Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających

Seminarium Meštrović w Europie. Twórczość artysty w kontekście kultury europejskiej

2017-10-12, godz. 15:00
A-
A+
12 października (czwartek), godz. 15:00
Meštrović w Europie. Twórczość artysty w kontekście  kultury europejskiej

Seminarium z udziałem kuratorki dr Barbary Vujanović, dr. Dalibora Prančevića, dr Any Šverko oraz dr. hab. Macieja Czerwińskiego.
Organizatorzy seminarium: Muzeum Ivana Meštrovicia, Uniwersytet w Splicie, Międzynarodowe Centrum Kultury.
Wstęp wolny. Seminarium w j. angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na j. polski

Program seminarium:

15:00  – otwarcie seminarium

15:10 –  dr Dalibor Prančević, Recepcja dzieł Ivana Meštrovicia w Wielkiej Brytanii – od uznania do kontrowersji

Dwie duże wystawy Meštrovicia, zorganizowane w Londynie na przestrzeni zaledwie dwóch lat, wzbudziły silne reakcje wśród publiczności brytyjskiej. Były to: wystawa indywidualna w Victoria & Albert Museum (1915) oraz zbiorowy pokaz prac Meštrovića, Račkiego oraz Rosandića w Grafton Galleries (1917). Obie wystawy odbywały się w atmosferze silnie politycznej, przy czym zarówno chodzi o czas  pierwszej wojny światowej, ale też fakt, że w Londynie - siedzibie dyplomacji aliantów - toczyła się wówczas niezwykle ożywiona kampania i lobbing na rzecz powstania Jugosławii. W lokalnej prasie przeważały przychylne recenzje prac Meštrovicia, jednak silna była także opozycja wobec jego sztuki, krytykująca polityczne podteksty w niej zawarte. Krytyka wychodziła z kręgu awangardowych artystów i ich zwolenników, którzy postulowali całkowicie odmienny typ artystycznego zaangażowania i twórczości.

Dalibor Prančević koncentruje się w swoich badaniach na sztuce i kulturze wizualnej XX i XXI wieku. Jest adiunktem i kierownikiem Katedry Historii Sztuki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie w Splicie w Chorwacji, gdzie prowadzi zajęcia dotyczące sztuki współczesnej, komunikacji wizualnej oraz współczesnej praktyki wystawienniczej. Szczególnym przedmiotem jego zainteresowania jest życie i twórczość Ivana Meštrovića. Jego praca doktorska poświęcona była istotnym aspektom twórczości Meštrovića oraz jego artystycznego i społecznego środowiska. Opublikował wiele tekstów na jego temat oraz zorganizował wiele wystaw poświęconych jego twórczości. Dalibor Prančević regularnie publikuje teksty o sztuce nowoczesnej i współczesnej oraz kulturze wizualnej. Jest również autorem wielu monograficznych katalogów wystaw.

16:00 – dr Barbara Vujanović, Ivan Meštrović: relacje z Francją w nowoczesnej rzeźbie chorwackiej
Przyjaźń pomiędzy Ivanem Meštroviciem a Augustem Rodinem oraz wpływ, jaki Rodin wywarł na chorwackiego rzeźbiarza, stanowią najważniejsze elementy biografii Chorwata. Wykład przybliży podobieństwa i różnice pomiędzy twórczością obu rzeźbiarzy, wspominając zarówno spotkania, jak i korespondencję artystów w latach 1902–1914. Vujanović prześledzi obecność Meštrovicia we francuskim środowisku artystycznym, rozpoczynając od jego okresu paryskiego w latach 1908-1909, kiedy to jego prace stworzone w studio na Montparnasse pojawiły się na wystawach Salonu jesiennego oraz Salon de la société nationale. Następnie omówi udział chorwackiego artysty w politycznej wystawie zbiorowej Exposition des artistes Yugoslaves w 1919 roku i jego wystawę indywidualną w Jeu de Paume w 1933 roku. Dzięki tej ostatniej wystawie krytycy francuscy uznali Meštrovicia za jednego z największych europejskich artystów, mówiąc „teraz kiedy Rodin i Bourdelle nie żyją”.
 
Barbara Vujanović ukończyła studia na Uniwersytecie w Zagrzebiu w 2007 roku. Od 2009 roku pracuje jako kuratorka w Atelier Meštrovicia (Muzeum Ivana Meštrovicia) w Zagrzebiu. Regularnie publikuje recenzje i artykuły, jest również autorką wstępów do katalogów oraz rozbudowanych koncepcji kuratorskich niezależnych i zbiorowych wystaw sztuki XX-wiecznej i współczesnej.  Brała także udział w konferencjach międzynarodowych związanych z życiem i twórczością Ivana Meštrovicia. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską na Uniwersytecie w Zagrzebiu, poświęconą twórczości tego artysty.
 
16:50 – 17:10 –  przerwa kawowa
 
17:10 – dr  Ana Šverko Pałac Dioklecjana w Splicie jako model na przestrzeni wieków

Split jest miastem, które rozwinęło się wokół pałacu cesarza Dioklecjana, pochodzącego z okresu późnego antyku. Pałac Dioklecjana stanowi kompleks, którego struktura architektoniczna ewoluowała  na przestrzeni lat, dostosowując się do potrzeb miasta. Pałac Dioklecjana jest ważnym źródłem inspiracji dla wielu artystów i architektów. Pierwsza część wykładu będzie poświęcona funkcji pałacu jako pomnika, który pozostaje żywy do dziś, podczas gdy w drugiej części pojawią się przykłady sztuki i architektury powstałe bezpośrednio pod wpływem owej unikalnej architektonicznej struktury.

Ana Šverko jest starszym pracownikiem naukowym w Instytucie Historii Sztuki w Centrum Cvito Fiskovića w Splicie oraz Adiunktem w Katedrze Urbanistyki na Uniwersytecie w Splicie. Zajmuje się architekturą, urbanistyką, konserwacją oraz historią architektury. Opublikowała książki i artykuły na temat historii architektury od XVI do XIX wieku, krajobrazu w kontekście społeczno-kulturowym, jak i rewitalizacji historycznych kompleksów urbanistycznych.
 
18:00 - dr Barbara Vujanović i dr Maciej Czerwiński Ivan Meštrović i Polska. Niezrealizowany projekt Alei Piłsudskiego w Warszawie

Pod koniec lat 30. XX wieku Meštrović dostał z zagranicy zamówienia na kilka realizacji – pomnik Iona C. Brătianu, pomnik Karola I, pomnika Ferdynanda I w Bukareszcie oraz na pomnik Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Gdyby ten ostatni projekt został zrealizowany, byłby jednym z najbardziej spektakularnych pomników autorstwa Meštrovicia, a także największą interwencję w tkankę miejską Warszawy. Wielkoformatowy projekt Meštrovicia wyraźnie odwołuje się do klasycznej rzeźby i architektury. Współpracę polskich władz z artystą przerwał wybuch wojny jesienią 1939 roku. Projekt Meštrovicia nigdy nie został zrealizowany, ze względu na złe relacje pomiędzy władzami komunistycznymi obu państw po zakończeniu wojny. Prezentacja przedstawi zarówno okoliczności i przebieg konkursu, jak i recepcję projektu Meštrovicia w Polsce oraz relacje medialne dotyczące pobytu artysty w Warszawie i Krakowie.

Maciej Czerwiński – filolog slawista, tłumacz, krytyk literacki, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się językami, kulturami i literaturami byłej Jugosławii, a także pograniczem teorii języka i literatury, w tym problematyką dyskursu historycznego. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie zdobył tytuł doktora nauk humanistycznych, a następnie habilitację. Część studiów doktoranckich odbył na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Yale w USA, gdzie pełnił funkcję Visiting Assistant Researcher (2003). Był stypendystą Imre Kertesz Koleg w Jenie (2015). Jest autorem kilku książek opublikowanych w Polsce i Chorwacji, a także wielu artykułów i esejów, które publikował w „Studiach z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, „Pamiętniku Literackim”, „Pamiętniku Słowiańskim”, „Stylistyce” oraz w licznych czasopismach południowosłowiańskich. Publicystykę i krytykę literacką zamieszczał w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku” i „Herito”. Współredagował dwujęzyczny reprint albumu z 1881 r. Kraków Zagrzebiowi (2011) oraz tomy poświęcone postaci biskupa Josipa Juraja Strossmayera i związkom polsko-chorwackim. Jest członkiem redakcji chorwackiego czasopisma filologicznego „Fluminesia”.
 
18:40  –  dyskusja
 
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka