Pamięć dziedziców dawnej Rzeczypospolitej - wspólna czy skonfliktowana?

2017-10-13
A-
A+
Pamięć dziedziców dawnej Rzeczypospolitej - wspólna czy skonfliktowana?
13 października (piątek), godz. 17.00–19.00

Zapraszamy na dyskusję panelową organizowaną w ramach III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski odbywającego się w Krakowie w dniach 11–14 października 2017 r. pod tytułem Dawna Rzeczpospolita: historia – dziedzictwo – pamięć.

Zagadnienie pamięci o dawnej Rzeczypospolitej wśród nacji, które ją konstytuowały, a jednocześnie zyskały nowoczesną świadomość narodową na przełomie XIX/XX w., a własną państwowość w wieku XX jest skomplikowane i słabo rozpoznane. Nie prowadzono jak dotąd na szerszą skalę badań porównawczych (zwłaszcza wspólnych i interdyscyplinarnych), zaś w historiografiach narodowych widoczny jest brak wzajemnych odniesień do punktu widzenia sąsiadów. Podstawowym zagadnieniem jest zatem zdefiniowanie czym dla każdego z wymienionych narodów jest pamięć zbiorowa i jak zaawansowane są badania w tym zakresie w poszczególnych krajach.

Jak narodowe narracje postrzegały własną historię w kontekście przynależności do dawnej Rzeczypospolitej na przestrzeni ostatnich stu lat? Jaki wpływ na to miały najpierw polityka historyczna zaborców, a następnie bloku sowieckiego? Na ile pamięć zbiorowa mimowolnych dziedziców ulegała doraźnym potrzebom politycznym i propagandowym, w jakim stopniu ma to miejsce dziś? Czy z perspektywy inna niż polska istnieje pozytywny przekaz o dawnej Rzeczypospolitej – a może jest ona wielonarodowym „dziedzictwem bez dziedziców”? Jak w kontekście wielowiekowego współistnienia w ramach dawnej Rzeczypospolitej poszczególne nacje zapamiętały swój bilans zysków i strat? Czy możliwe jest wyjście poza krąg dyskursu postkolonialnego i konfliktów pamięci? Jak budować wspólną pamięć o dawnej Rzeczypospolitej, która łączy a nie dzieli, i czy jest to w ogóle możliwe?

Moderatorzy: Dr Beata Nykiel, Prof. dr Jacek Purchla

Uczestnicy:
  • Dr Nelly Bekus
  • Prof. Yaroslav Hrytsak
  • Prof. Alvydas Nikžentaitis
  • Prof. Hienadź Sahanowicz
  • Dr. Tomasz Szubert
  • Prof. Robert Traba
  • Prof. Larry Wolff
Spotkanie odbędzie się w językach polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).
Wstęp wolny
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka