International Cultural Centre Library - List of acquisitions - July 2015

Monographs

Author/Redactor Title Place of issue/Publisher/Date
Rzeźbiarskie portrety Karola Badyny : Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, maj - wrzesień 2015 "Śląski Wawel" - Muzeum Piastów Śląskich Brzeg: Muzeum Piastów Śląskich, 2015
Papież awangardy : Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie Warszawa: Muzeum Narodowe, 2015
Klasztor i jego dobroczyńcy : średniowieczna narracja o opactwie Brauweiler i rodzie królowej Rychezy Kraków: Avalon, 2007
Andrzej Krajewski : plakaty, okładki, ilustracje : wystawa ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie i kolekcji Tytusa Klepacza Warszawa: Muzeum Narodowe, 2014
Jerzy Smoleński (1881-1940) : materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 listopada 2010 roku Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015
Katolicyzm - judaizm : Żydzi w Polsce i w świecie Kraków: Miesięcznik "Znak", 1984
Adamczuk Lucjan (red. nauk.); Mironowicz Antoni (red. nauk.) Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś : aneks statystyczny z parafialnych ksiąg metrykalnych białostocczyzny XVIII, XIX i XX wieku Warszawa: GUS, 1993
Ajnenkiel Andrzej Historia sejmu polskiego. T. 3, Polska Ludowa Warszawa: PWN, 1989
Ajnenkiel Andrzej Historia sejmu polskiego. T. 2, cz. 1, W dobie rozbiorów Warszawa: PWN, 1989
Anculewicz Zbigniew; Sobczak Jan Europa a Rosja : opinie, konflikty, współpraca : studia Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003
Augustyniak Piotr Homo Polacus : eseje o polskiej duszy Kraków: Wydawnictwo Znak, 2015
Bazylow Ludwik Obalenie caratu Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976
Bazylow Ludwik (red.) Rosja w okresie pierwszej wojny światowej i rewolucji lutowej Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
Berg Mikołaj Wasyliewicz Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r. T. 1 Chotomów: Verba, 1991
Bieżuńska-Małowist Iza; Małowist Marian Niewolnictwo Warszawa: Czytelnik, 1987
Błoński Franciszek (red.) Pięć wieków miasta Rzeszowa XIV-XVIII : praca zbiorowa Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1958
Bobińska Celina Historyk, fakt, metoda Warszawa: Książka i Wiedza, 1964
Bobrzyński Michał; Smolka Stanisław Jan Długosz : jego życie i stanowisko w piśmiennictwie Kraków: nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 2015
Bojarski Artur Rozebrać Warszawę : historie niektórych wyburzeń 1945 Warszawa: Książka i Wiedza, 2015
Bonusiak Włodzimierz Kto zabił profesorów lwowskich? Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989
Bortnowski Władysław Wielki Książę Konstanty i Joanna Grudzińska Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1981
Brix Emil (red.); Janik Allan (red.) Kreatives Milieu, Wien um 1900 : Ergebnisse eines Forschungsgespräches der Arbeitsgemeinschaft Wien um 1900 Wien ; München: Verlag für Geschichte und Politik : R. Oldenbourg Verlag, 1993
Brzezina Maria Stylizacja huculska Kraków: Universitas, 1992
Buber Martin Opowieści chasydów Poznań: W drodze, 1986
Budzińska Magdalena (red.); Sznajderman Monika (red.) Jako dowód i wyraz przyjaźni : reportaże o Pałacu Kultury Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2015
Bukała Anatol (oprac.); Kicak Izabela (oprac.) Historia lokalna na przykładzie Ziemi Nyskiej Nysa: Drukarnia "Sady", 2014
Bukowski Waldemar (red.); Dybaś Bogusław (red.); Noga Zdzisław (red.) Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 5. Cz. B, Faksymilia arkuszy 88-93, 102-108, 118-125, 133-142 Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2014
Bukowski Waldemar (red.); Dybaś Bogusław (red.); Noga Zdzisław (red.) Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 5. Cz. A, Sekcje 88-93, 102-108, 118-125, 133-142 Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2014
Buliński Melchior Monografija miasta Sandomierza : z portretem autora, z widokiem miasta Sandomierza podczas wojny szwedzkiej w roku 1656, według rysunku w dziele Puffendorfa, oraz z 18 innymi drzeworytami Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988
Chmiak Łukasz Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim : szkic do portretu zbiorowego Wrocław: Wydawnictwo Funna, 1999
Chodyła Zbigniew (red.) Eruditio et interpretatio : studia historyczne Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2000
Chomątowska Beata Pałac : biografia intymna Kraków: Wydawnictwo Znak, 2015
Chomicki Piotr; Śledziona Leszek Rozgrywki piłkarskie w Galicji do roku 1914 Mielec: NADA, 2015
Ciechanowicz Jan W kręgu postępowych tradycji Kaunas: "Šviesa", 1987
Conrad Joseph W oczach Zachodu Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1985
Czajka Wojciech (red.) Dzieje Sandomierza. T. 4, 1918-1980. Cz. 1, Sandomierz w latach 1918-1939. Cz. 2, Sandomierz w latach 1939-1945. Cz. 3, Sandomierz w latach 1945-1980 Warszawa ; Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne : Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1994
Czapliński Władysław; Górski Karol Historia Danii Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1965
Czarnecki Witold Kresowe losy Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 1995
Czerepica Walery Związki rewolucjonistów Białorusi i Polski w latach 70-80 XIX wieku Warszawa: PWN, 1985
Czerska Danuta (red.) Poprzez stulecia : księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2000
Daszyński Ignacy Teksty Warszawa: Czytelnik, 1986
Dąbrowski Piotr Studia nad administracją kasztelańską Polski XIII wieku Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2007
Derwich Marek (red.) Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie. 2, Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014
Derwich Marek (red.) Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie. 1, Geneza : kasaty na ziemiach zaborów austriackiego i rosyjskiego Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014
Derwich Marek (red.) Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie. 4, Dokumentacja Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014
Derwich Marek (red.) Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie. 3, Źródła : skutki kasat XVIII i XIX w. : kasata w latach 1954-1956 Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2014
Devosges Cuber Aleksander Głogówek : miasto zabytków Głogówek: Gmina Głogówek : Muzeum Regionalne w Głogówku, 2012
Dohnal Wojciech (red.) Od etnografii wsi do antropologii współczesności : [tom dedykowany pamięci profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin] Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk : Instytut im. Oskara Kolberga, 2014
Dvornik Francis Bizancjum a prymat Rzymu Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1985
Dymmel Piotr (red.); Skupieński Krzysztof (red.); Trelińska Barbara (red.) Drogą historii : studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001
Dziadzia Bogusław Naznaczeni popkulturą : media elektroniczne i przemiany prowincji Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014
Dziewanowski Marian Kamil Aleksander I : car Rosji, król Polski Wrocław: "Atla 2", 2000
Eberhardt Piotr Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku Warszawa: [Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej], 1994
Eksteins Modris Święto wiosny : wielka wojna i narodziny nowego wieku Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996
Eysymontt Danuta; Eysymontt Rafał Przedwojenny Wrocław i Dolny Śląsk : najpiękniejsze fotografie Warszawa: Wydawnictwo RM, 2015
Fedorowicz Wojciech (red.); Snopko Jan (red.) Wojsko, społeczeństwo, historia : prace ofiarowane Profesorowi Mieczysławowi Wrzoskowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin Białystok: Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego, 1995
Figeac Michael (red.) Codzienność dawnej Francji : życie i rzeczy w czasach ancien régime'u Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015
Figura Marek (red.); Kotlarski Grzegorz (red.) Rozumieć Rosję : tropy Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1997
Fijałka Michał 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1986
Franz Maciej (red.); Kościelniak Karol (red.); Pilarczyk Zbigniew (red.) "Migracje podróże w dziejach" : nowożytność : monografia oparta na materiałach z VII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin, 26-28 lipca 2014 Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015
