International Cultural Centre Library - List of acquisitions - November 2015

Serials

Title Number Place of issue/Publisher
Architektura & Biznes 1 (270); 9 (266); 11 (280); 10 (279); 7-8 (276-277); 6 (275); 5 (274); 4 (273); 3 (272); 12 (269); 11 (268); 10 (267); 7/8 (264/265); 6 (263); 5 (262); 4 (26); 2 (271) Kraków: Firma Wydawniczo-Reklamowa RAM, 2014
Architektura Murator 12 (255) Warszawa: ZPR Media, 2015
Art & Business nr 11 Warszawa: Art. & Business, 2015
Bieszczady Odnalezione : czasopismo historyczno-krajoznawcze 3; 2 Wetlina: Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic, 2014
Culture Management z. 6 Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Katedra Zarządzania Kulturą, 2013
Europa Nostra Bulletin 66-67 Hague: Europa Nostra, 2014
Karta : kwartalnik historyczny 85 Warszawa: Fundacja Ośrodka Karta, 2015
Kunstchronik Jg. 68, H. 11 Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2015
Kurier Galicyjski nr 21; nr 20 Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2015
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2 Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAU, 2015
Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego R. 122, nr 2 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2015
Mówią Wieki nr 11 (670) Warszawa: Bellona, 2015
New Eastern Europe 6 (19) Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2015
Novaâ Pol'ša 10 (178) Kraków: Instytut Książki, 2015
Nowa Europa Wschodnia 6 (42) Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2015
Przegląd Biblioteczny 3 Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2015
Raport o Stanie Miasta 2014 Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2015
Rocznik Sądecki R. 43 Nowy Sącz: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, 2015
The Art Newspaper Vol. 25. no 273 Londyn: Umberto Allemandi & Co., 2015
Život č.11 Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015