International Cultural Centre Library - List of acquisitions - December 2015

Monographs

Author/Editor Title Place of issue/Publisher/Date
Einsichten. 01 : vom Schwinden der Erinnerung = fading memories = zanikające wspomnienia : Weissenohe 2015 Einsichten. 01 : fading memories Kraków: Fundacja Transporter Kultury, 2015
Art Naif Festiwal : VII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Naiwnej w Polsce, Katowice, 13.06.-14.08.2014 r. = Art Naif Festiwal : 7th International Festival of Art Naïf in Poland, Jun. 13 - Aug. 14.2014, Katowice Kielce: New Fine-Grain, 2014
Zarządzanie światowym dziedzictwem kulturowym Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2015
Rest-Art-Work Kraków 2014 Polsko-niemiecki projekt artystyczny Rest-Art-Work = Polnisch-Deutsches Kunstprojekt Rest-Art-Work Kraków: Dom Norymberski : Fundacja Transportu Kultury, 2014
I Śląski Przegląd Sztuki Artystów Intuicyjnych "Artisma" 13.09-31.10.2013 [Katowice]: [Galeria Szyb Wilson : Fundacja Eko-Art Silesia], [2013]
Nowe pokolenie konserwatorów krakowskich (II) = A new generation of Cracovian art restorers Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2015
Art Naif Festiwal : VI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Naiwnej w Polsce, Katowice, 14.06.-14.08.2013 r. = Art Naif Festiwal : 6th International Festival of Art Naïf in Poland, Jun. 14 - Aug. 14.2013, Katowice Kielce: New Fine-Grain, 2013
II Śląski Przegląd Sztuki Artystów Intuicyjnych "Artisma" 12.09-26.10.2014 [Katowice]: [Galeria Szyb Wilson : Fundacja Eko-Art Silesia], [2014]
Transfer sztuki = Kunst transfer = Art transfer : [Róża Kordos, Albert Oszek, Dorothee Schäfer, Uwe Siemnes, Jerzy Truszkowski, Kristine Tusiashvili, Graeme Vaughan, Dobrochna Wojda] ARTtransfer Katowice: Fundacja Galeria Hyperion, [2014]
Bania Zbigniew [et al.] Sztuka polska. 5, Późny barok, rokoko, klasycyzm (XVIII wiek) Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2016
Barwiński Eugeniusz Zygmunt Kaczkowski w świetle prawdy (1863-1871) : z tajnych aktów B. Austryackiego Ministerstwa Policyi Lwów: H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Ska, 1920
Bąkowski Klemens Historya Krakowa w zarysie Kraków: nakł. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 1898
Biernat Marcin [et al.] Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T. 23 Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Ceklarz Katarzyna (red.); Masłowiec Justyna (red.) Kultura ludowa Górali Kliszczackich : praca zbiorowa Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2015
Centek Jarosław Korpus Gwardii w bitwie pod Gorlicami Warszawa: Wydawnictwo Tetragon, 2015
Chamera-Nowak Agnieszka (red.); Jarosz Dariusz (red.) Na co dzień i od święta : książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015
Cudowska Agata (red.) Kierunki rozwoju edukacji : w zmieniającej się przestrzeni społecznej : Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu Białystok: Trans Humana, 2011
Dobosz Piotr Systemy prawne ochrony zabytków z perspektywami teorii prawa administracyjnego = Legal systems governing the protection of monuments in view of the theory of administrative law Kraków: Studio Cubus, 2015
Dobosz Piotr (red.); Szepelak Katarzyna (red.); Górny Witold (red.) Dziedzictwo, dobra kultury, zabytki, ochrona i opieka w prawie : praca zbiorowa Kraków: Studio Cubus, 2015
Fast Piotr (red.) Sosnowiec : problemy ekologii, socjologii, historii i kultury : materiały konferencji zorganizowanej przez Zarząd Miasta Sosnowca i Uniwersytet Śląski w ramach obchodów 90-lecia nadania praw miejskich Sosnowcowi 23-24 maja 1992 Sosnowiec: Urząd Miejski, 1992
Flandrin Jean-Louis Historia rodziny Warszawa: Volumen : Liga Republikańska, 1998
Gawin Magdalena Spór o równouprawnienie kobiet (1864-1919) Warszawa: Instytut Historii PAN : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wydawnictwo Neriton, 2015
Gontarek Alicja Żydzi Mińska Mazowieckiego w latach 1918-1939 Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Grzeloński Bogdan Ameryka w pamiętnikach Polaków : antologia Warszawa: "Interpress", 1988
Hetmańczyk Janusz Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka Dobieszowice: Stowarzyszenie "Brynica" ; "Weber HG", 2015
Homola-Skąpska Irena; Łopuszański Bolesław Kapitan i dwie panny : krakowskie pamiętniki z XIX wieku Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980
Jełowicki Aleksander Moje wspomnienia : 1804-1831-1838 Lwów: Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1933
Karpińska Marta Wacław Nowakowski Kraków: Instytut Architektury, 2015
Klimczyk Wojciech Wirus mobilizacji : taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455-1795). T. 1, Dworskie kroki Kraków: TAiWPN Universitas, 2015
Klimczyk Wojciech Wirus mobilizacji : taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455-1795). T. 2, Mieszczańskie gesty Kraków: TAiWPN Universitas, 2015
Kociuba Maciej T. (red.) Obrazy i poznanie Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Kocój Henryk Konstytucja 3 maja w relacjach posła pruskiego Augusta Fryderyka Ferdynanda Goltza : wybór Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999
Kocój Henryk Upadek Konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłem pruskim w Warszawie Girolamo Lucchesinim : depesze Fryderyka Wilhelma II od listopada 1791 r. do sierpnia 1792 r. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002
Kocój Henryk Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholtza o insurekcji kościuszkowskiej : z Warszawy, Łowicza i Wrocławia Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004
Kocój Henryk Konstytucja 3 maja w świetle relacji posła austriackiego Benedykta de Cachégo : wybór Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000
Kostenko Anna Anna Kostenko : malarstwo : wystawa Pałac Sztuki TPSP w Krakowie czerwiec 1998 = painting : [exhibiton the Palace of Art the Society of the Friends of Fine Arts in Krakow] Kraków: Lettra-Graphic, 1998
Kozień Monika (red.); Miskowiec Marta (red.); Pankiewicz Agata (red.) Hawaikum : w poszukiwaniu istoty piękna Wołowiec ; Kraków: Wydawnictwo Czarne [etc.], 2015
Kryciński Stanisław Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat Rzeszów: Wydawnictwo Libra PL, 2016
Kwiatkowski Krzysztof Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230-1525 : korporacja, jej pruskie władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Le Corbusier Urbanistyka Warszawa: Fundacja Centrum Architektury, 2015
Lubieniecka Małgorzata Nauczanie muzyki w klasztorach krakowskich w dobie autonomii galicyjskiej (1867-1918) Kraków: Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015
Ludendorff Erich Moje wojenne wspomnienia. Cz. 1, 1914-1916 Warszawa: Wydawnictwo Tetragon, 2014
Ludendorff Erich Moje wojenne wspomnienia. Cz. 2, 1916-1917 Warszawa: Wydawnictwo Tetragon, 2015
Maciejowski Wojciech (red.) Monografia gminy Sułoszowa Kraków: Centrum Kultury w Sułoszowej : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagiellońskiego, 2014
Maluśkiewicz Piotr; Wałkowski Jacek Człuchów i okolice : przewodnik Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1977
Malý František; Doubek Otakar Trojské pohledy : 1898-1945 Praha: Městská část Praha - Troja : Nadace Quido Schwanka - Troja, město v zeleni, 2009
Mikietyńska Piotr Niemiecka droga ku Mitteleuropie : polityka II Rzeszy wobec Królestwa Polskiego (1914-1916) Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2009
Morelowski Julian Rzut oka na stan więzień w Austryi i wnioski reformy ze szczególnym uwzględnieniem Galicyi Kraków: w Drukarni "czasu" Fr. Kluczyckiego i sp. pod zarządem Łakocińskiego, 1884
Nierenberg Bogusław (red.); Batko Roman (red.); Sułkowski Łukasz (red.) Zarządzanie humanistyczne Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
Nowak Andrzej Dzieje Polski. T. 2, 1202-1340 : od rozbicia do nowej Polski Kraków: Biały Kruk, 2015
Petryka Paweł Polska Ludowa - prawdy niechciane Kraków ; Włocławek: Fundacja "Samotna Mama", 2015
Podlecki Janusz Wieliczka - historic salt mine Cracow: Publishing House "Karpaty" - Andrzej Łączyński, 2007
Popiołek Bożena (red.); Chłosta-Sikorska Agnieszka (red.); Gadocha Marcin (red.) Kobieta i mężczyzna : jedna przestrzeń - dwa światy Wydawnictwo DiG: Warszawa, 2015
Purchla Jacek (red.); Sepioł Janusz (red.) Form follows freedom : architektura dla kultury w Polsce 2000+ Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015
Putek Józef Mroki średniowiecza : obyczaje, przesądy, fanatyzm i okrucieństwa w dawnej Polsce : klątwy, tumulty, kacerze, czarownice, tortury, kaźń, rządcy sumień, pacyfikacje, truciciele ciał i dusz Kraków: nakł. autora, 1938
Rachleff Owen S. Okultyzm w sztuce Warszawa: Penta, 1993
Rafacz Józef Dzieje i ustrój Podhala Nowotarskiego za czasów dawnej Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa: Wydaw. Kasy im. Mianowskiego - Instytutu Popierania Nauki, 1935
