Panel dyskusyjny Polska–Niemcy. Partnerstwo w kulturze

2016-06-16, godz. 18:00
A-
A+
16 czerwca (czwartek), godz. 18:00Panel dyskusyjny Polska–Niemcy. Partnerstwo w kulturze

Spotkanie wpisujące się w obchody jubileuszu MCK, jako aktywnego uczestnika międzynarodowej współpracy kulturalnej. Współorganizatorem spotkania jest Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie.

Zaproszeni dyskutanci z Polski i Niemiec – Andreas Lawaty, Thomas Schulz, Robert Traba i Janusz Węc – podsumują dotychczasowe dokonania w dziedzinie wzajemnych wspólnych działań na rzecz kultury, wymiany artystów i badaczy. Ocenią też z perspektywy czasu, jak wypełniono jedno z postanowień podpisanego w 1991 roku traktatu, wskazujące na konieczność intensyfikacji i rozbudowy wymiany kulturalnej oraz zaproponują jakie jeszcze działania, dostosowane do obecnej sytuacji należałoby podjąć w przyszłości.

Wstęp wolny, spotkanie w języku polskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne).

Dr Andreas Lawaty – niemiecki historyk i slawista. Absolwent slawistyki i historii Europy Wschodniej Portland State University i uniwersytetu we Frankfurcie. W latach 1982–2002 pracownik Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt (zastępca dyrektora Karla Dedeciusa). W latach 2002–2010 dyrektor Nordost-Institut/ Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa, placówki poświęconej badaniom historii Europy Północno-Wschodniej przy Uniwersytecie w Hamburgu. Autor i edytor prac naukowych, bibliograficznych, historycznych, kulturoznawczych z zakresu historii stosunków polsko-niemieckich oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Redaktor 50-tomowej serii literatury polskiej w przekładzie niemieckim – Polnische Bibliothek (1982-2000). Członek zarządu niemieckiego Stowarzyszenia Historyków Europy Wschodniej (2006-2011). W latach 2008–2011 był prezesem Johann Gottfried Herder-Forschungsrates. Obecnie pracuje w Instytucie Historii Europy Środkowo-Wschodniej na uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen. W 2000 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „za zasługi dla rozwoju uczelni” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Nagrodą Naukową im. Adama Łysakowskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Thomas Schulz – 
Polonista, teoretyk sztuki współczesnej i menedżer kultury, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kurator wielu wystaw artystycznych, zarządzał różnymi międzynarodowymi projektami  kulturalnymi, wydawnictwami o sztuce i literaturze współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej.  Zajmuje się problemami tożsamości, szczególnie regionów pogranicznych w Europie Środkowej. Autor wielu publikacji poświęconych tej tematyce. Przez wiele lat (do maja 2016 roku) pracownik naukowy Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej (Deutsches Kulturforum östliches Europa) w Poczdamie – instytucji angażującej się na rzecz krytycznego i nakierowanego na przyszłość dialogu z historią tych terytoriów środkowo- i wschodnioeuropejskich, na których niegdyś mieszkali, bądź dziś jeszcze mieszkają Niemcy. Kierował referatami „Literatura” i „Polska”. Zajmuje się intensywnie plemienną sztuką afrykańską.

Prof. dr hab. Robert Traba ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w historii Europy Środkowo-Wschodniej i Niemiec w XIX i XX wieku, a także badaniach polsko-niemieckiego pogranicza. Zajął się takimi zagadnieniami jak historia stosowana, otwarty regionalizm, krajobraz kulturowy, akulturacja oraz pamięć kulturowa. Był pracownikiem naukowym w Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie. Od 1995 do 2003 zatrudniony w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Został profesorem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i profesorem honorowym Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Był także profesorem w Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz wykładowcą na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 powołany na dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Objął też funkcję współprzewodniczącego Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Jest również fundatorem Fundacji „Borussia”, założycielem olsztyńskiego stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” i redaktorem kwartalnika „Borussia”.

Prof. dr hab. Janusz Węc – profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ekspert Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i członek Team Europe, ekspert Instytutu Kościuszki. Członek Komisji Historycznej PAN, Oddział w Krakowie. Członek m.in. następujących towarzystw naukowych: Internationale Vereinigung für Germanistik, Towarzystwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Polskie Towarzystwo Historyczne. Autor ponad 200 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym 17 monografii i syntez, na temat ustroju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, integracji europejskiej i pozaeuropejskiej, stosunków polsko-niemieckich, najnowszej historii Niemiec, a także niemieckiego systemu politycznego.

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka