Virtual reading room
A-
A+
 1. Malczewska, J.: Miasta w dolnym biegu Wisłoki w województwie sandomierskim : o średniowiecznym pochodzeniu do połowy XVII wieku. Kraków ; Rzeszów 2017
 2. Domena publiczna w instytucjach dziedzictwa : instrukcja. Warszawa 2016
 3. Efekt ekranu. Warszawa 2017
 4. The Metropolitan Museum of Art books with full texts online
 5. Ustawa o rewitalizacji: komentarz. T. 1
 6. Szmygin, B.: Światowe dziedzictwo kultury UNESCO - charakterystyka, metodologia, zarządzanie. Warszawa ; Lublin 2016
 7. Gibała-Kapecka, B., Braun, M., Czudak, M., Salerno-Kochan, R., Smoła, Ł., Dąbrowska, D.: Projektowanie ubioru. Kraków 2018
 8. Kaczmarek, Ł.: Józef Budzisz - błękitny żołnierz niepodległości i jego przygoda z archeologią. Warszawa 2020
 9. Czyż, A. S., Gutowski, B. (red.): Cmentarze dawnego powiatu tarnopolskiego : kaplice, grobowce i nagrobki z inskrypcjami zapisanymi w alfabecie łacińskim (1800-1945). T. 2. Kraków 2019
 10. Adamowski, J.,  Smyk, K. (red.): Niematerialne dziedzictwo kulturowe : źródła - wartości - ochrona. Lublin ; Warszawa, 2013.
 11. Wysocka, A., Łbik, L., Strauss, Krystian (red.): Miejsca pamięci w przestrzeni miasta w XIX i XX wieku. Bydgoszcz, 2019.
 12. Łbik, L., Strauss, K., Wysocka, A. (red.): Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX wieku. Bydgoszcz, 2018.
 13. Wysocka, A., Derkowska-Kostkowska, B., Łbik, L. (red.): Architektura sakralna XIX i pierwszej połowy XX wieku. Bydgoszcz, 2017.
 14. Ilczuk, D., Ratajski, S. (red.): Edukacja poprzez kulturę : kreatywność i innowacyjność. Warszawa, 2011.
 15. Nikžentaitis, A. Kopczyński, M.: Dialog kultur pamięci w regionie ULB. Warszawa, 2014.
 16. Rottermund, A. (red.): Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe : materiały pokonferencyjne. Warszawa, 2014.
 17. Kolbiarz, A. (red.): Rzeźba barokowa na Dolnym śląsku w 2. połowie XVII w. Katowice, 2020.
 18. Krasnowolski, B., Hołda R.: Nad Dłubnią : monografia gminy Michałowice : układy przestrzenne, architektura, sztuka i etnografia. T. 3. Michałowice, 2019.
 19. Meus, K., Chorązki, M.: Na granicy : monografia historyczna gminy Michałowice. T. 2, Od schyłku XVIII wieku do 1949 roku. Michałowice 2018.
 20. Klaś, J.: Nowa Huta : architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku. Kraków, 2010.
 21. Studnik-Wójcikowska, B., Moysiyenko, I. I.: Kurhany na "Dzikich Polach" - dziedzictwo kultury i ostoja ukraińskiego stepu. Warszawa, 2012.
 22. Schreiber, H.: Koncepcja "sztuki prymitywnej" : odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu. Warszawa, 2012.
 23. Drapella-Hermansdorfer, A., Mycak, O., Surma, M.: Krajobrazy Europy : krajobraz jako wyraz idei i wartości. Wrocław, 2019
 24. Michalski, M.: Gematria, geometria i inne fenomeny w architekturze judaizmu. Wrocław, 2020.
 25. Drapella-Hermansdorfer, A., Mycak, O., Surma, M.: Krajobrazy Europy : krajobraz Wrocławia jako dzieło. Wrocław, 2019
 26. Blazy, R.: Idea miasta 1870-1970. Kraków, 2021
 27. Motak, M. (red.): Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 5, Architektura dla edukacji , wypoczynku i higieny w Małopolsce. Kraków, 2021
 28. Motak, M. (red.): Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 6, Planowanie, budowanie i ulepszanie Wielkiego Krakowa w odrodzonym państwie. Kraków, 2021
×
added to cart:

continue shopping go to cart