Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających
Graphic with date.
2014 – 2010
A-
A+
2014

Rudolf Chmel, Kompleks słowacki. Eseje
Katarzyna Jagodzińska, “Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014)” 
“Mit Galicji” (polska wersja językowa) praca zbiorowa, prof. Jacek Purchla, dr Wolfgang Kos, dr Żanna Komar, dr Monika Rydiger, dr Werner Michael Schwarz (red.)

“Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego”, cz. I, t. 22, praca zbiorowa, Jan K. Ostrowski (red. nauk.)
“Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego”, cz. II, t. 4, praca zbiorowa, prof. dr hab. Maria Kałamajska-Saeed (red. nauk.) praca zbiorowa, prof. dr hab. Maria Kałamajska-Saeed (red. nauk.)

“Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880–1914” 
“Rocznik MCK 2013”

HERITO, nr 14: “Turcja – Türkiye – Turkey” 
HERITO, nr 16: “Stulecie Wielkiej Wojny” 
HERITO, nr 15: “Narody i stereotypy


2013

Krzysztof Kowalski, “O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania” 
Joseph Rykwert, “Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast” 
Simona Škrabec, “Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku
Jana K. Ostrowski, Katedra łacińska we Lwowie” 
Andrzej Tomaszewski, “Ku nowej filozofii dziedzictwa” 


Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego”, cz. II, t. 3, praca zbiorowa, Maria Kałamajska-Saeed (red. nauk.)
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego”, cz. V, t. 1, praca zbiorowa, Marcin Zgliński (red. nauk.)
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiegocz. I, t. 20, praca zbiorowa, red. Jan K. Ostrowski

“Pamięć. Rejestry i terytoria” 
“Akademia Dziedzictwa 2001–2013”, praca zbiorowa, Barbara Szyper, Michał Wiśniewski (red.)
Kartograf złowrogiej historii. Tara (von Neudorf)” 
Praca kobiety nigdy się nie kończy
“Rocznik MCK 2012”

HERITO, nr 13: “Konflikty pamięci
HERITO, nr 12: “Rumunia – Romania – România” 
HERITO, nr 11: “Chorwacja w Europie
HERITO, nr 10: “Nieuchwytny środek (Europy)” 

2012

Emil Brix, “Z powrotem w Europie Środkowej” 
Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?”, praca zbiorowa, red. nauk.: Robert Kusek, Joanna Sanetra-Szeliga

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa trockiego”, cz. IV, t. 1 

Andy Warhol. Konteksty” 
Viribus Unitis? Polscy parlamentarzyści w monarchii habsburskiej 1848–1918
“ABC fotografii”
Wierność obrazów. René Magritte i fotografia
Współczesna architektura norweska 2005–2010”
The 1st Heritage Forum Of Central Europe” 

HERITO, nr 9: “Słowacja – Slovensko – Slovakia
HERITO, nr 8: “Narody – historia i pamięć
HERITO, nr 7: “Opowieści z krajów, których już nie ma
HERITO, nr 6: “Kultura i polityka” 

2011

Anna Strzebońska, Bibliografia zawartości publikacji Międzynarodowego Centrum Kultury 2006–2010”t.1
Anna Strzebońska, Bibliografia zawartości publikacji MCK 2006–2010”, t.2

“Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego”, cz. I, t. 19. praca zbiorowa, Jan K. Ostrowski (red. nauk.)
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego”, cz. III, t. 4, praca zbiorowa, Maria Kałamajska-Saeed (red. nauk.)
Systems of Management of Cultural Heritage in the Visegrad Countries”, praca zbiorowa, Jacek Purchla (red. nauk.)
Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii”, praca zbiorowa, prof. Jacek Purchla (red.)

My i Oni. Zawiła historia odmienności
Pomarańczowa Alternatywa – happeningiem w komunizm” 
Contemporary Norwegian Architecture 2005–2010” 
Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy” 
Protecting and Safeguarding Cultural Heritage”, praca zbiorowa, Jacek Purchla (red. nauk.)
50/20 Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury” 
“50/20 Sketches and essays to mark twenty years of the International Cultural Centre” 
“Transmigracje. Mysłowski, Puntos”, praca zbiorowa

HERITO, nr 5: “Miasta do przemyślenia” 
HERITO, nr 4: “Sztuka zmienia miejsce
HERITO, nr 2: “Tożsamości wyobrażone

2010

“Obecność. Fotografie Lwowa Ihora Kruta”, praca zbiorowa
“W stronę nowej wielokulturowości”, praca zbiorowa; Joanna Sanetra-Szeliga, Robert Kusek (red.)
 
Mark Power, “Melodia dwóch pieśni”
Jan Patočka, “Kim są Czesi?
“Kultura a rozwój 20 lat po upadku komunizmu w Europie”, Robert Palmer, Jacek Purchla (red. nauk.)
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego”,  cz. III, t. 3, praca zbiorowa; dr hab. Maria Kałamajska-Saeed (red. nauk.)
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego”, cz. I, t. 18, praca zbiorowa; Jan K. Ostrowski (red. nauk.)
“Grupa Bloomsbury. Brytyjska bohema kręgu Virginii Woolf”

HERITO, nr 1: “Symbole i kalki” 
×
added to cart:

continue shopping go to cart