Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających
Online journals
A-
A+
Open Access journals search engines:

Arianta

CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Czasopisma - serwis tematyczny FBC
De Gruyter Open
DigiZeitschriften
DOAJ – Directory of Open Access Journals
Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Polish Illustrated Artjournals - digitized
Portal Czasopism Naukowych

Selected journals:

A
Almanach Karaimski
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Artes
Apparatus. Film, media and digital cultures of Central and Eastern Europe
Artefix NovusArtium Quaestiones
Arts

B
Budownictwo i Architektura

C
Cenne, Bezcenne, Utracone
Center: Record of Activities and Research Report / National Gallery of Art
Cracovia Leopolis

D

Dziedzictwo Kresowe

E
Eastern European Journal of Transnational Relations
Etnografia. Praktyki, teorie, doświadczenia
Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich

F
Film
Folia Historiae Artium
Folia Historica Cracoviensia
Folia Turistica

I
Ikonotheka
International Journal of Conservation Science

J
Jahresberiht / Zentralinstitut für Kunstgeschichte

K

Konwersatorium Wiedzy o Mieście
Krakowski Rocznik Archiwalny
Kresowe Stanice
Krzysztofory
Kultura enter
Kultura i Historia
Kultura i Rozwój
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
Kultura Współczesna
Kurier Galicyjski
Kurier Konserwatorski
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

L
Lehahayer

M
Małopolska
Metropolitan
Metropolitan Museum Journal
Młoda Muzeologia
Mocak Forum
Modus
Monitor Wołyński
Museion Poloniae Maioris

N
Novaâ Pol'ŝa

O

Ochrona Zabytków
Online Journal of Art and Design

P
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
Perspectives on Culture
Plural
Pogranicze. Polish Borderlands Studies
The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series
Przegląd Kulturoznawczy
Przemyski Przegląd Kulturalny

Q
Quart

R
Raport o Stanie Miasta
Relacje Międzykulturowe
Remembrance and Solidarity Studies in 20th Century European History
RIHA Journal
Rocznik Antropologii Historii
Rocznik Historii Sztuki
Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności
Roczniki Humanistyczne

S
Santander Art and Culture Law Review
Sowiniec
Spotkania z Zabytkami
Sprawozdanie Muzeum Warszawy
Studia Historyczne
Studia Miejskie
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
Sztuka i Kultura

Szum

T

Tate Papers
Turystyka i Rozwój Regionalny
Turystyka Kulturowa
Turyzm

Z

Zarządzanie Publiczne
Zarządzanie w Kulturze

×
added to cart:

continue shopping go to cart