Friedrich Jacek Odbudowa głównego miasta w Gdańsku w latach 1945-1960 Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2015
Frodyma Roman Cmentarze wojenne z I wojny światowej : gawęda przewodnicka. Cz. 1, Okręg I - Nowy Żmigród. Cz. 2, Okręg II - Jasło Krosno: Wydawnictwo Ruthenus, 2015
Geremek Bronisław Litość i szubienica : dzieje nędzy i miłosierdzia Warszawa: Czytelnik, 1989
Gil Grzegorz Upadanie państwa w stosunkach międzynarodowych po zimnej wojnie Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Giza Antoni Narodowe i polityczne dążenia Chorwatów w XIX i na początku XX wieku Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001
Giza Antoni Słowianofile rosyjscy wobec kryzysu bałkańskiego w latach 1875-1878 Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982
Giza Antoni; Leonczyk Sergiusz; Włodarczyk Bolesław Barwy Syberii z daleka i bliska : retrospekcje Wrocław ; Szczecin: Lena ; Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Sybirackich, 2004
Glonek Jiří (red.) Silesia picta : veduty slezských měst a staré mapy Slezska = panoramy miast śląskich i mapy Śląska : katalog výstavy Olomous ; Opole: Vědecká knihovna : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki, 2011
Głogowska Helena Białoruś 1914-1929 : kultura pod presją polityki Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 1996
Głuchowska Lidia [et al.] Bunt, ekspresjonizm, transgraniczna awangarda : prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2015
Godyń Maria Opowieść o utraconej wsi Maniowy Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015
Gostyńska Weronika Stosunki polsko-radzieckie 1918-1919 Warszawa: Książka i Wiedza, 1972
Gregorovius Ferdynand Adolf Historia miasta Rzymu w średniowieczu. Cz. 1 Zgorzelec: Henryk Pietruszczak, 2009
Gregorovius Ferdynand Adolf Historia miasta Rzymu w średniowieczu. Cz. 4 Zgorzelec: Henryk Pietruszczak, 2009
Gregorovius Ferdynand Adolf Historia miasta Rzymu w średniowieczu. Cz. 3 Zgorzelec: Henryk Pietruszczak, 2009
Gregorovius Ferdynand Adolf Historia miasta Rzymu w średniowieczu. Cz. 2 Zgorzelec: Henryk Pietruszczak, 2009
Griekow Boris Walka Rusi o stworzenie własnego państwa Warszawa: Nasza Księgarnia, 1950
Grzegorczyk Lesław Ludzie starego Rzeszowa Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999
Grześkowiak-Krwawicz Anna (red.) Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić : problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w. : praca zbiorowa Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 1995
Gzowska Alicja (red.) Figury retoryczne : warszawska rzeźba architektoniczna 1918-1970 Warszawa: Muzeum Narodowe, 2015
Haftka Mieczysław Zamki krzyżackie : Dzierzgoń-Przezmark-Sztum : szkice z dziejów Gdańsk: Wydawnictwo "Marpress", 2010
Heresch Elisabeth Mikołaj II : "tchórzostwo, kłamstwo i zdrada" : życie i upadek ostatniego cara Rosji Gdynia: Uraeus, 1995
Higersberger Renata (red.) Olga Boznańska (1865-1940) Przewodnik po wystawie Olga Boznańska *1865-1940) : Muzeum narodowe w Warszawie 26 lutego - 2 maja 2015 Warszawa: Muzeum Narodowe, 2015
Horn Maurycy Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnych w latach 1600-1648. Cz. 3, Opór chłopski w dobrach szlacheckich, wystąpienia włościan przeciw obcym panom Warszawa ; Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Ihnatowicz Ireneusz Człowiek, informacja, społeczeństwo Warszawa: Czytelnik, 1989
Inglot Mieczysław Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941 ; Ze Lwowa i o Lwowie : lata sowieckiej okupacji w poezji polskiej : antologia utworów poetyckich w wyborze Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995
Iwanow Mikołaj Pierwszy naród ukarany : Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939 Warszawa ; Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991
Jabłonowski Roman Wspomnienia 1905-1928 Warszawa: PWN, 1962
Jagodzińska Agnieszka (oprac.); Wodziński Marcin (oprac.) "Izraelita" 1866-1915 : wybór źródeł Kraków ; Budapeszt: Wydawnictwo Austeria, 2015
Jakubowska Urszula Mit lwowskiego batiara Warszawa: Wydawnictwo IBL, 1998
Janicki Jerzy Towarzystwo weteranów... Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", 1994
Jankowski Stanisław M. Kwadrans na Zamarstynowie Kraków: Wydawnictwo Zakonu Pijarów, 1995
Jaworski Tomasz Wojna, pokój i religia a ruchy ludnościowe na polskim pograniczu zachodnim w XVII i na początku XVIII w. Zielona Góra: Wydaw. WSP, 1998
Jedlińska Eleonora Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku : splendory Trzeciej Republiki Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, 2015
Kałamajska-Saeed Maria (oprac.) Katedra w Grodnie Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Kasjan Jan Mirosław Siostrzane muzy : studia o literaturze ustnej i pisanej Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1986
Kiec Olgierd Historia protestantyzmu w Poznaniu od XVI do XXI wieku Poznań: Instytut Kultury Popularnej, 2015
Kieniewicz Jan Od ekspansji do dominacji : próba teorii kolonializmu Warszawa: Czytelnik, 1986
Kiryk Feliks (red.) Dzieje Sandomierza. T. 2, XVI-XVIII w. Cz. 2, W czasach stagnacji i upadku. Cz. 3, Sztuka Warszawa ; Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne : Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1993
Kiryk Feliks (red.) Dzieje Sandomierza. T. 2, XVI-XVIII w. Cz. 1, W okresie świetności Warszawa ; Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne : Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1993
Kita Jarosław (red. nauk.); Klempert Mateusz (red. nauk.); Korybut-Marciniak Maria (red. nauk.) "Portret kobiecy" : Polki w realiach epoki. T. 3 Łódź ; Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2014
Kita Jarosław (red. nauk.); Sikorska-Kowalska Marta (red. nauk.) "Portret kobiecy" : Polki w realiach epoki. T. 2 Łódź ; Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2014
Klimecki Michał Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Wschodnią Galicję 1918-1919 r. : aspekty polityczne i wojskowe Warszawa: Wojskowy Instytut Historyczny, 1997
Kłoczowski Jerzy Od pustelni do wspólnoty : grupy zakonne w wielkich religiach świata Warszawa: Czytelnik, 1987
Kłos Stanisław Rzeszów, Głogów Małopolski, Tyczyn, Błażowa i okolice Krosno: Roksana, 1998
Kolenda Zygmunt (red.) Transformacja 1989 : w 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015
Kondraciuk Piotr (red.); Urbański Andrzej (red.) Twierdza Zamość w 350 rocznicę chrztu bojowego : praca zbiorowa towarzysząca wystawie "Twierdza Zamość na tle budownictwa obronnego w Polsce, w 350 rocznicę chrztu bojowego" w Muzeum Arsenał w Zamościu Zamość: Muzeum Okręgowe, 1997
Korusiewicz Andrzej Władysław Cesarski i Królewski Namiestnik : życie i działalność polityczna Andrzeja hrabiego Potockiego Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2008
Korybut-Marciniak Maria (red. nauk.); Zbrzeźniak Marta (red. nauk.) "Portret kobiecy" : Polki w realiach epoki. T. 1 Łódź ; Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2014
Kosman Marceli Na tropach bohaterów "Krzyżaków" Warszawa: Książka i Wiedza, 1995
Kosman Marceli Litauen zwischen Vergangenheit und Gegenwart : Studien zur politischen Kultur. T. 1 Poznań: Wydaw. Naukowe INPiD UAM, 2003
Kosman Marceli Wilno : dawniej i dziś Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1993
Kosztyła Zygmunt Obok Orła znak Pogoni... : powstańcy styczniowi na Białostocczyźnie : praca zbiorowa / Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985
Kotula Franciszek Losy Żydów rzeszowskich 1939-1944 : kronika tamtych dni Rzeszów: Społeczny Komitet Wydania Dzieł Franciszka Kotuli, 1999
Kovács István Honvédek, hírszerzők, légionisták : a szabadságharc lengyel résztvevőinek életrajzi lexikona 1848-1849 Budapest: Magyar Napló, 2015
Kozak Stefan Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści : Bractwo Cyryla i Metodego Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1990
Kozub-Ciembroniewicz Wiesław (oprac.) Academics of Jewish heritage in the modern history of the Jagiellonian University Kraków: Jagiellonian University Press, 2014
Król Marcin (oprac.) Stańczycy : antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1982
Królikowski Bohdan Wśród Sarmatów : Radziwiłłowie i pamiętnikarze Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000
Kruszewska Teresa (oprac.); Markowski Eugeniusz (il.) Historie świeże i niezwyczajne Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961
Krużel Krzysztof Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie : szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w. Cz. 9, I - K Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015
Kucharczyk Grzegorz Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914 Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001
Kula Witold Wokół historii Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988
Kula Witold Miary i ludzie Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970
Kulczykowski Mariusz Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku andrychowskim w XIX wieku Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976
Kurowska Barbara (red.); Łapot-Dzierwa Kinga (red.) Kultura - sztuka - edukacja. T. 1 Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015
Laberschek Jacek; Tunia Krzysztof; Wyżga Mateusz Pod Krakowem : monografia historyczna gminy Michałowice. T. 1, Od schyłku XVIII wieku Kraków: Wydawnictwo "Czuwajmy", 2014
Lange Tadeusz Wojciech Szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1999
Laskowski Andrzej (red.); Staszewski Krzysztof (red.) Pomnik Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie : 1898-1998 Rzeszów: Wydawnictwo Libri Ressovienses, 1998
Leinwand Artur Poseł Herman Lieberman Kraków ; Wrocław: Wydaw. Literackie, 1983
Lenartowicz Światosław Radnicki Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki : Muzeum Narodowe, 2015
Limanowski Bolesław Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983
Lohman Wanda (red.) Adam Krzyżanowski 1873-1963 : materiały z posiedzenia naukowego w dniu 21 czerwca 2013 r. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015
Łaniec Stanisław Życie i walka dwóch wybitnych przywódców powstania styczniowego Olsztyn: nakł. własnym aut., 2009
Łaniec Stanisław Kolej petersbursko-warszawska w powstaniu styczniowym Olsztyn: UWM, 2004
Łukawski Zygmunt Rosja radziecka w okresie rewolucji i wojny domowej 1917 - 1921 Kraków: nakł. Uniwersytet Jagielloński, 1977
Łukawski Zygmunt Ludność polska w Rosji 1863-1914 Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978
Łukawski Zygmunt Polacy w rosyjskim ruchu rewolucyjnym 1894-1907 Warszawa: Książka i Wiedza, 1984
Machul-Telus Beata (red.) Karaimi Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012
Majka Jerzy Strzelcy, kanonierzy, ułani : wojsko w międzywojennym Rzeszowie Rzeszów: Wydawnictwo Libri Ressovienses, 1997
Majka Jerzy Rzeszów podczas I wojny światowej Rzeszów: "Libri Ressovienses", 1998
Malczewski Jan Zamek w Rzeszowie, jego otoczenie i właściciele Rzeszów: Wydawnictwo Libri Ressovienses, 1995
Małecki Jan M. Dzieje Sandomierza. T. 3, 1795-1918 Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne : Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1993
Małowist Marian Tamerlan i jego czasy Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985
Mańkowski Zygmunt W kręgu polskich doświadczeń historycznych XIX i XX w. : studia Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986
Marchi Cesare Wielkie katedry wielcy grzesznicy : diabły, święci, kurtyzany, kupcy i wojownicy w historii 15 europejskich katedr Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen : Wydawnictwo Bellona, 2006
Markiewicz Ryszard Zabawy z prawem autorskim Warszawa: Wolters Kluwer, 2015
Maroszek Józef (oprac.) Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich : Zabłudów : XV-XVIII w. Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW, 1994
Maryjewska Anna (red.) Monety i medale czasów króla Stanisława Augusta : wystawa, 20 listopada 2014 - 20 lutego 2015, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Warszawa: Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum, 2014
Matelski Dariusz Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939 Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 1997
Mączak Antoni Peregrynacje, wojaże, turystyka Warszawa: Czytelnik, 1984
Meisler Frank Zaułkami pamięci : Gdańsk - Londyn - Jaffa Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2014
Mękarska-Kozłowska Barbara Posłannictwo kresowe Lwowa Londyn: Instytut Józefa Piłsudskiego, 1991
Michalska-Bracha Lidia Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2003
Michalski Jerzy (red.) Historia sejmu polskiego. T. 1, Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej Warszawa: PWN, 1984
Michałowska-Barłóg Maria Teresa (red.) Zbigniew Kaja : (1924-1983) Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2013
Mironowicz Antoni Życie monastyczne na Podlasiu Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 1998
Mironowicz Antoni (red. nauk.); Pawluczuk Urszula (red. nauk.); Chomik Piotr (red. nauk.) Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006
Mitzner Piotr Memoriał : droga do Rosji Kraków ; Warszawa: Instytut Książki - Nowaja Polsza, 2015
Morgenbesser Aleksander Wspomnienia z lwowskiego więzienia Warszawa: Semper, 1993
Mroczka Ludwik; Bortnowski Władysław Dwa powstania Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1974
Nicieja Stanisław Sławomir Z Kijowa na Piccadilly : wokół biografii Tadeusza Zabłockiego-Gwasza Opole: Helionia, 1994
Niebelski Eugeniusz (red.) Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006
Nikitorowicz Jerzy Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa Białystok: "Trans Humana" Wydawnictwo Uniwersyteckie, 1995
Nowiński Franciszek Polacy na uniwersytecie petersburskim w latach 1832-1884 Wrocław [etc.]: Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ; Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1986
Ochmański Jerzy Dzieje Rosji do roku 1861 Warszawa ; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Paholkiv Svâtoslav Ukraïns'ka ìntelìgencìâ u Gabsburz'kìj Galičinì : osvìčena verstva j emansipacìâ nacìï L'viv: La "Pìramìda", 2014
Paruch Waldemar Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej : mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1939) Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997
Pelc Martin; Šopák Pavel; Šústková Hana Opava - Vídeň : měšťanská kultura 19. století mezi periférií a centrem Opava: [Slezská univerzita], 2011
Pempel Stanisław Pod znakiem lwa i syreny Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1989
Persowski Franciszek (red.); Kunysz Antoni (red.); Olszak Julian (red.) Tysiąc lat Przemyśla : zarys historyczny. Cz. 2 Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Petrus Jerzy T. (red.) Zbiory wawelskie : nabytki 2015 : katalog wystawy czerwiec - lipiec 2015 Nabytki = acquisitions 2014 Kraków: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, 2015
Piłaszewicz Stanisław Religie Afryki : ewolucja wierzeń rodzimych w kontaktach z islamem i chrześcijaństwem Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992
Podgórski Maciej (red.); Witusik Adam Andrzej (red.) Od Zawiszy do Tarnowskiego : szkice z dziejów epoki jagiellońskiej Lublin: Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego, 1987
Podhorecki Leszek Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII w. Warszawa: Książka i Wiedza, 1987
Podhorodecki Leszek Rapier i koncerz : z dziejów wojen polsko-szwedzkich Warszawa: Książka i Wiedza, 1985
Podhorodecki Leszek Sobiescy herbu Janina Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981
Podhorodecki Leszek Stanisław Żółkiewski Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988
Polian Pavel Wbrew ich woli : historia i geografia migracji przymusowych w Związku Radzieckim Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej, 2015
Poliszczuk Wiktor Akcja "Wisła" : próba oceny Warszawa ; Toronto: Mideo, 1997
Potocki Andrzej Bieszczadzkie losy : Bojkowie i Żydzi Rzeszów ; Krosno: Oficyna Wydawnicza "Apla", 2000
Półćwiartek Józef (red.) Sąsiedztwo : osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997
Prus Edward Stepan Bandera (1909-1959) : symbol zbrodni i okrucieństwa Wrocław: "Nortom", 2004
Rapoport Jakow Sprawa lekarzy kremlowskich Warszawa: Wydawnictwa Alfa, 1990
Rechowicz Henryk Wojewoda śląski dr Michał Grażyński Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1988
Romanow Michajłowicz Aleksander Koniec dynastii : księga wspomnień Białystok: Wydawnictwo "Łuk", 1995
Róziewicz Jerzy Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725-1918) Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984
Rubacha Jarosław Bułgarski sen o Bizancjum : polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878-1913 Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2004
Rudzki Edward Europejska porcelana osiemnastowieczna Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981
Rutkowski Jan Wokół teorii ustroju feudalnego : prace historyczne Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982
Sadowski Lesław Polska inteligencja prowincjonalna i jej ideowe dylematy na przełomie XIX i XX wieku : (na przykładzie guberni łomżyńskiej, suwalskiej i Białegostoku) Warszawa: PWN, 1988
Salamon-Radecka Agnieszka Bunt, ekspresjonizm, transgraniczna awangarda : prace z berlińskiej kolekcji prof. Stanisława Karola Kubickiego Poznań: Muzeum Narodowe, 2015
Samusik Katarzyna; Samusik Jerzy Pałace i dwory Białostocczyzny Białystok: "Orthdruk", 1998
Schubert Zdzisław (oprac.) Hubert Hilscher : Muzeum Plakatu w Wilanowie 2015 Warszawa: Muzeum Narodowe, 2015
Sepioł Janusz Architekci i historia Kraków: Universitas, 2015
Sindetskaja Natalia Polsko-estońskie stosunki kulturalne w latach 1918-1939 Tallin: [s. n.], 2008
Siwicki Mikołaj Dzieje konfliktów polsko-ukraińskich. T. 1 Warszawa: nakł. autora, 1992
Smoleński Władysław Szkoły historyczne w Polsce Wrocław ; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; De Agostini Polska, 2006
Smołka Jan Przemyśl pod sowiecką okupacją : wspomnienia z lat 1939 - 1941 Przemyśl: Wydawnictwo Naukowe TPN, 1999
Sobieski Jakub Peregrynacja po Europie (1607-1613) ; Droga do Baden (1638) Wrocław ; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; De Agostini Polska, 2005
Sowa Jan (red.) Majątek : zbiór tekstów Warszawa: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, 2015
Sroka Stanisław Z dziejów stosunków polsko-węgierskich w późnym średniowieczu : szkice Kraków: Universitas, 1995
Stempowski Jerzy W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie ; Listy o Ukrainie Warszawa: "LNB", 1993
Stiepniak-Krawczyński Siergiej Rosja podziemna Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1960
Stobiecki Rafał Klio na wygnaniu : z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005
Stolarczyk Marian Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Brzesku (1892-2003) Brzesko: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku, 2003
Stolicki Jarosław (oprac.) Akta sejmiku podolskiego in hostico 1672-1698 Kraków: Wydaw. Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2002
Sudjic Deyan Kompleks gmachu : architektura władzy Warszawa: Centrum Architektury, 2015
Sudolski Zbigniew Jeremi : opowieść biograficzna o Kornelu Ujejskim Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
Sully Melanie (oprac.) Governance and participation : the Black Sea Vienna: Institute for Go-Governance, 2015
Sycz Mirosław Spółdzielczość ukraińska w Galicji w okresie II wojny światowej Warszawa: Pracownia Wydawnicza, 1997
Szczerski Andrzej Cztery nowoczesności : teksty o literaturze i architekturze polskiej XX wieku Kraków: Studio Wydawnicze DodoEditor, 2015
Szczygieł Bogdan Mnisi w szafranowych szatach Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983
Szolginia Witold (oprac.) Na Wesołej Lwowskiej Fali [Warszawa]: Polonia, 1991
Szujski Józef O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki : rozprawy i artykuły Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991
Takács Gábor Műgyűjtők magyarországon a 18. század végétől a 21. század elejéig : bibliográfiai lexikon Art collectors in Hungary from the late 18th to the early 21st century : a bibliographic dictionary Budapest: Kieselbach Galéria és Aukciósház, 2012
Tanty Mieczysław Rosja wobec wojen bałkańskich 1912-1913 roku Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
Tanty Mieczysław Bałkany w XX wieku : dzieje polityczne Warszawa: Książka i Wiedza, 2003
Tarasiuk Agnieszka (oprac.); Janiszewska Aleksandra (oprac.) Skontrum w Muzeum Rzeźby Warszawa: Muzeum Narodowe, 2013
Tarnowski Stanisław Zygmunt Krasiński Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2014
Tazbir Janusz Świat panów Pasków : eseje i studia Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1986
Tomicki Jan (red.) Polska Odrodzona 1918-1939 : państwo, społeczeństwo, kultura Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982
Traba Robert (red.); Thünemann Holger (red.) Myślenie historyczne. Cz. 1, Jörn Rüsen : Nadawanie historycznego sensu Poznań: Wydawnictwo Naukowe Innowacje, 2015
Traba Robert (red.); Thünemann Holger (red.) Myślenie historyczne. Cz. 2, Świadomość i kultura historyczna Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015
Trawkowski Stanisław (red.) Dzieje Sandomierza. T. 1, Średniowiecze Warszawa ; Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne : Oficyna Wydawnicza "Turpress", 1993
Trepka Andrzej Benedykt Dybowski Katowice: Wydaw. "Śląsk", 1979
Ulewicz Tadeusz Iter Romano-Italicum Polonorum : czyli o związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1999
Váňa Zdeněk Świat dawnych Słowian Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985
Wagner Marek Wojna polsko-turecka w latach 1672-1676. T. 1 Zabrze: Wydawnictwo Inforteditions, 2009
Walichnowski Tadeusz ZSRR - rozwój i międzynarodowe znaczenie Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
Walichnowski Tadeusz (red.) Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945 : przegląd piśmiennictwa Warszawa: PWN, 1989
Wasilewski Andrzej Jacy jesteśmy Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1980
Wasilewski Tadeusz Ostatni Waza na polskim tronie Katowice: Wydaw. "Śląsk", 1984
Wilk Marian Moskwa poprzez wieki Warszawa: Książka i Wiedza, 1978
Wilk Marian Młode pokolenie w ZSRR : (1917-1927) Warszawa: Książka i Wiedza, 1987
Wilk Marian Człowiek i stal : radzieckie przeobrażenia 1928-1941 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988
Wilk Marian Rok 1917 w Rosji Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983
Wilk Marian Od Petersburga do Leningradu Warszawa: Książka i Wiedza, 1980
Wilska Małgorzata Błazen na dworze Jagiellonów Warszawa: Wydaw. Neriton : Instytut Historii PAN, 1998
Wisner Henryk Z historii stosunków kulturalnych polsko-radzieckich 1919-1939 Warszawa: IKS PAN, 1987
Wituch Tomasz Garibaldi Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1983
Wojciechowski Mieczysław (red.); Schattkowsky Ralph (red.) Regiony pograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI-XX wieku : społeczeństwo - gospodarka - polityka : zbiór studiów Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996
Wróblewski Wiesław (red.) Działania militarne w Polsce południowo-wschodniej Warszawa: Wydaw. Comandor, 2000
Wydrzyński Andrzej Umarli rzucają cień Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1973
Wysocki Jacek (red.) Konserwacja zapobiegawcza środowiska. 2, Krajobraz kulturowy Warszawa ; Zielona Góra: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Fundacja Archeologiczna. Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 2014
Yoors Jan Cyganie Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1973
Zalewski Zygmunt Stefan Dardanele i Gallipoli w polityce i strategii mocarstw europejskich podczas I wojny światowej Olsztyn: Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001
Zdrada Jerzy Zmierzch Czartoryskich Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969
Zgórniak Marian Europa w przededniu wojny : sytuacja militarna w latach 1938-1939 Kraków: Księgarnia Akademicka, 1993
Zieliński Stanisław Spirytus z tureckim pieprzem Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1974
Zieliński Zygmunt Katolicka mniejszość niemiecka w Wielkopolsce i na Pomorzu 1918-1939 Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2001
Żeberek Gerard Początki ruchu socjaldemokratycznego w Kijowie w latach 1889-1903 Kraków: Wydaw. Literackie, 1981
Żenkiewicz Jerzy Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001
Żochowski Stanisław Unia Brzeska w Polsce XVII wieku : monografia ks. Cypriana Żochowskiego metropolity całej Rusi i arcybiskupa Płockiego (1635-1693) Brisbane ; Londyn: Poets and Painters Press, 1988