O pięknie. Wykład prof. Władysława Stróżewskiego

2018-01-29, godz. 18:00
Serdecznie zapraszamy 29 stycznia (poniedziałek), o godz. 18.00 na wykład wybitnego filozofa, prof. Władysława Stróżewskiego, poświęcony pięknu i połączony z prezentacją serii wydawniczej „Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech” pod redakcją prof. Anny Czajki-Cunico. W 2017 roku w ramach tej serii publikowanej we włoskim wydawnictwie MIMESIS ukazał się wybór prac autorstwa wybitnego polskiego filozofa poświęconych estetyce.

W twórczości prof. Władysława Stróżewskiego łączą się elementy nauki św. Tomasza, platonizmu, myśli średniowiecznej z dociekaniami filozoficzno-historycznymi bliskimi podejściu analitycznemu i osiągnięciom Władysława Tatarkiewicza, fenomenologią Romana Ingardena oraz doświadczeniami estetycznymi czynionymi przez autora w obszarze sztuki. 

W tym szczególnym w dziele prof. Stróżewskiego połączeniu uwydatnia się owocność „dialogu filozofii”, znaczenie ugruntowywania współczesnych problematyzacji w dziedzictwie starożytnym i klasycznym, a także wzajemne uzupełnianie się i wspomaganie dociekań filozoficznych i analiz dzieł sztuki. Dociekania Profesora nie unikają wyzwań współczesności i stawiają im czoło odsyłając do trwałego i głęboko osadzonego w tradycji znaczenia Piękna w jego związkach z Dobrem, Prawdą, a zatem horyzontem wartości i sensu. 

Seria „Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech” pod redakcją Anny Czajki to projekt wydawania we Włoszech w mediolańskim wydawnictwie MIMESIS wybitnych dzieł humanistyki polskiej. Wybrane dzieła, w których rozpoznać można zarówno zamysł uniwersalny, jak i specyfikę konkretnego kontekstu kulturowego, pozwalają na rekonstrukcję głównych linii rozwoju humanistyki polskiej w jej sprzężeniach europejskich i odsłonięcie niewykorzystanych dotąd na skalę międzynarodową zawartych w naszym dziedzictwie możliwości badawczych. 

Dotychczas w ramach serii ukazały się wybory tekstów Jana Białostockiego pt. „Jeździec polski i inne eseje” [Il cavaliere polacco e altri saggi di storia dell’arte e di iconologia, Prefazione di Lauro Magnani, 2015] oraz Stanisława Brzozowskiego pt. „Kultura i życie” [Cultura e vita, Prefazione diI Maciej Urbanowski, Postfazione di Gerardo Cunico, 2016]. Ten ostatni wybór stanowi pierwsze wydanie pism Brzozowskiego na język obcy. Wkrótce ukaże się także książka Marii Ossowskiej pt. „Normy moralne” [Norme morali, a cura di Alberto Pirni]. Projekt realizowany jest w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Więcej informacji o serii „Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech”: http://mimesisedizioni.it/libri/antropologia-intercultura/biblioteca-di-cultura-polacca.html.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka