Siemiradzki i inni. Polacy w kręgu petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych w XIX i na początku XX w.

2016-04-28, godz. 18:00
A-
A+
28 kwietnia (czwartek) godz. 18.00

Siemiradzki i inni. Polacy w kręgu petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych w XIX i na początku XX wieku
Wykład dr Dariusza Konstantynowa

Kiedy pada pytanie o artystów Polaków działających w Petersburgu, od razu nasuwa się jedno nazwisko: Henryk Siemiradzki. I dopiero po chwili zastanowienia uświadamiamy sobie, że był on przecież tylko jednym z wielu malarzy, rzeźbiarzy i grafików, którzy dłużej lub krócej związani byli z Petersburgiem. Ilustrowany wykład dotyczyć będzie obecności Polaków w artystycznym środowisku nadnewskiej stolicy, przede wszystkim zaś tych, którzy pozostawali w kręgu najważniejszej artystycznej uczelni Cesarstwa Rosyjskiego – petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecność polskich artystów nad Newą to jeden z wątków, którego dotyka encyklopedia internetowa Polski Petersburg.


Prezentacja encyklopedii internetowej Polski Petersburg
Dr Hieronim Grala i dr Beata Nykiel

Encyklopedia internetowa Polski Petersburg to inicjatywa MCK tworzona z myślą o szerokim gronie odbiorców: uczniach, studentach, nauczycielach oraz wszystkich zainteresowanych poruszaną w niej tematyką. Ma charakter popularnonaukowy i edukacyjny. Jej celem jest przybliżenie polskim i rosyjskim czytelnikom roli, jaką odgrywali Polacy w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym, artystycznym, gospodarczym i politycznym Petersburga (a w szerszej perspektywie także w historycznych granicach Rosji) od końca XVIII w. po czasy współczesne. Ilustrowane hasła biograficzne i tematyczne uzupełnia bibliografia (wybór) i mapa adresów związanych z polską obecnością w Petersburgu.

Dr Dariusz Konstanynów – historyk sztuki, współpracownik encyklopedii, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką życia artystycznego w 2. połowie XIX i 1. połowie XX wieku, zwłaszcza rosyjską sztuką i teorii sztuki początku XX wieku, a także polsko-rosyjskimi kontaktami artystycznymi w 2. połowie XIX wieku. Był m.in. stypendystą Muzeum Rosyjskiego (Petersburg), Rosyjskiej Akademii Nauk i Rosyjskiego Ministerstwa Kultury (Moskwa).

Dr Hieronim Grala - historyk i dyplomata, główny redaktor encyklopedii, pracownik Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego; członek Polsko-Rosyjskiej Komisji Historyków PAN-RAN, założyciel i redaktor naczelny serii Monumenta historica res gestas Europae Orientalis illustrantia / Памятники истории Восточной Европы. Источники XV-XVII вв. (Moskwa-Warszawa). W latach 2000–2009 dyrektor Instytutów Polskich w Petersburgu i Moskwie; 1. radca Ambasady RP w Moskwie.

Dr Beata Nykiel - historyk-archiwista, redaktor prowadzący encyklopedii, zastępca kierownika Instytutu Dziedzictwa Europejskiego MCK, członek zespołu redakcyjnego „Herito”. Specjalizuje się w dziejach Europy środkowo-wschodniej w okresie nowożytnym, zwłaszcza w historii społecznej ziem wschodnich I Rzeczypospolitej od XIV do XVIII w. Drugim nurtem jej zainteresowań są galicyjskie cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej oraz zagadnienia związane z ochroną dziedzictwa kulturowego w Europie Wschodniej.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka