Uruchomiono platformę OurWorldHeritage

Logo OurWorldHeritage
A-
A+
Stworzona na mocy Konwencji Paryskiej z 1972 roku Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO obejmuje już 1121 wpisów, w tym 16 z Polski. Po 48 latach funkcjonowania Lista jest najbardziej rozpoznawalnym globalnym przedsięwzięciem w zakresie ochrony dóbr kultury, rozpowszechniającym ideę Dziedzictwa Światowego. Jednak w obliczu pandemii, światowego kryzysu gospodarczego, wojen, katastrof naturalnych, nacisków politycznych, niepohamowanego rozwoju czy turystyki, dalsze skuteczne funkcjonowanie, a nawet sama idea ochrony Światowego Dziedzictwa, są zagrożone.

Dlatego też, w kontekście zbliżającego się jubileuszu jej 50-lecia, by Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego mogła sprostać tym wyzwaniom, międzynarodowa grupa ekspertów powołała do życia inicjatywę OurWorldHeritage.

Celem tej platformy globalnej współpracy ma być zapewnienie stosownego zabezpieczenia wszystkich miejsc z Listy poprzez ponowne zogniskowanie uwagi na pierwotnym celu Konwencji, jakim jest ochrona, a nie promocja poprzez wpis liście. Inicjatorzy chcą pracować również na rzecz szerszego otwarcia na uczestnictwo obywateli, większej przejrzystości procesów decyzyjnych, polepszonego monitorowanie ochrony miejsc z Listy UNESCO, a zwłaszcza miejsc znajdujących się w sytuacji krytycznej z powodu zmian globalnych, presji związanej z rozwojem, klęsk żywiołowych i konfliktów.

Inicjatywa OurWorldHeritage, której partnerem jest Międzynarodowe Centrum Kultury, jest otwarta na wszystkich zainteresowanych. Jej oficjalne uruchomienie nastąpi 16 listopada, a spotkanie będzie oczywiście dostępne online.

Szczegóły dotyczące organizacji można znaleźć na stronie: https://ourworldheritage.org/
Facebook OurWorldHeritage
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka