Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających
Graphic with date.
2009 – 2005
A-
A+
2009

Csaba G. Kiss, Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice
Gordon Watkinson, Bauhaus XX–XXI. Dziedzictwo wciąż żywe 

„Wina i kara. Sprawiedliwość w grafice europejskiej XVI – XIX wieku, praca zbiorowa
Reclaiming memory, praca zbiorowa, Monika A. Murzyn-Kupisz, Jacek Purchla (red.)
Ingrid Ledent. Ciągłość pamięci”, praca zbiorowa
Reclaiming memory. Urban regeneration in the historic Jewish quarters of Central European, praca zbiorowa, Monika A. Murzyn-Kupisz, Jacek Purchla (red.)
Metamorfozy kamienicy „Pod Kruki”
The metamorphoses of the Ravens House, Jacek Purchla (red.) 
Alfred Hałasa - plakaty, praca zbiorowa
Kraków i Sankt Petersburg. Dziedzictwo stołeczności, praca zbiorowa; Jacek Purchla (red.)

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, cz. I, t. 17, praca zbiorowa; Jan K. Ostrowski (red. nauk.)

2008 

Trzecie miasto Galicji. Stanisławów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej, Żanna Komar 
Współczesna sztuka belgijska. Między konstruktywizmem a figuracją” , praca zbiorowa
Kultura w dialogu. Kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce” , praca zbiorowa; Joanna Sanetra-Szeliga, Robert Kusek (oprac.)
Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, praca zbiorowa; Monika A. Murzyn-Kupisz, Jacek Purchla (red.)
Mroczna strona wyobraźni – sztuka Alfreda Kubina, praca zbiorowa
Współczesna sztuka belgijska, praca zbiorowa
Barcelona i Kraków: zmieniające się wizje – wizje zmian” , praca zbiorowa; Jacek Purchla (red.)

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego, cz. III, t. 2, praca zbiorowa; dr hab. Maria Kałamajska-Saeed (red. nauk.)
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, cz. I, t. 16, praca zbiorowa; Jan K. Ostrowski (red. nauk.)

2007

Łukasz Galusek, Michał Jurecki, Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy
Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, praca zbiorowa; Monika A. Murzyn, Jacek Purchla (red.)praca zbiorowa; Monika A. Murzyn, Jacek Purchla (red.)
Cultural Heritage in the 21st Century. Opportunities and Challenges, praca zbiorowa; Monika A. Murzyn, Jacek Purchla (red.)
Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym, praca zbiorowa
Ocalić od zapomnienia, praca zbiorowa
Kraków i Lublana a mit Europy Środkowej, praca zbiorowa; Jacek Purchla (red.)

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego”, cz. I, t.15, praca zbiorowa; Jan K. Ostrowski (red. nauk.)

2006

Anna Strzebońska, Bibliografia zawartości publikacji Międzynarodowego Centrum Kultury 1991–2005”  
Monika A. Murzyn, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji” 
Irina Kotłobułatowa, Lwów na dawnej pocztówce”  
Łukasz Galusek, Monika Rydiger (opr.), Jože Plečnik. Architekt i wizjoner”  

Naród, styl, modernizm” , praca zbiorowa; Jacek Purchla, Wolf Tegethoff (red.)
Nation, style, modernism, praca zbiorowa; Jacek Purchla, Wolf Tegethoff (red.)
Mieczysław Wejman. Rowerzysta, praca zbiorowa
Kto sú Slovaci? História. Kultúra. Identita, praca zbiorowa; Jacek Purchla, Magda Vášáryová (red.)
Dziedzictwo kresów - nasze wspólne dziedzictwo?, praca zbiorowa; Jacek Purchla (red.)
Twarze Ameryki. Portrety z kolekcji Terra Foundation for American Art 1770–1940” , praca zbiorowa
Davida Kidd. Między nieuchwytnym a nieuświadomionym, praca zbiorowa
Rembrandt i Konkurenci, praca zbiorowa
Mitoraj – Kraków, Paryż, Rzym, praca zbiorowa
CO2 Bruksela do nieskończoności, praca zbiorowa
Krakau und Nürnberg in der europäischen Zivilisation, praca zbiorowa; Jacek Purchla (red.)

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, cz. II, t. 1, praca zbiorowa, M. Kałamajska-Saeed (red. nauk.)
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, cz. II, t. 2, praca zbiorowa; dr hab. Maria Kałamajska-Saeed (red. nauk.)
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, cz. I, t. 14, praca zbiorowa; Jan K. Ostrowski (red. nauk.)


2005

Jacek Purchla, Dziedzictwo a transformacja
Jacek Purchla, Heritage and transformation

Kim są Słowacy? Historia. Kultura. Tożsamość, praca zbiorowa; Jacek Purchla, Magda Vášáryová (red.)
Frans Masereel. Odkrywanie mistrza, praca zbiorowa
Kraków i Norymberga w cywilizacji europejskiej, praca zbiorowa; Jacek Purchla (red.)
Kraków i Lwów w cywilizacji europejskiej, praca zbiorowa; Jacek Purchla (red.)

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, cz. I, t. 13, praca zbiorowa; Jan K. Ostrowski (red. nauk.)
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego, cz. III, t. 1, praca zbiorowa; dr hab. Maria Kałamajska-Saeed (red. nauk.)
×
added to cart:

continue shopping go to cart