Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury

Spotkanie: „Kultura Romów w Europie Środkowej”

2022-12-08, godz. 18:00
Grafika z tytułem spotkania.
A-
A+

8 grudnia, godz. 18:00

 

W najnowszym numerze kwartalnika „HERITO” przyglądamy się historii Romów, ale przede wszystkim ich współczesności, a zwłaszcza temu, jak szeroko pojęta „romskość” przejawia się w architekturze, kulturze i sztuce naszej części świata. 

 

Romowie to mniejszość etniczna wyjątkowo obarczona stereotypami, które widać chociażby w zakorzenionych w polszczyźnie powiedzeniach i frazeologizmach. Podobnie wygląda sytuacja w innych krajach Europy Środkowej, gdzie Romowie muszą zmagać się z różnymi formami rasizmu i wykluczenia. 

 

Mimo że Romowie nie są jednorodną grupą, bo przecież nie łączy ich język, wspólna państwowość czy kultura, trwa romskie przebudzenie. Artyści i naukowcy romskiego pochodzenia są coraz widoczniejsi, a efekty ich pracy zauważane i doceniane, czego świadectwem są chociażby sukcesy Małgorzaty Mirgi-Tas.

 

Zaprosiliśmy Państwa do namysłu nad tymi kwestiami, który wspierali znakomici znawcy tematu: Adam Bartosz i Edyta Jaśkowiak. 8 grudnia o godzinie 18:00, w De Revolutionibus Books&Caffe, rozmawiał z nimi Bartosz Sadulski, sekretarz redakcji kwartalnika „HERITO”.

 

Miejsce:

De Revolutionibus Books&Caffe (ul. Bracka 14)

 

Goście:

Adam Bartosz, Edyta Jaśkowiak, Monika Szewczyk

 

Prowadzący:

Bartosz Sadulski

 

Spotkanie było tłumaczone na Polski Język Migowy i transmitowane na profilu FB MCK.


Spotkanie zostało zarejestrowane:

 Międzynarodowe Centrum Kultury realizuje przedsięwzięcie grantowe „Usłysz MCK. Dostosowanie siedziby i oferty instytucji do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu”. Jest ono finansowane ze środków projektu PFRON „Kultura bez barier”.

 

Notki biograficzne:
Adam Bartosz  – etnograf. W latach 1980–2012 dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Współtwórca i prezes tarnowskiego Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej; pomysłodawca i organizator Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Galicjaner Sztetl”, Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów. Autor m.in. „Katalogu zbiorów cyganologicznych” (2007) oraz „My Cyganie/Amen Roma” (2008). Za swoją pracę i działalność otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodę Specjalną Muzeum POLIN.
 
Edyta Jaśkowiak – działaczka na rzecz społeczności romskiej. Sekretarzyni Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos w Krakowie, członkini międzynarodowej sieci TERDI PE. Stypendystka programu rządu amerykańskiego International Leadership Visitor Program. Asystentka edukacji romskiej w krakowskich. Na terenie Nowe Huty prowadzi świetlicę integracyjną dla dzieci i młodzieży Amaro Kher.
 
Bartosz Sadulski – pisarz i redaktor, autor powieści „Rzeszot”, za którą otrzymał Nagrodę im. Kościelskich oraz był nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” i Nagrody Conrada. Wydał także trzy tomy wierszy. Sekretarz redakcji kwartalnika „Herito”. Stale współpracuje z portalem „Dwutygodnik”. Stypendysta programu „Młoda Polska” w kategorii literatura w roku 2019. Mieszka w Nowej Hucie.

Monika Szewczyk – doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą migracji Romów, zagadnień mniejszości narodowych i etnicznych, także roli historii mówionej w polityce tożsamości. Działa na rzecz zachowania kultury, tradycji, przekazów ustnych, w tym języka romskiego jako nośnika niematerialnego dziedzictwa kulturowego Romów. Autorka publikacji „O Romach w Nowej Hucie słów kilka”, filmu dokumentalnego „Byli kowale, byli…”. Współautorka książki „Prosto z garnka. Tradycje kulinarne Romów”, „Raportu Krakowscy Romowie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.Zaproszenie w Polskim Języku Migowym.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka