Online journals
A-
A+
Open Access journals search engines:

Arianta

CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Czasopisma - serwis tematyczny FBC
De Gruyter Open
DigiZeitschriften
DOAJ – Directory of Open Access Journals
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Portal Czasopism Naukowych

Selected journals:

A
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Artes
Apparatus. Film, media and digital cultures of Central and Eastern Europe
Arts
Almanach Karaimski
Artefix Novus
Artium Quaestiones

B
Biografia Archeologii

C
Cenne, Bezcenne, Utracone
Center: Record of Activities and Research Report / National Gallery of Art
Cracovia Leopolis

D
Dziedzictwo Kresowe
Dagerotyp

E

Etnografia. Praktyki, teorie, doświadczenia
Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich
Eastern European Journal of Transnational Relations

F

Folia Turistica
Folia Historica Cracoviensia
Folia Historiae Artium
Film

I

International Journal of Conservation Science
Ikonotheka

J
Jahresberiht / Zentralinstitut für Kunstgeschichte

K

Konwersatorium Wiedzy o Mieście
Kultura i Historia

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
Kultura Współczesna
Kurier Konserwatorski
Krakowskie Studia Małopolskie
Krakowski Rocznik Archiwalny
Krzysztofory
Kurier Galicyjski
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
Kresowe Stanice
Kultura enter
Kultura i Rozwój

L
Lehahayer

M

Metropolitan
Metropolitan Museum Journal
Małopolska
Młoda Muzeologia
Mocak Forum
Modus
Monitor Wołyński
Museion Poloniae Maioris

N
Novaâ Pol'ŝa

O

Ochrona Zabytków
Online Journal of Art and Design

P

Przegląd Kulturoznawczy
The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series
Polish Culture Yearbook
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
Przemyski Przegląd Kulturalny
Pogranicze. Polish Borderlands Studies

Q
Quart

R
RIHA Journal
Rocznik Antropologii Historii
Remembrance and Solidarity Studies in 20th Century European History
Raport o Stanie Miasta
Relacje Międzykulturowe
Rocznik Historii Sztuki
Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności
Roczniki Humanistyczne

S
Santander Art and Culture Law Review
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Sztuka i Kultura

Sowiniec
Sprawozdanie Muzeum Warszawy
Studia Historyczne
Studia Miejskie
Spotkania z Zabytkami


T

Tate Papers
Turystyka i Rozwój Regionalny
Turystyka Kulturowa
Turyzm

Z

Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie w Kulturze

×
added to cart:

continue shopping go to cart