List of acquisitions - September 2015

Monographs

Author/Editor Title Place of issue/Publisher/Date
Życie codzienne na probostwie unickim na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015
Österreichisch-ukrainische Begegnungen = Ukraïns'ko-avstrìjs'ki zustriči L'viv: VNTL-Klasika, 2013
Hubert Ritter : und die Baukunst der zwanziger Jahre in Leipzig Hubert Ritter : eine Monographie [Dresden]: Freistaat Sachsen Staatsministerium des Innern, 1993
World heritage sites in China Beijing: China Intercontinental Press, 2008
Achremczyk Stanisław (red.); Guzowski Jan (red.); Jezierski Jacek (red.) Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579) : osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie : praca zbiorowa Olsztyn: Studio Poligrafii Komputerowej "SQL" [etc.], 2005
Adamczewski Leszek Zejście do piekła Zakrzewo: Wydawnictwo Replika, 2015
Adamczuk Lucjan; Mironowicz Antoni Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś Warszawa: GUS, 1994
Adamiak Piotr [et al.] Współpraca w obszarze kultury : samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2014
Alford Kenneth D.; Savas Theodore P. Skarby nazistów : poszukiwanie łupów III Rzeszy Warszawa: Wydawnictwo RM, 2015
Asworth Gregory Planowanie dziedzictwa Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Atiya Aziz S. Historia kościołów wschodnich Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1978
Bardach Janusz O dawnej i niedawnej Litwie Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1988
Bayer Jerzy; Dziak Waldemar J. Tybet : szkice z dziejów chińsko-tybetańskich Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015
Bayerl Günter (red.); Belzyt Leszek (red.) Zielona Góra - Chociebuż : społeczeństwo, rozwój przemysłowy, kultura = Grünberg - Cottbus : Gesellschaft, Industrielle Entwicklung, Kultur Zielona Góra ; Cottbus: Uniwersytet Zielonogórski : Branderburgische Technische Universität Cottbus, 2013
Bazan-Krzywoszańska Anna Rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry po 1945 roku : dynamika rozwoju od miasta małego do miasta średniej wielkości Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013
Bell Quentin; Nicholson Virginia Charleston : a Bloomsbury house & garden London: Frances Lincoln Publishers, 2004
Bergman Aleksandra Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984
Bębnik Grzegorz Sokoły kapitana Ebbinghausa : Sonderformation Ebbinghaus w działaniach wojennych na Górnym Śląsku w 1939 r. Katowice ; Kraków: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Wydawnictwo Libron, 2014
Bialic Magdalena Syreny w trykotach : historia mody kąpielowej w Polsce i nie tylko Warszawa: Warszawska Firma Wydawnicza, 2015
Biskup Marian (red.) Królowie polscy w Toruniu : szkice Toruń: Muzeum Okręgowe, 1984
Borkowski Jan Zarys historii polskiego ruchu ludowego. T. 2, 1918-1939 Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970
Bożek Marta (tł.) Potęga Łodzi = Power of Łódź : 2010-12 Power of Łódź : 2010-12 Łódź: Fundacja Ulicy Piotrkowskiej : Urząd Miasta Łodzi, 2013
Budziński Janusz Robert Polityka zagraniczna Rosji 1907-1914 : aparat decyzyjny, koncepcje, rezultaty Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001
Buraczyński Jan Roztocze - dzieje osadnictwa Lublin: Drukarnia i Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola, 2008
Cave Roderick; Ayad Sara Historia książki : od tabliczek glinianych po e-booki Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2015
Ceram C. W. Bogowie, groby i uczeni : powieść o archeologii Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
Chajn Leon Polskie wolnomularstwo 1920-1938 Warszawa: Czytelnik, 1984
Chojnowski Zbigniew Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich : studia i źródła Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014
Ciechanowicz Jan Księga herbowa Białej, Czarnej i Czerwonej Rusi, Inflant, Litwy, Moskwy, Polski, Ukrainy i Żmudzi Warszawa: [s. n.], 2015
Ciechanowicz Jan (wybór) Scorpionomachia : polemiki o "kwestii polskiej" w Wilnie 1885-2005, 2015 Warszawa: [s. n.], 2015
Cwanek-Florek Ewa (red.); Nöbauer Irmgard (red.) Sprachliche Wechselbeziehungen in der Habsburgermonarchie Wien: Polnische Akademie der Wissenschaften. Wissenschaftliches Zentrum in Wien, 2015
Czerniakiewicz Jan Repatriacja ludności polskiej z ZSRR : 1944-1948 Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987
Danecki Janusz Arabowie Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2015
Dąbrowa Teresa (oprac.); Knapek Elżbieta (oprac.); Wojtowicz Jacek (oprac.) Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015
Doschek Jolanta (red.); Simonek Stefan (red.) Slawische Popkultur Wien: Polnische Akademie der Wissenschaften. Wissenschaftliches Zentrum in Wien, 2015
Dutka Wojciech Zapomniany stańczyk : rzecz o Stanisławie Koźmianie (1836-1922) Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Estreicher Karol Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie : dzieje, obyczaje, zbiory Warszawa: Interpress, 1971
Evans Richard J. Nadejście Trzeciej Rzeszy Oświęcim: Napoleon V, 2015
Faral Edmond Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969
Faryś Janusz (red.); Pajewski Janusz (red.) Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej : praca zbiorowa Szczecin ; Poznań: Wydawnictwo Likon, 1991
Flisiński Jerzy Biała na Podlasiu : dzieje miasta i okolic do 1975 r. Dzieje Białej Podlaskiej Biała Podlaska: Miejska Biblioteka Publiczna, 2012
Flisiński Jerzy; Mierzwiński Henryk Biała Podlaska w latach 1939-1944 Dzieje Białej Podlaskiej Biała Podlaska: Miejska Biblioteka Publiczna, 2012
Follprecht Kamila Obywatele Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza : 1784-1915 Kraków: Archiwum Narodowe w Krakowie, 2015
Furmanik-Kowalska Magdalena Uwikłane w kulturę : o twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich Bydgoszcz: Kirin, 2015
Gardocki Sylwester (red.) Rosja i jej sąsiedzi : studia i szkice Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Gaul Jerzy Józef Piłsudski : źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu. T. 1, Archiwum wojny Quellen von 1914-1918 im Österreichen Staatsarchiv in Wien. Bd. 1, Kriegsarchiv Warszawa: Archiwum Główne Akt Dawnych [etc.], 2015
Gaweł Łukasz (red.); Kocój Ewa (red.) Cultural heritage : management, identity and potential Kraków: Jagiellonian University Press, 2015
Gębarowicz Mieczysław Portret XVI-XVIII wieku we Lwowie Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969
Gębka Piotr; Strojnowska Dorota Dzieje Parafii pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach (1820-2012) Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015
Giza Antoni Bośnia i Hercegowina w dobie tureckiego i austriackiego panowania (1800-1914) Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002
Giza Antoni (red.) Rosja - Polska - Bałkany w XVIII - XX wieku Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1998
Głowacka-Penczyńska Anetta (red.); Woźny Jacek (red.); Żychlińska Justyna (red.) Archeoturystyka w regionie : region w archeoturystyce Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015
Gowarzewski Andrzej [et al.] Lwów i Wilno w ekstraklasie : dzieje polskiego futbolu kresowego = The history of polish football in prewar eastern regions of Poland Katowice: Wydawnictwo GiA, 1997
Grążawski Kazimierz (red.); Gancewski Jan (red.) Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014
Grodecki Roman Polska piastowska Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969
Gronek Agnieszka Opuszczone dziedzictwo : o malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej O malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015
Haake Michał Figuralizm Aleksandra Gierymskiego Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015
Hochleitner Janusz (red.); Połom-Jakubowicz Wiesława (red.) Funkcje muzeum współcześnie : wyzwania i interpretacja oferty muzealnej Malbork: Muzeum Zamkowe, 2015
Høyer David Roskilde Domkirke : billeder = images [Roskilde]: Roskilde Domkirkes Salgsfond : på vegne af Roskilde Domsogns Menighedsråd, 2013
Hughes Robert Barcelona Warszawa: Wydawnictwo Magnum, 2015
Jagodzińska Katarzyna (red.); Purchla Jacek (red.) The limits of heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe Kraków: International Cultural Centre, 2015
Jagodzińska Katarzyna [et al.] Cultural heritage counts for Europe = Dziedzictwo Kulturowe ma znaczenie dla Europy : skrót raportu Dziedzictwo Kulturowe ma znaczenie dla Europy : skrót raportu Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Jakubowski Włodzimierz Ordery i medale Rosji Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1993
Janowicz Sokrat Terra incognita: Białoruś Białystok: Nìva, 1993
Jodliński Leszek (oprac.) Letters on Silesia = Listy o Śląsku Listy o Śląsku Katowice: Muzeum Śląskie, 2014
Kadrow Sławomir (red.) Bilcze Złote [Dokument elektroniczny] : materiały kultury trypolskiej ze stanowisk Werteba i Ogród Kraków: Muzeum Archeologiczne, 2013
Kalinowski Daniel (red.) Wielkie Pomorze : wierzenia i religie Gdańsk ; Słupsk: Instytut Kaszubski : Akademia Pomorska w Słupsku, 2015
Kędziory Alicja [et al.] (red.) Z kulturą o kulturze : kultura pod ścianą Kraków: Attyka, 2014
Kirchmayer Jerzy Powstanie warszawskie Warszawa: Książka i Wiedza, 1984
Kirkor Stanisław Polacy w niewoli angielskiej w latach 1803-1814 Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981
Knothe Jan Sztuka budowania : z ilustracjami autora Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2015
Kobylarczyk Katarzyna Był sobie czas Kraków: Małopolski Instytut Kultury, 2015
Kowalczyk Stanisław [et al.] Zarys historii polskiego ruchu ludowego. T. 1, 1864-1918, makieta Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963
Kozłowski Tomasz Kuba; Błahut-Biegańska Danuta Wielka wojna na Wschodzie 1914-18 : od Bałtyku po Karpaty = The Great war in the East 1914-18 : from the Baltic to the Carpathian Mountains Warszawa: Dom Spotkań z Historią Instytucja Kultury m. st. Warszawy, 2015
Krąpiec Mieczysław A. (red.); Taras Piotr (red.); Turowski Jan (red.) Wkład Polaków do kultury świata Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1976
Kubala Ludwik Jerzy Ossoliński Warszawa ; Lwów: Księgarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : H. Altenberg - Księgarnia Wydawnicza, 1924
Kurek Jalu Mój Kraków Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1963
Kurowska Hanna Gubin i jego mieszkańcy : studium demograficzne XVII-XIX w. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010
Kusek Robert (red.); Purchla Jacek (red.); Sanetra-Szeliga Joanna (red.) Nations & stereotypes 25 years after : new borders, new horizons Kraków: International Cultural Centre, 2015
Kusek Robert (red.); Purchla Jacek (red.); Sanetra-Szeliga Joanna (red.) Narody & stereotypy 25 lat później : nowe granice, nowe horyzonty Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Kusiak Joanna (red.); Świątkowska Bogna (red.) Miasto-zdrój : architektura i programowanie zmysłów = Sanative city : architecture and programming the senses Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2013
Landau Ludwik Kronika lat wojny i okupacji. T. 2, Grudzień 1942 - czerwiec 1943 Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962
Landau Ludwik Kronika lat wojny i okupacji. T. 3, Lipiec 1943 - luty 1944 Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963
Landau Ludwik Kronika lat wojny i okupacji. T. 1, Wrzesień 1939 - listopad 1940 Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962
Le Bon Gustave Psychologia rozwoju narodów Kraków: Vis-à-vis/Etiuda, 2015
Leczyk Marian Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925-1934 : studium z historii dyplomacji Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976
Lesnodorski Bogusław Dzieło Sejmu Czteroletniego (1788-1792) : studium historyczno-prawne Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1951
Lewandowska Izabela Konserwatorskie zwierzenia : rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993 : wywiad-rzeka, materiały źródłowe Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015
Lewicki Anatol Powstanie Świdrygiełły : ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną Oświęcim: Napoleon V, 2015
Lichtenegger Liselotte Österreich in Wort und Bild Köln: Eduard Kaiser Verlag, 1966
Magier Antoni Estetyka miasta stołecznego Warszawy Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1963
Magocsi Paul Robert Naród znikąd : ilustrowana historia Rusinów Karpackich Użhorod: Wydawnictwo W. Padiaka, 2014
Majus Krzysztof Dawid Łukawiec : zarys dziejów wsi 1465-2015 Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2015
Majus Krzysztof Dawid Wielkie Oczy : studia z dziejów wieloetnicznego galicyjskiego miasteczka Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2013
Majus Krzysztof Dawid (oprac.) Przywilej lokacyjny prywatnego miasta wielkie Oczy z 1617 roku Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2014
Malinowski Jerzy W kręgu École de Paris : malarze żydowscy z Polski Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007
Małecki Wojciech (red.); Koczanowicz Leszek (red.) Estetyka na żywo : pragmatyzm wobec sztuki, etyki i polityki Kraków: Aureus, 2015
Mattanza Alessandra Mój Nowy Jork : słynni nowojorczycy opowiadają o swoim mieście Warszawa: Burda NG Polska, 2015
Mazur Grzegorz Pokucie w latach drugiej wojny światowej : położenie ludności, polityka okupantów, działalność podziemia Krakau: nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994
Michałowska Grażyna (red. nauk.); Nakonieczna Justyna (red. nauk.); Schreiber Hanna (red. nauk.) Kultura w stosunkach międzynarodowych. T. 2, Pułapki kultury Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
Mierzwiński Henryk Biała Podlaska w latach 1918-1939 Dzieje Białej Podlaskiej Biała Podlaska: Miejska Biblioteka Publiczna, 2010
Mironowicz Antoni Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005
Mironowicz Antoni (tekst) Katalog świątyń i duchowieństwa prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej Białystok: Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, 1998
Moynahan Brian Rosja XX wieku Warszawa: Muza, 1995
Nadolski Andrzej (red.) Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450 Łódź: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej, 1990
Nagielski Mirosław (red.) Epoka "Ogniem i mieczem" we współczesnych badaniach historycznych : zbiór studiów Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2000
Najdus Walentyna Polacy w rewolucji 1917 roku Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967
Niedzielska Magdalena Rządzący i rządzeni : państwo wobec opozycji politycznej w prowincji pruskiej w latach 1848-1862 Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Niemczyk Agata Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Niemiec Jan Zakład naukowo-wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie, 1886-1939 Rzeszów ; Kraków: Instytut Europejskich Studiów Społecznych : Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1998
Nowak Andrzej (red.); Wojnar Marek (red.) Pamięć imperiów w Europie Wschodniej : teoretyczne konteksty i porównania Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015
Nowicki Ryszard Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015
Obremski Krzysztof Ciało, płeć, kultura Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Obruśnik Andrzej Efrem Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów w Leżajsku Rzeszów: Libri Ressovienses, 1997
Ociepka Beata (red.) Historia w dyplomacji publicznej Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015
Odrowąż-Coates Anna Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet : płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji Kraków: Impuls, 2015
Ostasz Grzegorz (red.); Magdoń Jacek (red.); Paruch Waldemar (red.) Bohaterowie i duma : 100-lecie Związku Strzeleckiego w Rzeszowie Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014
Partacz Czesław; Łada Krzysztof Polska wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych w czasie II wojny światowej Toruń: Centrum Edukacji Europejskiej, 2004
Paszkiewicz Henryk Powstanie narodu ruskiego Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1998
Pelczar Roman Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego (XVI-XVIII w.) Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998
Pietkiewicz Krzysztof Paleografia ruska Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015
Piotrowski Stanisław Dziennik Hansa Franka Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1956
Piszczkowski Tadeusz Odbudowanie Polski 1914-1921 : historia i polityka Londyn: Księgarnia Polska Orbis, 1969
Plokhy Serhii Ostatnie imperium : historia upadku Związku Sowieckiego Kraków: Znak Horyzont, 2015
Podhorodecki Leszek (red.) Dzieje Wołomina i okolic Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984
Pomerantsev Peter Jądro dziwności : nowa Rosja Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2015
Ponczek Eugeniusz (red.); Sepkowski Andrzej (red.); Rekść Magdalena (red.) Mity polityczne i stereotypy w pamięci zbiorowej społeczeństwa Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
Proksa Michał; Zub Monika Kaplica Zygmuntów na Wawelu i kościół Magdalenek w Nowogrodźcu : od początku renesansu do schyłku baroku w architekturze ziem polskich. T. 1 Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015
Proksa Michał; Zub Monika Kaplica Zygmuntów na Wawelu i kościół Magdalenek w Nowogrodźcu : od początku renesansu do schyłku baroku w architekturze ziem polskich. T. 2 Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015
Proksa Michał; Zub Monika Od mieszkań ludności paleolitycznej do Bazyliki Bernardinusa de Gianotis w Płocku : architektura społeczności pradziejowych, romanizm i gotyk na ziemiach polskich. T. 2 Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014
Proksa Michał; Zub Monika Od mieszkań ludności paleolitycznej do Bazyliki Bernardinusa de Gianotis w Płocku : architektura społeczności pradziejowych, romanizm i gotyk na ziemiach polskich. T. 1 Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014
Prus Edward Z dziejów współpracy nacjonalistów ukraińskich z Niemcami w okresie II wojny światowej i okupacji Katowice: [s.n.], 1985
Radziwiłłowicz Dariusz Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 1918-1920 Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009
Remnick David Grobowiec Lenina Warszawa: Magnum, 1997
Riess Curt Naziści schodzą do podziemia Zakrzewo: Wydawnictwo Replika, 2015
Romaniszyn Krystyna Krótki wykład o utowarowieniu Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
Romein Jan Twórcy kultury holenderskiej Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973
Ruszkowska-Mazerant Maja; Mazerant Maciej; Klimek Marta Centrum przemysłów kreatywnych = Creative industries centre Łódź: Urząd Miasta Łodzi. Departament Prezydenta. Biuro Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą, [2014]
Rydell Andreas Bezcenne : naziści opętani sztuką Warszawa: Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2015
Sala Bartłomiej Grzegorz Generał Edmund Różycki jako organizator polskiej siły zbrojnej w Galicji w czasie powstania styczniowego Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2015
Samsonowicz Henryk Studia nad postrzeganiem przestrzeni przez ludzi średniowiecza Poznań: Wydawnictwo nauka i Innowacje, 2015
Sapa Dorota Między polską wyspą a ukraińskim morzem : kresy południowo-wschodnie w polskiej prozie 1918-1988 Kraków: Universitas, 1998
Sekuła-Tauer Ewa (oprac.) Leon Wyczółkowski artysta-profesor [1852-1936] w 160. rocznicę urodzin artysty Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2012
Serczyk Jerzy Nowożytna historiografia europejska : przegląd najważniejszych kierunków i autorów. Cz. 2, Wiek XIX - romantyzm, liberalizm, pozytywizm, nacjonalizm Toruń: Wydawnictwa UMK, 1973
Serczyk Władysław A. Związek Radziecki w latach 1921-1925 Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1980
Siciak Anna Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867-1914) Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2012
Skubiszewski Piotr Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015
Słapek Dariusz Sport i widowiska w świecie antycznym : kompendium Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Homini : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
Sobczak Jan (red.) Rosja XIX i XX wieku : studia i szkice Olsztyn: Wydawnictwo WSP, 1998
Sójka Jacek (red.); Poprawski Marcin (red.); Kieliszewski Przemysław (red.) Strategicznie o kulturze w regionie : program rozwoju kultury w Wielkopolsce Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2011
Spies Werner Max Ernst - Loplop : the artist in the third person New York: George Braziller, 1983
Springer Filip 13 pięter Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2015
Sroka Stanisław A. Genealogia Andegawenów węgierskich Kraków: Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2015
Starzyński Marcin Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2015
Stępień Stanisław (red.) Polacy na Ukrainie : zbiór dokumentów. Cz. 1, Lata 1917-1939. T. 7 Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2014
Stępień Stanisław (red.) Polacy na Ukrainie : zbiór dokumentów. Cz. 1, Lata 1917-1939. T. 6 Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2012
Sztompka Piotr (red.); Matuszek Krzysztof (red.) Idea Uniwersytetu : reaktywacja Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
Szultka Zygmunt Świątynia na Rowokole i jej funkcje Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2014
Szybisty Tomasz; Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. T 2, Archidiecezja krakowska : dekanaty pozakrakowskie Kraków: Imedius Agencja Reklamowa, 2015
Świątkiewicz-Mośny Maria Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
Tabiś Jan Polacy na uniwersytecie kijowskim 1834-1863 Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974
