Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury

Znamy nazwiska stypendystów i stypendystek XXVII edycji Thesaurus Poloniae

Grafika z białym tłem i z nazwą wydarzenia.
A-
A+

18 stycznia 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Thesaurus Poloniae. Przyznano cztery stypendia w kategorii Senior.

 

Spośród 38 zgłoszeń biorących udział w konkursie 25 dotyczyło Programu Senior (osoby posiadające stopień doktora lub tytuł profesora), a 13 – Programu Junior (doktoranci oraz młodsi pracownicy instytucji naukowych). Projekty zostały nadesłane z 12 państw: Ukrainy (22), Białorusi (4), USA (3), Litwa (2), Bułgarii (1), Danii (1), Holandii (1), Niemiec (1), Rumunii (1), Turcji (1), Uzbekistanu (1), Węgier (1).

 

Stypendyści:

 

  •        Dr Alexander Lisov, Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, kierownik Wydziału Filozofii i Nauk Politycznych, Witebsk, Białoruś

 

Program: Senior

 

Temat: „Życie artystyczne regionu białorusko-litewskiego pod koniec XIX i na początku XX wieku i polskie centra edukacji artystycznej (Kraków, Warszawa)”

 

Projekt będzie obejmował zebranie materiałów do przygotowania serii esejów o artystach białoruskich kształconych w polskich ośrodkach sztuki, a także przygotowanie książki poświęconej ich twórczości zgromadzonej w polskich zbiorach muzealnych.

 

  •        Dr Marekas Buika, badacz niezależny, Wilno, Litwa

 

Program: Senior

 

Temat: „Wileńszczyzna – Galicja: działalność oraz kontakty międzyzaborowe muzealników i kolekcjonerów”

 

Celem projektu jest dokończenie pracy nad monografią poświęconą kolekcjonerstwu w Wilnie na przełomie XIX i XX wieku. Badacz przyjrzy się relacjom muzealniczym i kolekcjonerskim pomiędzy Wileńszczyzną a Galicją.

 

  •        Dr Susanne Barth, Carl von Ossietzky University of Oldenburg, Wydział Historii, Ulm, Niemcy

 

Program: Senior

 

Temat: „Inne ofiary Auschiwitz: mordowanie chorych i niezdolnych do pracy więźniów w obozach pracy dla Żydów na terenie Górnego Śląska 1941-1944”

 

Dr Susanne Barth zbada, czy więźniowie Organizacji Schmelt faktycznie byli pierwszymi ofiarami, które zginęły w komorach gazowych Auschwitz, jak twierdzą niektórzy historycy. Przeanalizuje także relacje pomiędzy Schmelt a obozami koncentracyjnymi oraz obozami pracy.

 

  •        Dr Ofer Dynes, Columbia University, Leonard Kaye Assistant Professor of Hebrew and Comparative Literature Department of Slavic Languages, Nowy Jork , USA

 

Program: Senior

 

Temat: „Zamki z piasku. Krajobraz feudalny współczesnej kultury żydowskiej (1782–1861)”.

 

Badania będą poświęcone sześciu myślicielom, pisarzom i intelektualistom mieszkającym na terenie majątku Isroelu Aksenfeldu. Profesor zaproponuje nowe spojrzenia na kształtowanie się współczesnej kultury żydowskiej w kontekście ponadnarodowego krajobrazu kulturowego polskiego dworu szlacheckiego.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka