Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury

O projekcie ILUCIDARE w Brukseli

2019-11-19 - 2019-11-20
A-
A+
W dniach 19–20 listopada zespół badawczy MCK brał udział w spotkaniu konsorcjum projektu ILUCIDARE w Brukseli. MCK jest jednym z partnerów tej międzynarodowej inicjatywy, która analizuje zależności pomiędzy dziedzictwem kulturowym a innowacjami oraz dziedzictwem kulturowym a dyplomacją.

Przedmiotem obrad były postępy w zakresie realizacji części badawczej projektu, analiza stanu przygotowania i realizacji sesji coachingowych i warsztatów capacity building w Kosowie, Iranie i Etiopii oraz omówienie planów dalszej realizacji projektu.

Częścią spotkania były także warsztaty kokreacji poświęcone problematyce przeszkód i wyzwań, na jakie mogą potencjalnie natrafić osoby, podejmujące się realizacji podobnych projektów w przyszłości. Do udziału warsztatach zaproszono zewnętrznych ekspertów oraz badaczy zaangażowanych w realizację równoległych projektów programu Horyzont 2020: RURITACH, ECHOES, ROCK i CLIC.

20 listopada odbywała się natomiast pierwsza otwarta konferencja projektu ILUCIDARE Playground. Ponad sto osób przysłuchuje się panelom dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, prestiżowych organizacji pozarządowych i instytucji dziedzictwa kulturowego. W popołudniowej sesji zorganizowane zostały warsztaty, które pozwolą z jednej strony na lepsze poznanie i wymianę wiedzy pomiędzy specjalistami, a z drugiej na rozpoznanie mechanizmów i trendów w wykorzystaniu potencjału dziedzictwa w relacjach międzynarodowych i nowatorskich przedsięwzięciach.

Więcej informacji o projekcie ILUCIDARE.


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka