International Cultural Centre Library - List of acquisitions - December 2015

Serials

Title Number Place of issue/Publisher
Alma Mater : miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego 180-181 Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2015
Archeologia : rocznik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 64 Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN, 2012
Architektura & Biznes 12 (281); 9 (278) Kraków: Firma Wydawniczo-Reklamowa RAM, 2014
Art & Business nr 12 Warszawa: Art. & Business, 2015
Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa 3 Kraków: Urząd Statystyczny, 2015
Cracovia-Leopolis 4 (84) Kraków: Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 2015
ISG Magazin 4 Graz: Internationales Städteforum in Graz, 2015
Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnishen Akademie der Wissenschaften in Wien Bd. 6 Wiedeń: Polnische Akademie der Wissenschaften-Wissenschaftliches Zentrum in Wien, 2014
Kontexty : časopis o kultuře a společnosti R. 7, nr 6 Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014
Kunstchronik Jg. 68, H. 12 Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2015
Kurier Galicyjski nr 22; nr 23-24 Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2015
Midrasz : pismo żydowskie nr 6 (188) Warszawa: Stowarzyszenie Midrasz, 2015
Mówią Wieki nr 12 (671) Warszawa: Bellona, 2015
Novaâ Pol'ša 11 (179) Kraków: Instytut Książki, 2015
Pamiatky a Múzeá 2; 4; 3; 1 Bratysława: Slovenské Narodné Múzeum
Peregrinus Cracoviensis 25 (2014), z.1-4 Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2015
Płaj : zeszyt turystyczno-krajoznawczy Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich Z. 49 (2014) jesień; Z. 50 (2015) wiosna-jesień Piastów: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 2013
Renowacje i Zabytki 4(56) Kraków: Agencja Informacyjno-Promocyjna "raport", 2015
Rocznik Historii Sztuki T. 24; T. 38; T. 37 Warszawa: Komitet Nauk o Sztuce PAN, 1999
Sowiniec nr 17; nr 24, nr 25 Kraków: Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2013
Spotkania z Zabytkami nr 11-12 (345-346) Warszawa: Fundacja HEREDITAS, 2015
Studia Romologica nr 7 Tarnów: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2014
The Art Newspaper Vol. 25. no 274; Vol. 25 no 275 Londyn: Umberto Allemandi & Co., 2015
Wallonie Bruxelles W+B WAB Winter Bruxelles: Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie
Život c. 12 Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015