International Cultural Centre Library - List of acquisitions - May 2015

Serials

Title Number Place of issue/Publisher
Archeologia : rocznik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 61; 62-63 Warszawa: Wydawnictwo IAE PAN, 2012
Art & Business nr 5 Warszawa: Art. & Business, 2015
Cracovia-Leopolis 2 (82) Kraków: Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 2015
Kronika Polska R. 1, T. 1 Rapperswill: Wł. Baranowski, 1916
Krzysztofory : Zeszyty Naukowe 32; 31 Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2013
Kunstchronik Jg.68, H. 5 Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2015
Kurier Galicyjski nr 9; nr 8 Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2015
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 4; 2-3 Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Architektury i Urbanistyki, 2014
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 3 Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAU, 2014
Mówią Wieki n1 5 (664) Warszawa: Bellona
Museion Poloniae Maioris T. 1 Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014
New Eastern Europe 3-4 (17) Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2015
Novaâ Pol'ša 4 (173) Kraków: Instytut Książki, 2015
Nowa Europa Wschodnia 3-4 (40) Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2015
Płaj : zeszyt turystyczno-krajoznawczy Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich Z. 46 (2013) wiosnaa; Z. 47 (2013) jesień; Z. 48 (2014) wiosna Piastów: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", 2013
Przegląd BIblioteczny 1 Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015
Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 1(35)/2015 Wrocław: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015
The Art Newspaper Vol. 24, no 268 Londyn: Umberto Allemandi & Co., 2015
Wallonie Bruxelles W+B 127; WAB Spring Bruxelles: Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie
Wierchy : rocznik poświęcony górom 78 Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014
Život č.4 Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015