Rąkowski Grzegorz Suwalski Park Krajobrazowy : przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1989
Rogóż Jan Portrety ulic Krakowa Kraków: Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe "Kraków", 2015
Samusik Katarzyna; Samusik Jerzy Dwory i pałace Polski północno-wschodniej Białystok: Fundacja Sąsiedzi, 2015
Šemšučenko Û. S. (red.) Flagman ukraïns'koï ûridičnoï nauki : do 60-rìččâ Institutu deržavi ì prava ìm. V. M. Korec'kogo NAN Ukraϊni 1949-2009 Kiïv: TOV "Vidavnictvo "Ûridična dumka", 2009
Siudmak Wojciech Siudmak Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2015
Smolka Franciszek Jan Dziennik Franciszka Smolki : 1848-1849 w listach do żony Warszawa: nakład Gebethnera i Wolffa, 1913
Sołtysik Marek Pracownie po umarłych artystach : najnowsze obrazy i wiersze, stare rękopisy Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2015
Szczecińska-Musielak Ewa Przemiany przestrzeni miejskiej Belfastu : między konfliktem etnicznym a procesem pokojowym Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015
Szczupak Adam Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny światowej Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2015
Szeremietiew Romuald Siła złego... : Niemcy-Polska-Rosja Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2015
Szydłowski Stefan Wojciech Fangor : 3 wymiary : retrospektywa = 3 dimensions : a retrospective Orońsko: Centrum Rzeźby Polskiej, 2015
Tabisz Stanisław; Drewiński Lex Władysław Pluta : sześćdziesiąt plus pięć plakatów 2010-2014 = sixty plus five posters 2010-2014 60 + 5 Kraków: Wydawnictwo ASP im. Jana Matejki, 2014
Theweleit Klaus Męskie fantazje. T. 1 Kobiety, strumienie, ciała historia. T. 2, Męskie ciała, przyczynek do psychoanalizy białego terroru Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Tokarz Wacław Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783 Galicja w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783 Kraków: Akademia Umiejętności, 1909
Tymieniecki Kazimierz Dzieje Niemiec do początku ery nowożytnej Poznań: Instytut Zachodni, 1948
Urbańczyk Przemysław Zanim Polska została Polską Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
Varbanova Lidia Zarządzanie strategiczne w kulturze Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015
Wasilewski Leon Dzieje męczeńskie Podlasia i Chełmszczyzny Kraków: nakł. Centralnego Biura Wydawnictw N. K. N., 1916
Wiernicka Violetta Prawosławni w Łodzi Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2015
Wittyg Wiktor Ex-libris'y bibliotek polskich XVII i XVIII wieku Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1974
Wittyg Wiktor Ex-libris'y bibliotek polskich : XVI- XX wiek. [2] Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1974
Włodek Przemysław Lwów. Cz. 3, Śródmieście Wschodnie [Kraków]: [Wydawnictwo Kresów Wschodnich], 2015
Wojnarowicz Stanisława (red.); Kasperek Bogusław Biblioteka w czasie, czas w bibliotece. T. 2, Współczesność : materiały konferencyjne Lublin 25-26 września 2014 Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Wojnarowicz Stanisława (red.); Kasperek Bogusław (red.) Biblioteka w czasie, czas w bibliotece. T. 1, Przez dzieje ku współczesności : materiały konferencyjne Lublin 25-26 września 2014 Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Wolińska Teresa (red.); Filipoczak Paweł (red.) Bizancjum i arabowie : spotkanie cywilizacji VI-VIII wiek Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Woolf Virginia Eseje wybrane Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2015
Zawada Dariusz Miasto jako produkt skumulowany Warszawa: CeDeWu, 2016
Zawadzki Władysław Dziennikarstwo w Galicji w roku 1848 : dalszy ustęp z pamiętników Władysława Zawadzkiego Lwów: nakł. Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, 1878
Ziemba Antoni Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. T. 3, Wspólnota rzeczy : sztuka niderlandzka i północnoeuropejska 1380-1520 Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
Ziembicka Barbara Mój Andersen Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2015
Ziębińska-Witek Anna (red.); Żuk Grzegorz (red.) Muzea w kulturze współczesnej Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Żurek Dorota Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa średniowiecznego i nowożytnego Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015