Articles
A-
A+

 Jacek PurchlaThe Architecture of the Third Reich in Cracow – a Dissonant Heritage? http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-riha-77095-71709

 Justyna Balisz-SchmelzStrach przed bliskim Innym. Czy w powojennej historii sztuki niemieckiej jest miejsce na "funkcjonariuszy państwowych"?  http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-riha-76081-69847

 Justyna Balisz-SchmelzTerrified by the Close Other. Is the Postwar History of German Art Ready to Embrace "State Functionaries"? http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-riha-76082-69849 

 Juliusz Raczkowski, Losy średniowiecznego wyposażenia kościoła toruńskich franciszkanów w czasach Reformacji (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-riha-76308-70096

 Juliusz Raczkowski, History of the Medieval Furnishings of the Franciscan Church in Toruń during the Reformation Period (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-riha-76310-70095

 Agata WójcikParafrazy biedermeieru w meblarstwie polskim początku XX wieku i w dwudziestoleciu międzywojennym (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-riha-76298-70079

 Agata WójcikParaphrases of Biedermeier in Polish Furniture Designs in the Early Twentieth Century and Interwar Years (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-riha-76297-70076

 Małgorzata OmilanowskaPrivate Gardens of the Tyszkiewiczs, Bnińskis, and the Potulickis Designed by Édouard André in Poland and Lithuania http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-riha-69969-63313

 Mikołaj Getka-KenigPubliczna komemoracja, nowoczesna tożsamość narodowa i kryzys klasycyzmu – przypadek „wskrzeszonej” Polski na początku XIX wieku (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2019080511011018574829 

 Mikołaj Getka-KenigPublic Commemoration, Modern National Identity and the Crisis of Neoclassicism – The Case of Early Nineteenth-Century 'Resurrected' Poland (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2019080511052215831424 

 Gytis OržikauskasIrrational Artistic Ideas of the First Half of the 20th Century as an Inspiration for the Architecture of the Later 20th and Early 21st Centuries http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2019012310221305700678

 Katarzyna JagodzińskaEkspansja muzeów w Europie Środkowej? (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201507084528 

 Katarzyna JagodzińskaExpansion of museums in Central Europe? (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201508272306

 Maria PoprzęckaA picture behind Glass http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2010041625 

 Agata Wójcik, Jean-Léon Gérôme i Stanisław Chlebowski. Dzieje przyjaźni (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201101059384

 Agata WójcikJean-Léon Gérôme and Stanisław Chlebowski: The Story of a Friendship (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201101059391

 Kamila KłudkiewiczKolekcjoner na rozdrożach. Jan Działyński i kórnicka kolekcja dzieł sztuki w drugiej połowie XIX wieku – ekspozycja pomiędzy romantycznym duchem patriotyzmu a nowoczesnym ujęciem naukowym (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201106083762

 Kamila KłudkiewiczCollector at the Crossroads. Jan Działyński and the Kórnik Collection of Works of Art in the Second Half of the 19th Century: An Exhibition between the Romantic Spirit of Patriotism and a Modern Scientific Approach (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201106083779 

 Katarzyna JagodzińskaMuzeum otwarte na ulicę (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201108023770

 Katarzyna JagodzińskaA Museum Open to the Street (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201108023760

 Dorota Sieroń-GalusekJózef Czapski – o uczeniu się i nauczaniu (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201111072009

 Dorota Sieroń-GalusekJózef Czapski – about learning and teaching art (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201111072015

 Maria Hussakowska-SzyszkoLabyrinth – fragments. Robert Morris and his installation for ms² Łódź 2010 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201112191060

 Agata WójcikAdolf Sandoz – malarz orientalista w Algierii (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201704261889

 Agata WójcikAdolf Sandoz, an Orientalist Painter in Algeria (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201704261898

 Michał HaakeThe symbolism of “Adam Asnyk with Muse” by Jacek Malczewski http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201208016708

 Marek ZgórniakPolscy uczniowie Académie Julian do roku 1919 (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201209274341

 Marek ZgórniakPolish students at the Académie Julian until 1919 (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201209274356

 Anna BednarekFotografia na rynku aukcyjnym w Polsce (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201211267199

 Anna BednarekPhotography at the Polish auction market (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201211267217

 Liliana Krantz-DomasłowskaMiasta podwójne w państwie krzyżackim – przykład Torunia (Polish  version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2013041713418

 Liliana Krantz-DomasłowskaDouble cities in the Teutonic state on the example of Toruń (English  version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2013041713422

 Wojciech SzymańskiWszystko o Ewie. Eva Hesse i postminimalistyczna ironia romantyczna (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2014062622497

 Wojciech SzymańskiAll about Eve. Eva Hesse and the Post-Minimalist Romantic Irony (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2014062622574 

 Volodymyr HuculObraz Bitwa pod Orszą – propaganda dworska czy epos rycerski? (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2014090414996

 Volodymyr Hucul, The Battle of Orsha – court propaganda or chivalric epic? (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2014090415000
 


Special Issue Contemporary Art and Memory

(Part I, December 2014)DOI: https://doi.org/10.11588/riha.2014.3

 Maria Poprzęcka, Przedmowa: Nie-pamięć (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2015012918803

 Maria Poprzęcka, Foreword: Non-memory (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:16-riha-70155-63504

 Luiza NaderWunderblock Strzemińskiego. Pamięci przyjaciół – Żydów (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2015012918838

 Luiza NaderStrzemiński's Wunderblock. In Memory of Friends – Jews (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2015012918867

 Katarzyna Uchowicz, Czytanie Muranowa. Pamięć miejsca / pamięć architekta. Komentarz do powojennej twórczości Bohdana Lacherta (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2015012918849

 Katarzyna UchowiczReading Muranów. Memory of a place / memory of an architect. Commentary on the postwar work of Bohdan Lachert (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2015012918870

 Janusz AntosPoznanie poprzez montaż oraz mechanizmy pamięci indywidualnej w sztuce Bogusława Bachorczyka na przykładzie mieszkania-pracowni artysty (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2015012918907

 Janusz AntosCognition through montage and mechanisms of individual memory in Bogusław Bachorczyk's art on the example of the artist's apartment-studio (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2015012918910

 Roma Sendyka, Podróż, cudze cierpienie i doświadczenie historyczne: Susan Silas (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2015012918937

 Roma SendykaA Journey, the Pain of Others, and Historical Experience: Susan Silas (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2015012918946

 Filip LipińskiFiguracje pamięci w wirtualnym polu (historii) sztuki (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2015012918956

 Filip LipińskiFigurations of memory in the virtual field of art (history) (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2015012918964

 

(Part II, June 2015)DOI: https://doi.org/10.11588/riha.2015.1

 Wojciech SzymańskiMiejsce pamięci – pomnik – anty-pomnik. Artystyczne strategie upamiętniania na terenie krakowskiego Podgórza (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201507084531 

 Wojciech SzymańskiA place of memory – monument – counter-monument. Artistic strategies of commemoration in Krakow's district of Podgórze (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201508272291

 Maciej SawickiMiędzy pamięcią a zapomnieniem Shoah. Problem estetycznej neutralizacji przeszłości w myśleniu historycznym Saula Friedländera (Polish version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201507084547

 Maciej SawickiBetween Memory and Oblivion of the Shoah. The Problem of Aesthetic Neutralization of the Past in Saul Friedländer's Historical Thinking (English version) http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-201508272289

×
added to cart:

continue shopping go to cart