Tłumacz Migam - Międzynarodowe Centrum Kultury Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon Tekst łatwy do czytania i rozumienia Informacje dla zwiedzających

Dziedzictwo ma wartość dla miasta

Grafika w jasnych kolorach, z zarysem budynków, nazwą i terminem wydarzenia.
A-
A+

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprosiły na Światowe Forum Miejskie na dyskusję panelową pt. „Dziedzictwo ma wartość dla miasta! Dlaczego dziedzictwo kulturowe jest ważne dla zrównoważonego rozwoju miast? – doświadczenia i wyzwania z perspektywy Polski”.

 

28 czerwca w ramach Światowego Forum Miejskiego w Katowicach odbyła się dyskusja, w której udział wzięli:

- dr hab. Monika Bogdanowska – Narodowy Instytut Dziedzictwa
- Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków
- dr Joanna Sanetra-Szeliga – Międzynarodowe Centrum Kultury/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
-
dr hab. inż. arch. Piotr Gerber – Europa Nostra, Politechnika Wrocławska

- dr hab. Monika Murzyn-Kupisz – Uniwersytet Jagielloński

 

Wprowadzenie:

- dr hab. Katarzyna Zalasińska – Dyrektorka Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Moderator:
- dr Michał Wiśniewski  – Międzynarodowe Centrum Kultury/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Lata 70. XX wieku odsłoniły słabości dotychczasowych modeli rozwoju i przyniosły konieczność rewizji dotychczasowego podejścia do przemian. Ostro zarysował się konflikt między koncepcją „nieskończonego wzrostu” a problemem kurczących się zasobów naturalnych. Wtedy też rozpoczęła się  debata nad koniecznością prowadzenia transformacji w sposób zrównoważony.

Koncepcja dziedzictwa kulturowego ściśle wpisuje się w istotę zrównoważonego rozwoju. Wymaga ona korzystania z zasobów odziedziczonych z przeszłości w sposób odpowiedzialny, nie pomniejszając ich wartości. Prawidłowo prowadzona ochrona dziedzictwa sprzyja zachowaniu ciągłości miejsca, jego charakteru i specyfiki, jest niezwykle istotna dla formowania poczucia tożsamości i związków z miejscem zamieszkania.

Żywiołowe przemiany cywilizacyjne w miastach wymagają nowego, całościowego spojrzenia na przestrzeń miejską. Taka perspektywa pozwala zintegrować elementy kulturowe, społeczne, tożsamościowe, historyczne i artystyczne. Tymczasem ani ochrona dziedzictwa, ani wykorzystanie jego potencjału dla tworzenia podstaw dla zrównoważonego rozwoju miast, nie są stałym elementem polityk miejskich.

Podczas dyskusji ekspertki i eksperci odpowiedzieli na pytania: jakie ograniczenia i jakie szanse daje dziedzictwo w realizacji celów zrównoważonego rozwoju miast? Czego można się nauczyć przyglądając polskim przykładom zarządzania dziedzictwem w miastach? Jakie wyzwania stoją przed Polską w integrowaniu dziedzictwa i celów zrównoważonego rozwoju?

 

 

 

Kiedy: 28 czerwca 2022, godz. 14.15-15.45

Miejsce: Światowe Forum Miejskie w Katowicach, Pawilon Polski na WUF11, Strefa Urban EXPO

Udział w wydarzeniu był bezpłatny.

 

 

×
Dodano do koszyka:

Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka