International Cultural Centre Library - List of acquisitions - October 2015

Serials

Title Number Place of issue/Publisher
Alma Mater : miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego 177 Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2015
Almanach Muszyny 2015 Muszyna: Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, 2015
Architektura Murator 7 (214); 11 (254); 12 (219); 9 (216); 10 (217); 11 (218); 8 (215) Warszawa: ZPR Media, 2015
Art & Business nr 10; nr 9 Warszawa: Art. & Business, 2015
Autoportret : pismo o dobrej przestrzeni nr 3 Kraków: Małopolski instytut Kultury, 2015
Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa 2 Kraków: Urząd Statystyczny, 2015
Biuletyn Ukrainoznawczy 14 (2008-2011); 15 (2012) Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2012
Dzieje Podkarpacia T. 1 Krosno: Wydawnictwo Mitel, 1996
Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność 20 Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
ISG Magazin 3 Graz: Internationales Städteforum in Graz, 2015
Krakowski Rocznik Archiwalny T. 20 Kraków: Archiwum Narodowe w Krakowie, 2014
Kunstchronik Jg. 68, H. 9/10 Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2015
Kurier Galicyjski nr 19; nr 18 Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2015
Midrasz : pismo żydowskie nr 5 (187) Warszawa: Stowarzyszenie Midrasz, 2015
Mówią Wieki nr 10 (669) Warszawa: Bellona, 2015
The Art Newspaper Vol. 25, no. 272 Londyn: Umberto Allemandi & Co., 2015
Wallonie Bruxelles W+B 129; WAB Autumn Bruxelles: Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie
Zeitschrift fur Ostmitteleuropa-Forschung H. 3 Marburg: Herder-Institut, 2015
Život č.10 Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015