Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających
Graphic with date.
2020 – 2015
A-
A+

2020

Grafika we dwoje. Jadwiga Kaim‑Otręba i Ryszard Otręba”, album towarzyszący wystawie,

Larry Wolff „Idea Galicji. Historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów
Larry Wolff, „Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia
„Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza”, album towarzyszący wystawie 
Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza” – wydanie drugie uzupełnione
Maciej Czerwiński, „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee
Mega-Events and Heritage: The experience of five European cities”, Davide Ponzini, Franco Bianchini, Julia Georgi-Nerantzia Tzortzi, Joanna Sanetra-Szeliga (red.)
Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce”, Jacek Purchla, Żanna Komar (red. nauk.)
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego”, część V, tom 5, redakcja naukowa: Katarzyna Kolendo-Korczak

HERITO, nr 37-38:„Socrealizm magiczny?
HERITO, nr 39: Zielony 
HERITO, nr 40: Litwa

E-BOOKS

HERITO, nr 37-38: „Socrealizm magiczny?”– wersja angielska
HERITO, nr 37-38: „Socrealizm magiczny? wersja polska
HERITO, nr 39: „Zielony

Maciej Czerwiński, „Chorwacja. Dzieje, kultura, idee

Kłopotliwe dziedzictwo? Architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce”, Jacek Purchla, Żanna Komar (red. nauk.)2019

Emil Brix, Erhard Busek, Nowe spojrzenie na Europę Środkową
Krzysztof Czyżewski, „W stronę Xenopolis
Ľubomír Lipták, „Słowacy. Stulecie dłuższe niż sto lat

Fotoblok. Europa Środkowa w książkach fotograficznych” (album towarzyszący wystawie)
Photobloc. Central Europe in Photobooks” (album towarzyszący wystawie)
Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy”  (album towarzyszący wystawie)
Skopje. Miasto, architektura i sztuka solidarności”  (album towarzyszący wystawie)
Czas przełomu. Sztuka awangardy w Europie Środkowej 1908–1928  (album towarzyszący wystawie)

HERITO, nr 36: „Karpaty
HERITO, nr 35: „Europa i Wschód. Dekada Partnerstwa Wschodniego
HERITO, nr 34: „Kobiety Europy Środkowej

Rynek Główny 25. Dzieje jednego adresu”, praca zbiorowa, red. nauk. Jacek Purchla
Kraków. Dzieje i sztuka”, praca zbiorowa, red. nauk. Jacek Purchla
Kraków: History and Art”, praca zbiorowa, red. nauk. Jacek Purchla
Heritage and Society praca zbiorowa, red. nauk. Robert Kusek, Jacek Purchla
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. Katedra w Pińsku” praca zbiorowa, red. nauk. Anna Oleśka, Dorota Piramidowicz
„Rocznik MCK 2018”, nr 27 

E-BOOKS

Paul Lendvai, Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw w klęskach
Jiří Gruša, Czechy. Instrukcja obsługi
Architektura niepodległości w Europie Środkowej” (album towarzyszący wystawie)
Adam Balcer, Turcja, Wielki Step i Europa Środkowa

2018  

John Tunbridge, Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku
Jiří Gruša, Czechy. Instrukcja obsługi” 
Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny, Piotr Kwiatkowski, 11.11.1918. Niepodległość i pamięć w Europie Środkowej

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego. Grodno”, część IV, tom 4, praca zbiorowa, red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed
Stambuł. Dwa światy, jedno miasto (album towarzyszący wystawie)

Kraków in a Thousand Treasures (wersja angielska), red. nauk. Jacek Purchla, Joanna Ziętkiewicz-Kotz
Tysiąc skarbów Krakowa. Dzieje i sztuka”(wersja polska)
Zwierzyniec. Okazy wybrane
Rocznik MCK 2017, nr 26

HERITO, nr 32-33: „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

HERITO, nr 31: „Dunaj – rzeka pamięci

HERITO, nr 30: „Bałkany przeobrażone” 

2017

Miljenko Jergović, Muszkat, cytryna i kurkuma. Spojrzenie z Zagrzebia
Paul Lendvai, „Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw w klęskach
Jacek Purchla, „Kraków w Europie Środka” (wersja francuska)

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, cz. II, t. 5, praca zbiorowa, red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed
Bibliografia dorobku naukowego pracowników Międzynarodowego Centrum Kultury. 1991–2016, opracowanie: Anna Strzebońska
Potencjał dziedzictwa. Społeczno-gospodarcze przykłady z Europy Środkowej, praca zbiorowa, red. Katarzyna Jagodzińska, Joanna Sanetra-Szeliga

„Heritage and the City”, praca zbiorowared. nauk. Robert Kusek, Jacek Purchla
„The Power of Heritage. Socio-Economic Examples from Central Europe”, red., Joanna Sanetra-Szeliga

„Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović” (album towarzyszący wystawie)
Lwów nowoczesny (album towarzyszący wystawie)
„Zsolnay. Węgierska secesja” (album towarzyszący wystawie)
Balkan Playground. Michał Korta, (album towarzyszący wystawie)
Rocznik MCK 2016”, nr 25


HERITO, nr 29: „Kłopotliwe dziedzictwo Europy Środkowej
HERITO, nr 28: „Pamięć reformacji
HERITO, nr 27: „Kraków i świat
HERITO, nr 26: „Węgry
HERITO, nr 25: „Śląski

2016

Jacek Purchla, Kraków w Europie Środka [IT]
Jacek Purchla, Kraków w Europie Środka [ESP]
Jacek Purchla, Kraków w Europie Środka [DE]
Jacek Purchla, Kraków w Europie Środka [ENG]
Jacek Purchla, Kraków w Europie Środka” [PL]
Lucian Boia, „Dlaczego Rumunia jest inna”?
John Lukacs, „Budapeszt 1900. Portret miasta i jego kultury” 
Dariusz Konstantynów (red. naukowa), „Petersburg i Polska” 
Joseph Rykwert, Idea miasta. Antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym” 
Anna Strzebońska, „Bibliografia zawartości publikacji Międzynarodowego Centrum Kultury 2011–2015”

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego. Grodno” cz. IV, t. 3, praca zbiorowa, Maria Kałamajska-Saeed (red. nauk.)
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego”, cz. V, t. 3, praca zbiorowa, Dorota Piramidowicz (red. nauk.)

Koszycka moderna
„Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy”
„Pamięć, wybór, tożsamość. Szkice o mieście”
Max Ernst. Sny ornitologa 
Ukraina. Czekając na bohatera. Kostyrko, Rawski” 
Logika lokalności. Norweski i polski współczesny design” 
„Tempus fugit. O czasie i przemijaniu”
Rocznik MCK 2015”, nr 24

HERITO, nr 24: „Wzorowanie. Dizajn w Europie Środkowej
HERITO, nr 22-23: „Miasto jako dzieło sztuki
HERITO, nr 21: „Galicja po Galicji” 

2015

Katarzyna Jagodzińska, Jacek Purchla (red. nauk.), „The Limits of Heritage”
Gregory Ashworth, „Planowanie dziedzictwa
Marta Gaj, „Litwa z lotu ptaka” 
Marta Gaj, „Galicyjska kraina przygód” 
J. Purchla, J. Sepioł (red.), „Form Follows Freedom. Architektura dla kultury w Polsce 2000+” 
J. Purchla, J. Sepioł (red.), „Form Follows Freedom. Architecture for Culture in Poland 2000+
M. K. Čiurlionis, „Litewska opowieść”
Katarzyna Kotyńska, Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo 

Robert Kusek, Jacek Purchla, Joanna Sanetra-Szeliga, Nations and Stereotypes 25 Years After: New Borders, New Horizons” 
Robert Kusek, Jacek Purchla, Joanna Sanetra-Szeliga, „Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty” 

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego”, cz. V, t. 2, praca zbiorowa, Anna Oleńska (red. nauk.)
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego”, cz. I, t. 23, Jan K. Ostrowski (red. nauk.)

Dani Karavan. „Esencja miejsca 
„Ślady ludzi. Cristiano Mascaro / Sławomir Rumiak”
Rocznik MCK 2014”, nr 23

HERITO, nr 17–18: „Socmodernizm w architekturze
HERITO, nr 19: „Myślenie krajobrazem
×
added to cart:

continue shopping go to cart