Debata w ramach seminarium Potencjał dziedzictwa

2018-06-28, godz. 18:00
A-
A+
Czy istnieje konflikt między tradycyjnym doświadczaniem dziedzictwa kulturowego w świecie fizycznym i wirtualnym? Czy otwarcie kolekcji online jest ryzykowne dla dobrego funkcjonowania muzeum w świecie rzeczywistym? Jakie strategie komunikacji związane z angażowaniem nowych odbiorców mają polskie i europejskie instytucje?

To najważniejsze pytania debaty Tradycja kontra nowoczesność. Muzea, biblioteki, archiwa w erze cyfrowej, w której udział wezmą: Maciej Dydo, zastępca dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marco C. de Niet, zastępca dyrektora Leiden Univeristy Libraries, Marianna Otmianowska, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Wacław Pyzik i Andrzej Malik z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Rozmowę poprowadzi Aleksandra Janus z Centrum Cyfrowego.

Celem debaty organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny jest analiza i omówienie wyzwań epoki cyfrowej w odniesieniu do sektora dziedzictwa oraz potrzeb i umiejętności jego użytkowników i odbiorców.

Instytucje kultury, przyzwyczajone do tej pory do prezentacji artefaktów i dzieł sztuki w fizycznych przestrzeniach, muszą wziąć pod uwagę także sferę cyfrową, która pozwala dotrzeć do większej liczby osób i budować nowe interakcji z dziedzictwem.

Badania pokazują, że dziedzictwo kulturowe, nie kojarzone już tylko z zabytkami, ale rozumiane jako materialna i niematerialna, w tym cyfrowa, spuścizna przodków, jest jednym z najbardziej wpływowych czynników dobrostanu człowieka, jego poczucia przynależności, bezpieczeństwa i tożsamości.

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Daje nam to wyjątkową okazję do przedstawienia potencjału i wpływu dziedzictwa kulturowego na nasze życie jako osób indywidualnych i całych społeczności.

Paneliści:

Maciej Dydo – zastępca dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w polskim Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prawnik specjalizujący się we własności intelektualnej, wykładowca w Warszawskiej Szkole Filmowej (nowoczesne rynki filmowe i multimedialne). Obecnie odpowiada za wsparcie rządowe dla sektorów kultury i kreatywnych, nadzór nad instytucjami kultury w obszarze filmu oraz programy wspierające digitalizację dziedzictwa.

Marco de Niet – zastępca dyrektora Bibliotek Uniwersytetu w Lejdzie, Holandia (Leiden University Libraries (UBL)), odpowiedzialny za działania naukowe i edukacyjnego Bibliotek. Do ostatniego roku był dyrektorem DEN Foundation, holenderskiego centrum wiedzy o dziedzictwie cyfrowym i kulturze cyfrowej. Pracował z Europeaną od jej powstania a także z programem Pamięć Świata UNESCO. Zajmuje się przede wszystkim strategiami cyfrowymi dla danych akademickich i dotyczących kultury, wpływem cyfrowości na instytucje publiczne, ochroną danych cyfrowych oraz ewaluacją jakościową i ilościową działań prowadzonych przez instytucje dziedzictwa w sferze cyfrowej.

Marianna Otmianowska – dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego (od 2016 r.). Absolwentka Instytutu Historii Sztuki i Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Doktoranckiego IS PAN. Zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym, edukacją muzealną oraz wykorzystaniem i wdrażaniem nowych technologii w sektorze kultury. Wcześniej kierowała Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie. Wtedy frekwencja w działaniach edukacyjnych muzeum wzrosła z 40.000 uczestników w 2012 r. do 130.000 w 2015 r. Do swoich pasji zalicza żeglarstwo i jazdę konną.

Wacław Pyzik –  specjalista ds. digitalizacji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Absolwent AGH w Krakowie. Autor projektu pracowni digitalizacji w muzeum. EkspertNIMOZ ds. digitalizacji zbiorów w muzeach i współautor opracowań: „Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe rozwiązania" oraz „Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej". Autor wydawnictwa NIMOZ „Kryteria doboru skanerów i weryfikacji wyników skanowania”. Wykładowca na warsztatach i szkoleniach NIMOZ dotyczących digitalizacji, skanowania, fotografii i obsługi programów graficznych.

Andrzej Malik – mgr historii sztuki (UJ), zawodowo związany z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa od 1977 r. Główny Inwentaryzator zbiorów od 2008 r. Wcześniej Dział Historii i Sztuki Krakowa Nowoczesnego (ewidencjonowanie zbiorów), Dział Fotografii Krakowskiej (opracowywanie zespołu negatywów szklanych z zakładu Ignacego Kriegera), Pracownia Informatyczna (wdrażanie programu  MUSNET do elektronicznej ewidencji zbiorów). W zespole opracowującym Strategię Muzeum na lata 2005 – 2013 i 2013 – 2016. W zespole odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu Udostępnienie i Digitalizacja Zbiorów 2D (2011 -2013).

Moderatorka:

Aleksandra Janus – antropolożka, badaczka, kierowniczka Pracowni Otwierania Kultury w Centrum Cyfrowym, kuratorka i współautorka projektu Laboratorium muzeum, współzałożycielka grupy badawczej Kierunek Zwiedzania, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Prowadzi badania publiczności instytucji kultury, specjalizuje się w badaniu doświadczenia zwiedzających w muzeach, współpracuje z instytucjami poszukującymi efektywnych sposobów angażowania publiczności.

Dokumentacja rysunkowa: Magdalena Arażny  – magdarysuje.pl.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka