International Cultural Centre Library - List of acquisitions - June 2015

Monographs

Author/Editor Title Place of issue/Publisher/Date
Czynności Sejmu w królestwach Galicyi i Lodomeryi, na dzień 18. września 1837 r. rozpoczętego, a w dniu 23. tegoż miesiąca i roku zakończonego Lemberg: aus der k. k. Galizischen, Aerariel-Druckerey, 1938
Rubieże przyjemności : seksualna niesubordynacja na obrzeżach amerykańskiej kinematografii Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015
Czynności Sejmu Królestw Galicyi i Lodomeryi, który dnia 22. października 1834. otworzonym a dnia 25. m. r. t. ukończonym został Lemberg: Aus der peter Piller'schen Druckerey, 1835
Czynności Sejmu Królestw Galicyi i Lodomeryi, w dniu 1. października 1838 r. zagajonego, a w dniu 6. tegoż miesiąca i roku ukończonego Lemberg: aus der k. k. Galizischen, Aerariel-Druckerey, 1840
Zwykli ludzie : 101. Policyjny Batalion Rezerwy i "ostateczne rozwiązanie" w Polsce Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2000
Społeczeństwo Staropolskie : seria nowa. T. 4, Społeczeństwo a wojsko Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015
Czynności Sejmu Królestw Galicyi i Lodomeryi, dnia 15. października 1835 we Lwowie rozpoczętego a 20. tegoż miesiąca i roku ukończonego Lemberg: Aus der Peter Piller'schen Buchdruckerey, 1836
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu 18. października 1830 roku zgromadził się, i trwał do dnia 23. miesiąca i roku tegoż Lemberg: aus der k. k. Galizischen, Aerariel-Druckerey, 1832
Czynności Seymu, który w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dniu 16. października 1826 roku zgromadził się, i do dnia 21. miesiąca roku tegoż trwał Lemberg: gedruckt den Peter Piller, 1828
Czynności Sejmu w Królestwach Galicyi i Lodomeryi na dzień 17. października 1836 we Lwowie zwołanego, a dnia 22. tegoż miesiąca i roku ukończonego Lemberg: Aus der Peter Piller'schen Buchdruckerey, 1937
Adamczyk Irena Sztuka gotyku i renesansu : katalog zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego : malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne Cieszyn: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2011
Adamska Anna [et al.] (red.) Memoria viva : studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Siekierskiej (1967-2014) Warszawa ; Poznań: IH PAN, 2014
Antoniewicz Aleksandra (red.); Kosińska Rozalia (red.); Skowroński Piotr (red.) Zmierzch i świt : Stanisław August i Rzeczpospolita : 1764-1795 Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2015
Apanasewicz Agnieszka; Kłopotowski Andrzej; Lubina Michał Litwa : w krainie bursztynu Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2015
Babiński Witold Przyczynki historyczne do okresu 1939-1945 Gdańsk: KATAMAR, 2015
Bałżewska Katarzyna (red.); Korczyńska-Partyka Dobrosława (red.); Wódkowska Alicja (red.) Kobiety i historia : od niewidzialności do sprawczości Gdańsk: Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
Banaś Barbara Steatyt : Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych w Katowicach Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych Steatyt w Katowicach Wrocław: Muzeum Narodowe, 2015
Barańska Anna [et al.] Historie Polski w XIX wieku. T. 4, Narody, wyznania, emigracje, porównania Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015
Barwiński Marek Geografia historyczna i polityczna w badaniach Marka Kotera : wybór prac Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015
Basista Jakub [at al.] Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2015
Bednarek Stefan (red.); Korzeniewski Bartosz (red.) Polskie miejsca pamięci : dzieje toposu wolności Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2014
Besala Jerzy Krwawiące sąsiedztwo : Polacy, Moskale i Kozacy : płonący wschód Rzeczypospolitej szlacheckiej Warszawa: Bellona, 2015
Białkowski Łukasz (red.); Kudelska Marta (red.) Galicja, mon amour : \b szaleństwo, fantazja i fantazmat Galicia, mon amour : folly, fantasy and phantasm Nowy Sącz: Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół. Małopolskie Centrum Kultury Sokół, 2012
Biegański Zdzisław (red.; Jureńczyk Łukasz (red.); Szczutkowska Joanna (red.) Konflikty przestrzeni kulturowej Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015
Błaszczyk Grzegorz Dzieje stosunków polsko-litewskich. T. 2, Od Krewa do Lublina. Cz. 1 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007
Bonnett Alastair Poza mapą Warszawa: PWN, 2015
Borzymińska Zofia (red.); Rzepecka-Aleksiejuk Marta (red.); Żebrowski Rafał (red.) Miasto bez rabina nie może istnieć : rabini, podrabini i kandydaci na rabinów Guberni Warszawskiej w latach 1888-1912 A city without a rabbi cannot exist : rabbis, assistant rabbis and candidates for rabbis in the Warsaw Governorate in the years 1888-1912 Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Edukacji i Współpracy z Zagranicą, 2012
Braun Jerzy [ed.] Poland in Christian civilization London: Veritas Foundation Publication Centre, 1985
Brzeziecki Andrzej Tadeusz Mazowiecki : biografia naszego premiera Kraków: Znak Horyzont, 2015
Bucholc Marta [et al.] Dani Karavan : esencja miejsca = the essence of place Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Chałupczak Henryk (red.); Zenderowski Radosław (red.); Baluk Walenty (red.) Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Chałupczak Henryk [et al.] (red.) Polityka etniczna : teorie, koncepcje, wyzwania Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Czernecki Jan (zebr.) Mały Król na Rusi i jego stolica Krystynopol Kraków: Księgarnia J. Czerneckiego, 1939
Czubala Dionizjusz Polskie legendy miejskie : studium i materiały Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae - Skarb Śląski, 2014
Czyż Anna; Kubas Sebastian Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością : wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
Deschner Günther Reinhard Heydrich : namiestnik władzy totalitarnej Warszawa: Dom Wydawniczy "Bellona", 2000
Dubas-Urwanowicz Ewa (red.) Patron i dwór : magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2006
Falniowska-Gradowska Alicja Ojców w dziejach i legendzie Ojców: Ojcowski Park Narodowy, 1995
Feldman Józef Mocarstwa wobec powstania styczniowego Kraków: nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1929
Fidelis Małgorzata Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2015
Fischer Adam Lud polski : podręcznik etnografji Polski Lwów [etc.]: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926
Friszke Andrzej Polska : losy państwa i narodu : 1939-1989 Warszawa: Iskry, 2003
Fukala Radek Dramat Europy : wojna trzydziestoletnia (1618-1648) a kraje Korony Czeskiej Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2015
Galos Adam (red.) Studia z dziejów prowincji galicyjskiej Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993
Gałkowski Artur (red.) Potęga intelektu : Umberto Eco : recepcja i reminiscencje w Polsce : księga dedykowana Profesorowi Umbertowi Eco, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Power of intellect : Umberto Eco: reception and reminiscences in Polans : a book dedicated to Professor Umberto Eco, Doctor Honoris Causa of the University of Łódź Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
Gapski Henryk Historiae peritus : księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego. Cz. 2 Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1998
Garczyk Bartłomiej Wielonarodowy Petersburg : nierosyjska historia miasta 1703-1917 Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2015
Gebel Maciej General Samsonow : stuletnie kłamstwo Warszawa: Książka i Wiedza, 2015
Gędek Marek Wojny polsko-moskiewskie od XV do XVIII wieku : 70 wielobarwnych map kampanii i bitew Warszawa: Bellona, 2015
Gierszewski Stanisław (red.) Osadnictwo nad dolną Wisłą w Średniowieczu Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1989
Gluziński Wojciech U podstaw muzeologii Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980
Grodziski Stanisław Okruchy z głębi szuflady Kraków: [s. n.], 2015
Grodziski Stanisław Okruchy z głębi szuflady Kraków: [s.n.], 2015
Gronek Agnieszka (red.) O miejsce książki w historii sztuki Kraków: Collegium Columbinum, 2015
Gross Jan Tomasz [oprac.]; Grudzińska-Gross Irena [oprac.] "W czterdziestym nas matko na Sybir zesłali..." : Polska a Rosja 1939-1942 London: "Aneks", 1983
Grupińska Anka Odczytanie listy : opowieści o warszawskich powstańcach Żydowskiej Organizacji Bojowej Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2014
Grupińska Anka 12 opowieści żydowskich Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2013
Halátek Dalibor (red.) Proměny : Opava v obrazech a fotografiích Opava: Statutární město Opava. Horní náměsti, 2014
Harrington Joel F. Opowieści kata : z pamiętnika mistrza Frantza Schmidta z Norymbergi Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2015
Hejwosz-Gromkowska Daria (red. nauk.) Rekonstrukcje tożsamości w kulturze natychmiastowości Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014
Hofman Iwona (red.); Maguś Justyna (red.) Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
Igielska Barbara (oprac.) Max Ernst i Joan Miró : grafika z kolekcji Heinza Essa : Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 11 luty - 2 kwiecień 2000 Szczecin: [s.n.], 2000
Jagodzińska Katarzyna [et al.] Cultural heritage counts for Europe : full report Cracow: International Cultural Centre, 2015
Janeczek Zdzisław Powstańcy styczniowi "Grekami Europy" : terror i przemoc w relacjach śląskiej prasy z polskiego powstania 1863 roku Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Janeczek Zdzisław Polityczna rola marszałka litewskiego Ignacego Potockiego w okresie Sejmu Wielkiego 1788-1792 Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005
Janeczek Zdzisław Ignacy Potocki : Marszałek Wielki Litewski (1750-1809) Katowice: [s. n.], 1992
Jankowski Aleksander; Dombrowicz Maria Kanał Bydgoski : harmonia techniki i natury Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014
Jarska Natalia (red.); Olaszek Jan (red.) Społeczeństwo polskie w latach 1980-1989 Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015
Jasnowski Józef (red.); Szczepanik Edward (red.) Napaść sowiecka i okupacja polskich ziem wschodnich (wrzesień 1939) : praca zbiorowa pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 1997
Julier Ferenc Bitwa pod Limanową 1914 Oświęcim: Napoleon V, 2015
Kamczycki Artur Syjonizm i sztuka : ikonografia Theodora Herzla Poznań, Gniezno: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014
Kapalski Maksymilian Na skrzyżowaniu dziejów i kultur : ekspozycja stała Muzeum Śląska Cieszyńskiego Cieszyn: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2006
Kiryk Feliks (red.) Podegrodzie i gmina podegrodzka : zarys dziejów Kraków ; Podegrodzie: Wydawnictwo Antykwa : Gmina Podegrodzie, 2014
Kiss Csaba G. Budimpešta - Zagreb : s povratnom kartom Zagreb: Srednja Europa, 2014
Kloch Zbigniew (red.); Grützmacher Łukasz. (red.); Kaźmierczak Marek (red.) Znakowe wartości kultury Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
Kokoska Barbara Akt w malarstwie polskim Ożarów Mazowiecki: Firma Księgarska Olesiejuk, 2015
Konopczyński Władysław Kwestia bałtycka Kraków ; Warszawa: Ośrodek Myśli Politycznej ; Muzeum Historii Polski, 2014
Kończal Kornelia (red.) (Kon)teksty pamięci : antologia Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015
Koprowski Marek A. Wierzę, że nie zginie! : mniejszość polska na Zaolziu 1870-2015 Zakrzewo: Wydawnictwo Replika, 2015
Kopyś Tadeusz Stosunki polsko-węgierskie w latach 1945-1970 Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
Kościelniak Karol (red.); Pilarczyk Zbigniew (red.) Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej : od źródła do syntezy Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2013
Kowalczyk Agnieszka (red.); Kwiatek Aneta (red.) Podróże i podróżopisarstwo w polskiej literaturze i kulturze XIX wieku : studia i szkice Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015
Kowczańska-Kalita Dorota (Nie)chciane dziecko III RP : geneza, funkcjonowanie, kontekst społeczny i polityczny Kraków: Arcana, 2015
Kozak Szczepan [et al.] (red. nauk.) Człowiek, społeczeństwo, źródło : studia dedykowane profesor Jadwidze Hoff Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014
Kozina Irma Design icons of Silesian voivodeship Katowice: [Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego], 2013
Kozłowski Eligiusz; Wrzosek Mieczysław Dzieje oręża polskiego : 1794-1938 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974
Krzemiński Ireneusz (red.) Żydzi - problem prawdziwego Polaka : antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
Kułak Piotr (oprac.); Prymlewicz Karolina (oprac.) Żartownik Lengrena : Zbigniew Lengren 1919-2003 : wystawa z cyklu "Mistrzowie karykatury polskiej" : Warszawa maj - sierpień 2015 Warszawa: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, 2015
Kuropatwa-Pik Katarzyna (red.); Pawlak Cezary (red.); Szymański Marcin J. (red.) Przedsiębiorstwo Antoniego i Józefa Urbanowskich : rodzina, dzieło, twórcy Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2013
Kuszewska Agnieszka Zrozumieć Pakistan : radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Kusztelski Andrzej Kościół św. Marcina w Poznaniu Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, 2015
Kutaś Paweł Cmentarze z I wojny Światowej w powiecie gorlickim : przewodnik Zakrzów: Wydawnictwo Promo, 2015
Landau-Czajka Anna Polska to nie oni : Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie żydowskiej II Rzeczypospolitej Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2015
Lanhaus Jacobi Opis podróży : itinerarium (1768-1769) Kraków ; Wrocław: Księgarnia Akademicka, 2014
Lehrer Erica T. Jewish Poland revisited : heritage, tourism in unquiet places Bloomington ; Indianapolis: Indiana University Press, 2013
Leszczak Oleg Krytyka doświadczenia etnicznego : metodologiczne i kulturowo-cywilizacyjne wprowadzenie do badania etnicznych obrazów świata Rosjan, Polaków i Ukraińców Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2014
Leśnodorski Zygmunt Wśród ludzi mojego miasta : wspomnienia i zapiski Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968
Lichaczowa Wiera; Lichaczow Dymitr Artystyczna spuścizna dawnej Rusi a współczesność Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1977
Linek Bernard (red.); Rosenbaum Sebastian (red.); Tofilska Joanna (red.) Wielka wojna, mały region : pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej : szkice i studia Katowice [etc.]: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : Muzeum Historii Katowic [etc.], 2014
Łątka Jerzy S. Ten, który był w Turcji : przyczynek do autobiografii Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2015
Łepkowski Paweł Historia pod prąd Warszawa: Jerzy Moraś Wydawnictwo Penelopa, 2015
Majewski Jan Cmentarze z I wojny światowej w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Skołyszyn: Wydawnictwo Krużwir, 2015
Marczewska-Rytko Maria (red.); Maj Dorota (red.); Pomarański Marcin (red.) Feminizm Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Marek Łucja; Bortlik-Dźwierzyńska Monika Za Marksem bez Boga : laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945-1989 Katowice: Instytut Pamięci Narodowej, 2014
Markowska Marzena (red.); Płaza-Opacka Dagmara (red.) 30 lat Muzeum Miasta Gdyni 1983-2013 Muzeum Miasta Gdyni - 30 lat Gdynia: Muzeum Miasta Gdyni, 2013
Maternicki Jerzy (red. nauk.); Pisulińska Joanna (red. nauk.); Zaszkilniak Leonid (red. nauk.) Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie Ìstorìâ ìstorìografìì ì metodologìâ ìstorìì v Polʹšì ta v Ukraïnì Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015
Matlakowski Władysław Budownictwo ludowe na Podhalu Kraków: nakł. Akademii Umiejętności, 1892
Michlic Joanna Beata Obcy jako zagrożenie : obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2015
Mikołajczuk Barbara; Zakroczymska Monika Gdyńskie kapliczki, figury i krzyże Gdynia: Muzeum Miasta Gdyni, 2011
Milczarek Sylwester Kultura łowiecka w świecie islamu Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 2015
Minakowski Marek Jerzy Elita kujawska : województwa brzeskie, kujawskie i inowrocławskie Kraków: Dr Minakowski, 2015
Minksztym Joanna; Rosolski Rafał Strój kościański Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2014
Monita Rafał (fot.); Skorupa Andrzej Orawka : kościół św. Jana Chrzciciela Kraków: Wydawnictwo Astraia, 2015
Moszkowicz Mirosława (red.); Stano Bernadeta (red.) Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna : pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015
Motyka Krzysztof Podkarpackie : ogrody i domy historyczne Podkarpackie : historical gardens and mansions Rzeszów: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2015
Mrożkiewicz Jarosław [et al.] Aby przypomnieć zapomniane Górki Wielkie: Fundacja im. Zofii Kossak, 2013
Mysel Rajmund Megamiasto Tokio Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
Nicieja Stanisław Sławomir Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 5, Sambor, Rudki, Beńkowa Wisznia, Nadwórna, Bitków, Delatyn, Rafajłowa Opole: Wydawnictwo MS, 2014
Niemiec Dariusz; Starzyński Marcin Collegium Minus Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015
Nowak Andrzej Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2015
Nowak-Bajcar Sylwia Helena : kobieta, której nie ma i która jest : krakowska biografia Ivo Andricia Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013
Nowicka Ewa; Wrona Anna Regionalizm czy nowa etniczność? : wieś podhalańska w XXI wieku Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos", 2015
Osęka Piotr My, ludzie z Marca : autoportret pokolenia '68 Warszawa ; Wołowiec: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; Wydawnictwo Czarne, 2015
Ossoliński Zbigniew Pamiętnik Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983
Pető Andrea (oprac.); Hecht Louise (oprac.); Krasuska Karolina (oprac.) Women and the holocaust : new perspectives and challenges Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN - Wydawnictwo, 2015
Pieńkowska Anna; Pieńkowski Maciej A. Sejmiki mazowieckie wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej w latach 1661-1665 Oświęcim: Napoleon V, 2015
Pirveli Marika (red.); Nędza-Sikoniowska Kinga (red.) Miasto (post)socjalistyczne : przestrzeń władzy. T. 2 Szczecin ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015
Płaza-Opacka Dagmara (red.); Stegner Tadeusz (red.) Wędrówki po dziejach Gdyni : zbiór studiów. Cz. 2 Gdynia: Muzeum Miasta Gdyni, 2007
Przybył Maciej Władysław Laskonogi Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2015
Przybysz Janina (red.); Pioterek Paweł (red.); Nowak Mariusz (red.) Budowanie relacji z klientem biblioteki Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2014
Pseudo-Filon Księga starożytności biblijnych Kraków: Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, 2015
Puciata Olgierd (red.) Szkice staromiejskie Warszawa: Wydaw. Sztuka, 1955
Pudłocki Tomasz (red.); Stopka Krzysztof (red.) Amico, socio et viro docto : księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2015
Rachuba Andrzej (red.); Górzyński Sławomir (red.); Manikowska Halina (red.) Heraldyka i okolice Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2002
Rainwater Robert (ed.) Max Ernst : beyond surrealism : a retrospective ofthe artist's books and prints New York ; Oxford: The New York Public Library : Oxford University Press, 1986
Rhodes Richard Mistrzowie śmierci : Einsatzgruppen Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014: Wydawnictwo W.A.B., 2015
Riabczuk Mykoła Ukraina : syndrom postkolonialny Wrocław ; Wojnowice: KEW, 2015
Rozwadowski Tadeusz Jordan Wspomnienia Wielkiej Wojny Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2015
Ryba Grażyna (red. nauk.) Człowiek w przestrzeni sakralnej : liturgia i sztuka Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015
Samsonowicz Henryk (red.) Dzieje Mazowsza : praca zbiorowa. T. 1 Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006
Samsonowicz Henryk [et al.] Polska : losy państwa i narodu do 1939 roku Warszawa: Iskry, 2003
Sanetra-Półgrabi Sabina Funkcjonowanie euroregionów na pograniczu południowym Polski : studium porównawcze euroregionów : "Śląsk Cieszyński", "Beskidy" i "Tatry" Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Sendek Sendek (red.); Popek Krzysztof (red.); Maszkiewicz Magdalena (red.) Przestrzenie, których już nie ma : pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie Kraków: Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda, 2015
Sochacki Szymon Bośnia i Harcegowina 1995-2012 : studium politologiczne Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Spengler Oswald Lata decyzji : Niemcy a bieg dziejów powszechnych Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2015
Stasiak Ludwik Wit Stwosz źródłem natchnień Albrechta Dürera Kraków: E. Wende i Spółka, 1913
Stępnik Krzysztof Setna rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w prasie polskiej Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Szlanta Piotr (oprac.) Wielka Wojna : Wielka Wojna i pokój : wystawa karykatury w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej : wrzesień - listopad 2014 Warszawa: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego, 2014
Śliwowska Wiktoria Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku : słownik biograficzny Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1998
Tejchma Józef Dialog z przeszłością otwartą na przyszłość Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr. : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2014
Tischner Łukasz (red.); Wróbel Józef (red.) W ogrodzie świata : profesorowi Aleksandrowi Fiutowi na siedemdziesiąte urodziny Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
Topolińska Zuzanna Zmiana perspektywy : gawęda nie tylko językoznawcza Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015
Trawicka Zofia Jakub Sobieski, 1591-1646 : studium z dziejów warstwy magnackiej w Polsce doby Wazów Kraków: Societas Vistulana, 2007
Trawka Renata Kmitowie : studium kariery politycznej i społecznej w późnośredniowiecznej Polsce Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2005
Urwanowicz Jerzy (red.); Dubas-Urwanowicz Ewa (red.); Guzowski Piotr (red.) Władza i prestiż : magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2003
Vorbrich Ryszard (red.); Szymoszyn Anna (red.) Ethnos et potentia : interdyscyplinarność w polskiej etnologii : w darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej Warszawa ; Poznań: IAE PAN : IEiAK UAM, 2013
Vorren Ørnulv; Manker Ernst Lapończycy : zarys historii kultury Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980
Wasyl Franciszek Ormianie w przedautonomicznej Galicji : studium demograficzno-historyczne Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015
Wasylewski Stanisław Pod kopułą lwowskiego Ossolineum : pamiętnik stypendysty i asystenta Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1905-1910 Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1958
Wawoczny Grzegorz (red.) Kolej górnośląska na starej fotografii : Ziemia Raciborska Racibórz: Wydawnictwo i Agencja Informacyjna WAW Grzegorz Wawoczny, 2015
Wiącek Elżbieta (red.) Semiotyczna mapa Małopolski Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015
Włodek Przemysław Lwów. Cz. 16, Zamarstynów [Kraków]: [Wydawnictwo Kresów Wschodnich], 2015
Włodek Przemysław Lwów. Cz. 6/1, Łyczaków Dolny Zachód Kraków: [Wydawnictwo Kresów Wschodnich], 2015
Włodek Przemysław Lwów. Cz. 5/1, Śródmieście Zachodnie. Kopernika Kraków: [Wydawnictwo Kresów Wschodnich], 2015
Włodek Przemysław Lwów. Cz. 4, Śródmieście Południowe [Kraków]: [Wydawnictwo Kresów Wschodnich], 2015
Yasa-Yaman Zeynep Şark, modernlik ve sanat Orient, nowoczesność, sztuka İstanbul: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2014
Zielińska Zofia Polska w okowach "systemu północnego" : 1763-1766 Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Arcana ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 2012
Zorgdrager Heleen; Driebergen Michiel The Jews of Lemberg : a journey to empty places Groningen: de Hondsrug Pers, 2014
Zubrzycki Jan Sas Zwięzła historja sztuki : od najpierwszych jej zaczątków aż po czasy napoleońskie Kraków: nakł. autora, 1914