Tarkowski Paweł Biała Podlaska w latach 1944-1989 Dzieje Białej Podlaskiej Biała Podlaska: Miejska Biblioteka Publiczna, 2011
Tomaszewski Andrzej (red.); Giometti Simone (red.) The image of heritage : changing perception, permanent responsibilities Firenze: Edizioni Polistampa, 2011
Trifunović Bogdan Memory of old Serbia and the shaping of Serbian identity Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015
Tubaldi Michele An attempt at socio-economic regeneration through culture in a Central European city : the case of Pécs Pécs: Institute of Regional Studies, Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2014
Walencik Dariusz Przeszłość historyczna Imielina i jego mieszkańców Imielin: Urząd Miasta, 2003
Wastl Ernst (red.) Film posters 1912-1945 : a magyar filmplakát aranykora = The golden age of Hungarian film posters Budapest: Ernst Gallery, 2004
Weiss Szewach Spotkania raz jeszcze Kraków: Wydawnictwo M, 2015
Węglorz Jakub Zdrowie, choroba i lecznictwo w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Wierzbicki Andrzej Wschód - Zachód w koncepcjach dziejów Polski : z dziejów polskiej myśli historycznej w dobie porozbiorowej Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984
Winstone Martin Generalne Gubernatorstwo : mroczne serce Europy Hitlera Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2015
Witoszek Nina The origins of the "Regime of Goodness" : remapping the cultural history of Norway Oslo: Universitetsforlaget, 2011
Witusik Adam Andrzej Młodość Tomasza Zamoyskiego : o wychowaniu i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku Lublin: Wyawnictwo Lubelskie, 1977
Włodek Przemysław Lwów. Cz. 8/4, Stryjska [Kraków]: [Wydawnictwo Kresów Wschodnich], 2015
Wojciechowski Zygmunt Powstanie szlachectwa w Polsce Warszawa: Polskie Towarzystwo Heraldyczne, 1933
Wołodźko Małgorzata Ogrody w kulturze dawnej Japonii = Gardens in the culture of old Japan Warszawa ; Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata : Wydawnictwo Tako, 2013
Woźniak Michał (red.) W cieniu wojny : Bydgoszcz i jej mieszkańcy w czasie II wojny światowej Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2012
Woźniak Michał (red.); de Rosset Tomasz F. (red.); Ślusarczyk Wojciech (red.) Historia w muzeum Bydgoszcz ; Warszawa: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2013
Woźniak Michał F. (red.); Litwin Jerzy (red.) Technika i nauka w muzeum Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2014
Wyka Ewa ...ciekawym wiedzieć i widzieć skutki... czyli dzieje i znaczenie kolekcji przyrządów naukowych Stanisława Augusta Kraków: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego : Księgarnia Akademicka, 2015
Wysocka Anna Architektura i urbanistyka Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2015
Yelavich Susan (red.); Adams Barbara (red.) Design as future-making London [etc.]: Bloomsbury, 2014
Zaprutko-Janicka Aleksandra Okupacja od kuchni : kobieca sztuka przetrwania Kraków: Ciekawostki Historyczne.pl, 2015
Zasztowt Leszek (red.); Schiller-Walicka Joanna (red.) Historia nauki polskiej. T. 10, 1944-1989. C. 2, Instytucje Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN ; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015
Zasztowt Leszek (red.); Schiller-Walicka Joanna (red.) Historia nauki polskiej. T. 10, 1944-1989. Cz. 3, Idea i praktyki Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN ; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015
Zasztowt Leszek (red.); Schiller-Walicka Joanna (red.) Historia nauki polskiej. T. 10, 1944-1989. Cz. 1, Warunki rozwoju nauki polskiej, państwo i społeczeństwo Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN ; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015
Zawiszewska Agata (red.); Kubiak Szymon Piotr (red.) Postscriptum : Wielka Wojna - ważne sprawy - zwykli ludzie Szczecin: Muzeum Narodowe : Uniwersytet Szczeciński, 2015
Zgórniak Marian Sytuacja militarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1938 r. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979
Ziarkowski Dominik Architektura staroruska w akwarelach Giacoma Quarenghiego = Old Russian architekture in Giacomo Quarenghi's watercolors Warszawa ; Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata : Wydawnictwo Tako, 2015
Żaroń Piotr Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
Żygulski Kazimierz Jestem z lwowskiego etapu... Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1994