International Cultural Centre Library - List of acquisitions - August 2015

Serials

Title Number Place of issue/Publisher
Almanach Karaimski Vol. 3 (2014); Vol. 2 (2013); Vol. 1 (2007) Wrocław: Bitik, 2007
Cenne, Bezcenne, Utracone 1-2 (82-83) Wrocław: Bitik, 2007
CzasyPismo : o historii Górnego Śląska 2 (6); 1; 1 (5); 2 (4); 1 (3) Wrocław: Bitik, 2007
Kunstchronik Jg. 68, H. 8 Monachium: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2015
Kurier Galicyjski nr 14-15 Ivano-Frankivsk: Mirosław Rowicki, 2015
Midrasz : pismo żydowskie nr 4 (186) Warszawa: Stowarzyszenie Midrasz, 2015
Mówią Wieki nr 8 (667) Warszawa: Bellona
Ochrona Zabytków 1 Warszawa: Bellona
Quart : kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego 2(36)2015 Wrocław: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015
Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie T. 7 2014 Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2014
Sowiniec nr 44, nr 45 Kraków: Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2013
Spotkania z Zabytkami nr 7-8 (341-342) Warszawa: Fundacja HEREDITAS, 2015
Wallonie Bruxelles W+B WAB Summer; 128 Bruxelles: Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie
Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego 6; 5 Bruxelles: Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie
Život č.8 Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015