Nagrody w Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego / Nagrody Europa Nostra przyznane

2020-05-07
A-
A+
7 maja 2020 roku Komisja Europejska i Europa Nostra ogłosiły tegorocznych laureatów Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego / Nagrody Europa Nostra. Wyróżnienia za imponujące osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków, badań naukowych, zasług na rzecz ochrony dziedzictwa oraz edukacji, szkoleń otrzymało 21 podmiotów z 15 krajów, wśród nich dwa z Polski.

Europejska Nagroda w Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego / Nagroda Europa Nostra przyznawana jest co rok najlepszym projektom z obszaru konserwacji i ochrony dziedzictwa, edukacji na rzeczy dziedzictwa i jego promocji. Międzynarodowe Centrum Kultury aktywnie wspiera te działania angażując się w promocję Nagrody i proces ewaluacji zgłoszonych kandydatur.

Lista tegorocznych laureatów obejmowała m.in. renowację pawilonu ogrodowego Rubensa w Antwerpii (Belgia), ożywienie renesansowego arsenału na wyspie Hvar (Chorwacja), ochronę krajobrazu kulturowego utworzonego przez podziemne jaskinie i winnice w prowincji Burgos (Hiszpania) czy odnowienie zniszczonej przez trzęsienie ziemi w 2009 roku bazyliki Santa Maria di Collemaggio w l'Aquila (Włochy).

Nagrodę dla Polski zdobyła przygotowana z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz wystawa Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko zorganizowana w koprodukcji polsko-hiszpańskiej przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz firmę Musealia. Ekspozycja skupia się na Auschwitz nie tylko jako autentyczniej przestrzeni największego udokumentowanego masowego mordu w historii ludzkości, ale też jako symbolu bezgranicznego wyrazu nienawiści i ludzkiego okrucieństwa.

Drugie wyróżnienie dla naszego kraju zdobył międzynarodowy projekt Tramontana, w który zaangażowana jest polska Fundacja Akademia Profil, polegający na dokumentacji, waloryzacji i udostępnianiu kulturalnej spuścizny obszarów górskich Europy. W projekcie biorą udział organizacje pozarządowe z Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Polski, zajmujące się takimi dziedzinami jak: dokumentacja audiowizualna, etnologia i antropologia kulturowa, etnomuzykologia, etnochoreologia, lingwistyka, toponomastyka, badania historii lokalnych, archiwizacja, edukacja i twórczość artystyczna.

W tych trudnych czasach nasi laureaci pokazują, jak przeciwdziałać trudnościom dzięki wiedzy, poświęceniu i pracy zespołowej, są prawdziwymi posłańcami nadziei. Nagrodzone projekty pokazują, że dziedzictwo kulturowe ma zasadnicze znaczenie dla naszego powrotu do zdrowia psychicznego i fizycznego po traumie spowodowanej pandemią. Nasze wspólne dziedzictwo i jego opiekunowie mogą przyczynić się na wiele sposobów: od udostępniania dostępnych treści kulturalnych poprzez kreatywne rozwiązania cyfrowe po podejmowanie konkretnych prac restauratorskich i rehabilitacyjnych, jako akt odrodzenia społecznego i gospodarczego dla europejskich miast i wsi – stwierdził Hermann Parzinger, prezydent Europa Nostra.

Zwycięzcy zostali wybrani przez niezależne jury złożone z ekspertów ds. dziedzictwa z całej Europy, po dokładnej ocenie kandydatur złożonych przez organizacje i osoby z 30 krajów europejskich. Jury postanowiło również przyznać trzy nagrody Europa Nostra niezwykłym osiągnięciom dziedzictwa z krajów europejskich nieuczestniczących w programie UE Kreatywna Europa, a mianowicie ze Szwajcarii i Turcji.

Europejska Nagroda w Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego / Nagroda Europa Nostra to przyznawane od 2001 roku jedno z najważniejszych wyróżnień w obszarze dziedzictwa kulturowego. Honoruje wyjątkowe projekty poświęcone konserwacji, innowacyjnym badaniom, zaangażowaniu specjalistów i wolontariuszy oraz upowszechnianiu, szkoleniom i edukacji z zakresu dziedzictwa. Nagroda przyznawana jest przez Komisję Europejską oraz europejską federację stowarzyszeń na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – Europa Nostra. Od 2018 roku wiceprezydentem tej organizacji jest prof. Jacek Purchla, założyciel i wieloletni dyrektor MCK. 

28 maja 2020 roku zostali także ogłoszeni laureaci wyjątkowych przedsięwzięć łączących dziedzictwo kulturowe i innowacje oraz dziedzictwo kulturowe oraz dyplomację. Są one częścią międzynarodowego projektu ILUCIDARE finansowanego z programu Horyzont 2020. Jego celem jest ustanowienie międzynarodowej sieci promującej dziedzictwo jako źródło innowacji i stosunków międzynarodowych, a jedynym z partnerów badawczym w ramach tej inicjatywy jest MCK. Cały czas istnieje również możliwość głosowania on-line na wybranego kandydata, któremu zostanie przyznana nagroda Public Choice Award, a jej laureatów poznamy jesienią 2020 roku.
×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka