Program
A-
A+
Blok I: kultura i dziedzictwo (56 godzin)

Państwo wobec dziedzictwa
Międzynarodowe uwarunkowania ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
Dziedzictwo niechciane – wybrane zagadnienia z zakresu historii sztuki
Historia doktryn artystycznych i konserwatorskich
Teoria i metodologia konserwacji zabytków w Polsce
Teoria i metodologia prac archeologicznych w Polsce

Blok II: prawne i finansowe aspekty zarządzania dziedzictwem (52 godziny)

Podstawy prawne i organizacyjne dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego
w Polsce
Prawo autorskie
Restytucja dóbr kultury
Finansowanie zadań w sektorze kultury
Współczesne funkcjonowanie rynku dzieł sztuki w Polsce
Spotkania z przedstawicielami wybranych instytucji kultury

Blok III: działalność instytucji kultury, marketing i promocja dziedzictwa kulturowego (58 godzin)

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania działalności muzeów i instytucji kultury w Polsce
Muzeologia i kolekcjonerstwo
Programy edukacyjne w działalności instytucji kultury
Marketing obiektów dziedzictwa kulturowego
Public relations w instytucjach kultury
Nowe media i promocja dziedzictwa kulturowego
Dziedzictwo a turystyka

Blok IV: zarządzanie instytucjami, rachunkowość i finanse (44 godziny)

Podstawy organizacji i zarządzania w instytucji publicznej
Działalność kulturalna w świetle polskiego prawa
Finanse publiczne
Zamówienia publiczne
Zarządzanie strategiczne w instytucji kultury (audyt i kontrola zarządcza)

Blok V: samorząd terytorialny, administracja publiczna, planowanie przestrzenne (36 godzin)

Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kultury i sztuki
Praktyczne zastosowanie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przez organy administracji publicznej
Rola planowania przestrzennego i inwestycji budowlanych w procesie ochrony krajobrazu kulturowego
Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i finansowanie prac konserwatorskich

Blok VI: seminarium dyplomowe (30 godzin)

Blok VII: warsztaty z zakresu zarządzania instytucjami kultury (18 godzin)

Blok VIII: warsztaty z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym (40 godzin)

 
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka