Konferencja Kłopotliwe dziedzictwo Trzeciej Rzeszy w Polsce

2018-12-03 - 2018-12-04
Dziedzictwo Trzeciej Rzeszy pozostaje dziedzictwem kłopotliwym. Niemieckie plany podboju i hitlerowska polityka ludobójstwa, zwłaszcza w Polsce bezpośrednio powiązana z urbanistycznymi wizjami okupantów, przesądziły o jednoznacznej kwalifikacji całego dorobku architektów Trzeciej Rzeszy jako „dziedzictwa nienawiści”.

Nie powinno to jednak oznaczać marginalizowania i ignorowania w badaniach nad sztuką XX wieku w Polsce tego zjawiska. W literaturze polskiej problem dziedzictwa kłopotliwego był przez wiele lat ze zrozumiałych względów pomijany, lub informowano o nim w sposób pobieżny. Z biegiem czasu i powolnym wygasaniem emocji, podjęcie gruntownych badań nad tematem dziedzictwa Trzeciej Rzeszy staje się możliwym. Mało tego, temat wymaga być kompleksowo zbadany, należycie opracowany i oceniony.

Dyskusja nad dziedzictwem Trzeciej Rzeszy w formie wymiany doświadczeń niemieckich i polskich badaczy, zmierzy się z próbą odpowiedzi na pytanie o współczesny stosunek do dziedzictwa kłopotliwego i jego interpretację.

Przedmiotem debat konferencyjnych będą zarówno destrukcje i przekształcenia, jak i wizje, plany urbanistyczne i infrastrukturalne, projekty architektoniczne i ich realizacje.

Oprócz rozeznania skali zasobu dziedzictwa niemieckiego totalitaryzmu na konferencji zostanie poruszony problem podejścia do badań nad dziedzictwem kłopotliwym w Niemczech i w Polsce w celu podjęcia prób waloryzacji szeroko rozumianego dziedzictwa Trzeciej Rzeszy w obu krajach.

Ponadto zadaniem konferencji jest prezentacja stanu badań nad architekturą i urbanistyką Trzeciej Rzeszy w Niemczech i w Polsce oraz określenie perspektywy, celu i potrzeb współpracy polsko-niemieckiej w tej dziedzinie.

Opłatę konferencyjną w wysokości 100 zł prosimy uregulować w formie przelewu bankowego na konto:

Międzynarodowe Centrum Kultury
Adres: Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, Poland
IBAN: PL18113011500012126969200001
SWIFT: GOSKPLPW
Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres banku: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, Poland
Tytuł przelewu: Dziedzictwo kłopotliwe

Uprzejmie informujemy, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

Uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty do dnia 28 listopada 2018.

Konferencja prowadzona będzie w językach polskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne).

Partner: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, MünchenPrzy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

i Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie


×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka